רסס היום

עיתון יומי של התנועה הרויזיוניסטית. נוסד ב-1939, עם סגירתו הזמנית של "המשקיף"