מחקר סטטיסטי עכשווי של הליגה נגד השמצה (ADL) מאשש כי בארצות-הברית ישנה מגמה ברורה של התחזקות האנטישימיות, בייחוד בקרב הדור הצעיר, וקובע כי אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת עזה לא השפיעו עליה באופן מיוחד. עוד קובע המחקר כי ישנה הלימה בין אמונה בתיאוריות קונספירציה או בגזע עליון וחברה מעמדית לבין אחיזה בעמדות אנטישמיות.

משנות השישים של המאה העשרים ועד ל-2014, חלה ירידה באנטישמיות בארה"ב, כך לפי המדד של הליגה נגד השמצה הבודק הזדהות של המשיבים עם סל של אמירות אנטישמיות. ב-2014 כ-9% מהמשיבים תמכו ב-6 או יותר אמירות אנטשימיות, ב-2015 המספר עלה ל-10% וב-2019 ל-11%. ב-2022 אירעה קפיצה משמעותית ל-20% וב-2024 המספר מגיע כבר קרוב ל-24%.

היפוך מגמה נוסף הוא החלוקה הדורית של האנטישמיות. בעוד בעבר צעירים אמריקאים היו פחות אנטישמים מהוריהם, הרי שכעת בני דור המילניום מסכימים עם המספר הגדול ביותר של אמירות אנטישמיות. מגמה זהה נחשפה גם במענה לשאלה "באיזו מידה היה נוח לך להיות חבר של תומך חמאס", עת יותר ממחצית המשיבים בני דור ה-Z ענו שירגישו בנוחות.

היפוך המגמה בנוגע לאמונה באמירות אנטישמיות בארה"ב, מתוך המחקר של הליגה נגד השמצה

היפוך המגמה בנוגע לאמונה באמירות אנטישמיות בארה"ב, מתוך המחקר של הליגה נגד השמצה

המחקר של הליגה נגד השמצה מצא עוד כי חשיבה קונספירטיבית ואמונה בדומיננטיות חברתית הם מנבאים מרכזיים של אחיזה בעמדות אנטישמיות. משיבים הנמצאים ברבעון העליון של מאמינים בקונספירציות נטו לתמוך בהיגדים אנטישמיים במספר כפול מהרבעונים האחרים. בקרב המחזיקים בעמדות של עליונות גזעית או מעמדית, המספר היה גדול עוד יותר.

צעירים מחזיקים ביותר עמדות אנטישמיות, מתוך המחקר של הליגה נגד השמצה

צעירים מחזיקים ביותר עמדות אנטישמיות, מתוך המחקר של הליגה נגד השמצה

החוקרים בחנו גם את דעותיהם של המשיבים במגוון נושאים הקשורים לישראל,  ומצאו כי אלו נותרו דומות גם אחרי ה-7 באוקטובר 2023. עם זאת, המחקר מצא קיטוב בעמדות. כלומר, גם אם הפילוח בין עמדות אנטי-ישראליות ופרו-ישראליות נותר כשהיה, הרי שאותן עמדות הקצינו בעקבות טבח ה-7 באוקטובר ומלחמת עזה.

עמדות כלפי ישראל בארה"ב לא השתנו בעקבות ה-7 באוקטובר. מתוך המחקר של הליגה נגד השמצה

עמדות כלפי ישראל בארה"ב לא השתנו בעקבות ה-7 באוקטובר. מתוך המחקר של הליגה נגד השמצה

ממצא נוסף של המחקר הוא כי ליותר מ-42% מהאמריקאים ישנם חברים או בני משפחה שאינם אוהבים יהודים או שסבורים כי אין פסול בכך שבן משפחתם יתמוך בחמאס.

המחקר של הליגה נגד השמצה לא עסק בניתוח הסיבות לממצאים, אולם מחקרים אחרים מהשנים האחרונות הצביעו על הרשתות החברתיות כעל נשאיות של אנטישמיות, בהיקף ועוצמה חסרי תקדים.

המחקר נערך בין ה-5 בינואר ל-18 בינואר 2024 בקרב 4,143 אמריקאים (עם מרווח טעות של כ-1.5%).