הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אישרה את לוח השידורים של תחנת הרדיו החרדית קול-ברמה וקבעה כללים שנועדו למנוע הדרת נשים מהשידורים, כך עולה מהודעת עדכון שמסרה התחנה לבית-המשפט המחוזי בירושלים.

להודעת העדכון צורף מכתב ששלח מנכ"ל הרשות השנייה שי באב"ד אל צבי עמר, יו"ר דירקטוריון קול-ברמה, ובו הוא מודיע כי בשידורי התחנה לא תהיה עוד מגבלה על השמעת נשים, למעט "שעת שידורים אחת ביום שתיוחד לדרשות ושיחות מאזינים עם רבנים, אשר בה יותר לתחנה שלא להשמיע נשים". באב"ד כותב כי לדעת ועדת הרדיו של הרשות, "אישור היקף מצומצם זה בו לא תושמענה נשים נותן מענה גם לציבור המאזינים האדוק יותר של התחנה והוא סביר ומידתי".

כמו כן מנחה מנכ"ל הרשות את התחנה "לבצע פעולות יזומות לעידוד השמעת נשים בשידוריה, לרבות נשות ציבור ונשים מומחיות בתחומים שונים". הרשות מדגישה כי על התחנה "להקפיד ולנהוג לפי דין, לרבות לעניין העסקת נשים בתחנה".

"הוועדה [ועדת הרדיו ברשות השנייה] מציינת בסיפוק את סיומו של הליך רגולטורי ארוך שהחל על-ידיה עוד בשנת 2011, ואשר הביא להפנמה אמיתית של המחויבויות הנדרשות מן התחנה ולקיום הוראות הדין והזיכיון הנדרשות", כותב באב"ד לעמר, ומסיים באיחולי הצלחה ו"המשך שידורים פורה".

מכתבו של מנכ"ל הרשות הוגש מטעם קול-ברמה במענה לתביעה ייצוגית שהגישה עמותת קולך בטענה להדרת נשים אסורה בשידורי התחנה. בעוד שמבדיקת חברת יפעת את שידורי התחנה בשבוע אחד בחודש נובמבר האחרון עלה כי רק ב-5% מזמן השידורים בתחנה הושמע קולן של נשים, באב"ד מציין במכתבו כי ועדת הרדיו של הרשות השנייה עיינה, נוסף לממצאי יפעת הנקודתיים, גם בדו"ח האזנות מאפריל 2012 ועד נובמבר 2013 שבוצע על-ידי תחום רדיו ברשות.

קול-ברמה התנגדה להגשת בדיקת חברת יפעת לבית-המשפט, וכעת מחזקת את עמדתה זו לאור החלטת הרשות השנייה. "הבקשה לצירוף ראיה שהוגשה מטעם המבקשים ואשר כוללת האזנה נקודתית בלבד לשידורי המשיבה במהלך שבוע ימים בלבד אינה רלבנטית מכיוון שהיא אינה יכולה לשקף את הליך הסדרת שידורי הנשים בתחנה במלואו", כתב בא-כוח התחנה, עו"ד מוטי ארד.

23955-08-12