קובלנה פלילית שהגישו אהרון קליין ועמוס בוחניק, מפתחי "מדבקת הפלא", נגד עמיר קורץ ועיתון "כלכליסט" נמחקה בשבוע שעבר.

לפני כשלוש שנים הגישו קליין ובוחניק קובלנה פלילית נגד קורץ ועורכיו בעקבות כתבה על השניים, שכללה תיעוד במצלמה נסתרת. לטענת קליין ובוחניק, היה בכך כדי לפגוע בפרטיותם.

הדיון האחרון בקובלנה נערך באוקטובר האחרון ונפתח בהודעה מטעם בא-כוחם של קליין ובוחניק, ולפיה "קובל אחד במעצר בית וקובל אחר במעצר מוחלט עדיין". כשלושה חודשים לאחר מכן הורשעו קליין ובוחניק במרמה.

לאורך החודשים האחרונים נדרשו קליין ובוחניק להגיש את תגובתם לבקשת "כלכליסט" לסלק על הסף את הקובלנה. כיוון שהשניים נמנעו מכך בעקביות, קבעה השופטת איילה גזית מבית-משפט השלום בתל-אביב-יפו כי דין הבקשה להתקבל וכתב הקובלנה נמחק.

29209-08-10