"התובענה דנן מתהדרת בכסות של שמירה על השוויון בין המינים והגנה על זכויות נשים. אלא שזוהי כסות שווא המכסה על ניסיון של ארגון החותר להנחיל אג'נדה רעיונית משלו, אשר אינה מתחשבת כלל בציבור שרוממותו בפיו של אותו ארגון. להפך, בקשת האישור כל כולה התנשאות ופטרונות על אותו ציבור שהארגון טוען שהוא מייצג", כך טוענת תחנת הרדיו קול-ברמה בתגובה שהגישה בשבוע שעבר לבית-המשפט המחוזי בירושלים.

תחנת הרדיו החרדית, שמדירה נשים משידוריה דרך קבע, נאלצה להגיב לבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהגישה באוגוסט האחרון עמותת קולך, פורום נשים דתיות. העמותה, הפועלת לקידום שוויון מגדרי בקהילה הדתית, ביקשה מבית-המשפט להורות לתחנה לפצות את מאזיניה בסכום כולל של 104 מיליון שקל, וכן להוציא צו המורה לתחנה לחדול מאפליית נשים.

לפי באי-כוחה של העמותה, עו"ד אורלי ארז-לחובסקי, עו"ד אסף פינק ועו"ד נעמי מה-נעים, התחנה מקיימת "מדיניות בלתי חוקית בעליל, על-פיה קולן של נשים נעלם/נאלם כליל משידורי התחנה". בכך, נטען, עוברת התחנה על חוק איסור אפליה.

בשנים האחרונות, בעקבות משא-ומתן עם הרשות השנייה, הגיעה התחנה להסדר שלפיו נשים מורשות לעלות במסגרת תוכנית שבועית ובנסיבות מיוחדות אחרות. בתביעה מטעם עמותת קולך נטען כי הסדר זה אינו ראוי. "יצירת 'גטו נשי' של שעה שבועית אחת, מבין 143 שעות שידור שבועיות, שרק במסגרתה יותר לנשים להשמיע את קולן, אין בה כדי לרפא את האפליה הפסולה", נכתב בתביעה. בהמשך שונו הוראות הרשות השנייה כך שהתחנה תחויב להעלות לשידור נשים מדי בוקר, בשעות 07:00–08:00, וכן בנסיבות מיוחדות, אולם בעמותת קולך דרשו לבטל לחלוטין את האפליה ולאפשר לנשים לשדר ולעלות לשידור בכל תוכניות התחנה.

בשבוע שעבר קבע צוות שהקים היועץ המשפטי לממשלה כי ההסדר בין הרשות השנייה לתחנת קול-ברמה פוגע פגיעה חמורה בזכויות השוויון, כבוד האדם וחופש הביטוי. צוותו של היועץ המשפטי לממשלה, בראשות עו"ד שרית דנה, המליץ להפסיק מיד את ההסדר המפלה ולבטל כל הגבלה על השמעה והעסקה של נשים בתחנה.

שלושה ימים לאחר הדיווחים על מסקנות הצוות, הגישה תחנת קול-ברמה את תגובתה לתביעה של עמותת קולך. בתגובתה מתהדרת התחנה כי היא "מקיימת בדקדקנות את הוראות הרשות השנייה".

"השאלה העומדת לדיון בתיק זה היא חופש הביטוי של הציבור החרדי, או במלים אחרות, זכותו של הציבור החרדי ליהנות מתחנת רדיו המשרתת את צרכיו בהתאם לעקרונות הדתיים והערכיים על-פיהם הוא חי", נכתב בתגובת התחנה, שהגישו עו"ד מוטי ארד ועו"ד מירב אליהו ממשרד רון גזית, רוטנברג ושות'.

לטענתם, עמותת קולך "הינה גוף משפטי אשר אינו מייצג את מאזינות או מאזיני התחנה ושכל מטרתה לסגור את תחנת השידור באמצעות צו שיפוטי. ודוק: אילו תתקבל הבקשה, תיסגר התחנה, שכן לא יהיה לה ציבור מאזינים".

בתחנה מזכירים כי איש אינו מחויב להאזין לשידוריה, וכי "לנשים המעוניינות לשמוע תחנות רדיו המשדרות נשים ללא הגבלה עומדות 24 תחנות רדיו". בתגובתה נטען עוד כי הפנייה של עמותת קולך לבית-המשפט "באה לפגוע בציבור שאותו היא מתיימרת לייצג. פגיעה מכוונת וממוקדת, הכל לשם הגשמת האג'נדה של הארגון על חשבון אותו ציבור. לכך ייקרא חוסר תום-לב חמור המחייב דחיית בקשת האישור".

לעצם האיסור בהשמעת נשים מתייחסת התחנה בטענה כי "השמעת נשים איננה אסורה הלכתית, אך מורי הדרך של הציבור שעבורו הוקם ופועל קול-ברמה רואים בהגבלת השמעת נשים כשמירה על כבודן וכעניין של צניעות".

לטענתה, "חיוב אותו ציבור לנהוג שלא על-פי הוראתם של מורי הדרך שלו הוא כפייה ופגיעה בחופש הפרט של אותו ציבור. תובענה ייצוגית לא באה לחנך את הציבור שבשמו היא מוגשת. תובענה ייצוגית אמורה להגן על האינטרסים של הקבוצה ולא לשנות את הקבוצה ואמונותיה.

"בניגוד לטענה שבבסיס בקשת האישור", נכתב עוד בתגובה, "תחנת קול-ברמה מעלה נשים לשידור בהתאם לאופיה ולצביונה". לכתב התגובה הוצמדו דו"חות  השמעת נשים בתחנה שהועברו לרשות השנייה.

כך, למשל, ב-6.11.11 הושמעו בשידורי התחנה שתי נשים, ח"כ ציפי חוטובלי וח"כ מירי רגב. ב-7.2.12 הועלו לשידור שתי מאזינות וכן הושמע קטע מוקלט מפי ח"כ פאינה קירשנבאום. בשבוע שבין ה-13 ל-18 במאי 2012 הושמעו 4 מרואיינות, 5 נשים בעלות פינות קבועות וכן 4 מאזינות, לא כולל ראיון עם ח"כ מירי רגב. בשבוע האחרון של אוגוסט, בעת הגשת התביעה של עמותת קולך, הושמעו בתחנה שתי מאזינות, 4 נשים בעלות פינות קבועות ועוד 6 מרואיינות.

דיון מקדמי בתיק אמור להתקיים בחודש מאי.

23955-08-12