תחנת הרדיו החרדית קול-ברמה ממשיכה להדיר נשים משידוריה, כך עולה מבדיקה שערכה לאחרונה עמותת "קולך", פורום נשים דתיות, באמצעות חברת מחקרי המדיה יפעת.

לפי הבדיקה, במהלך שבוע הימים שבין ה-10 ל-16 בנובמבר הושמעו בתחנה 37 נשים לעומת 484 גברים. כלומר, מספר הנשים שהושמעו בתחנה עומד על פחות מ-8% ממספר הגברים שהושמעו. עוד נמצא בבדיקה כי משך הזמן המצטבר של השמעת נשים בתחנה עמד באותו שבוע על 182 דקות בלבד (כ-3 שעות), לעומת 3,477 דקות לגברים (כ-57 שעות). במלים אחרות, בכ-5% בלבד מזמן השידורים הושמע קולן של נשים.

ממצאי הבדיקה הוגשו בשבוע שעבר לבית-המשפט המחוזי בירושלים, שם מתנהל משפט בין העמותה לתחנת הרדיו. באמצעות עו"ד אורלי ארז-לחובסקי, עו"ד אסף פינק ועו"ד נעמי מה-נעים, הגישה עמותת "קולך" תביעה בטענה כי מדיניות אי-שילוב נשים בשידורי התחנה היא עבירה על חוק איסור אפליה. באי-כוחה של התחנה, עו"ד מוטי ארד ועו"ד מירב אליהו ממשרד רון גזית, רוטנברג ושות', טענו מנגד כי התביעה נובעת מהתנשאות ופטרונות ואינה מתחשבת כלל ברצון קהל היעד של התחנה.

לוגו תחנת הרדיו החרדית קול-ברמה

לוגו תחנת הרדיו החרדית קול-ברמה

בתחילת חודש מאי האחרון התערב היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה, מצא כי מדובר באפליה אסורה והורה לרשות השנייה לדאוג לכך כי בתוך שישה חודשים תחדל לחלוטין אפליית הנשים בתחנה. על אף שהתקופה חלפה טרם תחילת הבדיקה שבוצעה מטעם עמותת "קולך", נמצא כי הדרת הנשים עודנה קיימת.

בדיון האחרון בבית-המשפט, שנערך לפני כחודשיים, טען בא-כוחה של התחנה כי הרשות השנייה הנחתה את התחנה להקפיד על השמעת שמונה שעות נשים בשבוע, וכי בפועל מושמעות נשים במשך תשע שעות שבועיות. הרשות השנייה הבהירה בתגובה כי ההנחיות ניתנו לפני שאושר דו"ח היועץ המשפטי לממשלה, וכי החל מלוח השידורים של שנת 2014 תופסק לחלוטין אפליית נשים בתחנה.

"אנו סבורים כי דרישתה של הרשות השנייה להעמיד נשים על 8 שעות שידור בלבד איננה מספקת, ועל כל פנים, גם בדרישה מינימלית זו לא עמדה המשיבה, שכן כאמור, בפועל מדובר בכ-3 שעות שבועיות בלבד!", נכתב בהודעת העמותה לבית-המשפט. "[...] מריכוז הנתונים עולה כי מספר הנשים המושמעות בתחנה ומשך הזמן בו מושמעות נשים עדיין זעומים ביותר, ולמעשה זניחים לעומת מספר הגברים המושמעים ומשך הזמן בו מושמעים גברים.

"יתרה מזאת, יצוין עוד כי מההאזנה עד כה ומעיון בלוח השידורים נראה כי נכון להיום אין בתחנה שדרניות כלל וכלל, אלא רק שדרנים [...] כמו כן יצוין כי בתוכניות השונות במהלך השבוע לא הושמעו ברדיו קריאות הזמנה לנשים לעלות לשידור, דבר אשר עשוי היה לעודד השמעת והעלאת נשים לשידור. לסיכום ולאור המתואר לעיל, ניתן לומר כי לא חל שינוי בכל הנוגע להשמעת נשים ולהעסקת נשים בתחנה, והמצב המפלה בעינו עומד ואף נהיה גרוע יותר".

23955-08-12