בעקבות דו"ח ביקורת חריף שחשף התנהלות שערורייתית בקרן קיימת לישראל (קק"ל), הוגשה בקשה להגשת תביעה נגד הארגון ונגד דני עטר, יו"ר הארגון בשנים 2015-2020. את הבקשה הגיש עו"ד שחר בן-מאיר לרשם ההקדשות, הגוף שלו שמורה הזכות לתביעה נגזרת נגד קק"ל (מתוקף היותה מאוגדת כחברה לתועלת הציבור).

דו"ח הביקורת, שהוכן עבור משרד המשפטים על-ידי רואה חשבון חיצוני, איציק סלובודיאנסקי, גולל מסכת של אי-סדרים ופוליטיזציה שלפי מחבר הדו"ח מצדיקה את פירוק קק"ל, כפי שדיווח אתמול (19.3) איתמר ב"ז כאן באתר "העין השביעית".

אחת העסקאות שעליהן מבוססת המסקנה הזאת היא מתן חסות ב-1.17 מיליון שקל לכנס של "ידיעות אחרונות" ו-ynet שהתקיים ב-2017. בדו"ח נקבע שיו"ר קק"ל דאז, דני עטר, קידם את העסקה באופן אישי בתוך הארגון - וכשהתברר שהנהלים לא מאפשרים את ההתקשרות היא הועברה בניגוד לנהלים וללא חוות דעת מתאימה שתאפשר לארגון לוודא שיש בה תועלת.

מחבר הדו"ח קבע שהעסקה התבצעה משיקולים זרים ובאופן שלא שירת את מטרות הארגון, וכאמור תוך מעורבות אישית של היו"ר דאז עטר. ובנוסח של מחבר הדו"ח: "החברה הוציאה סכום עתק, בניגוד לנהליה הרגילים, מבלי שעמדה על זכויותיה ומבלי שיש בכך כדי לקדם את מטרותיה, כאשר המנגנונים הרגילים בדבר אישור התקשרויות 'מנוטרלים' מסמכויותיהם והופכים למעשה לחותמת גומי".

הדו"ח חשף פרוטוקולים פנימיים של קק"ל. כך למשל באחד מהם מתועדת אמירה של סמנכ"ל הכספים של קק"ל, יובל ייני, במסגרת ישיבה של ועדת ההתקשרויות: "אנחנו עושים עקום, מתן חסות לאירוע בשווי של 1.17 מיליון הוא דבר שהוא חסר תקדים, שלדעתי לא ניתן להגן עליו".

עו"ד בן-מאיר משתמש גם הוא בדוגמה הזו בכתב הפנייה שלו לרשם ההקדשות: "מסתבר כי קק"ל שילמה מעל מיליון ש"ח לקבוצת ידיעות אחרונות, לשם מתן חסות (כביכול) לועידה שערך העיתון, בפועל והלכה למעשה, קק"ל שילמה את הסכום הנ"ל - בניגוד לנהליה ולתקנונה, עקב לחץ של מר דני עטר, עבור פרסום אישי עבורו בעיתון.

"זה מקרה אחד מתוך כמה וכמה המאוזכרים בדו"ח", ממשיך עו"ד בן-מאיר, "והנוגעים להתנהלות בעייתית (שלא לומר לא חוקית) של מר דני עטר, אשר גרם בפועל באופן אישי להוצאת כספים מקק"ל, למטרות זרות, תוך חריגה מהנהלים, והכל על מנת לשרת אותו באופן אישי. אדגיש, שלל המקרים הנזכרים בדו"ח, והנוגעים ישירות למר דני עטר, אינם מקרים של טעות בתום לב, או של חריגה קלה מתוך טעות מנהלי קק"ל, אלא הקו המאפיין הוא של הוצאות כספים לא חוקיות, למטרות פסולות, אשר ברובן משרתות את האינטרס הפרטי והפוליטי של מר דני עטר.

"[...] לא ניתן לחשוב על מקרה מתאים יותר להגשת תביעה נגזרת, כאשר מונה חוקר אשר מגיש דו"ח מפורט ומפורש של הוצאת כספים ע"י יו"ר הדירקטוריון למטרות זרות ופסולות, למטרות שאינן ממטרות החברה, ותוך המצאות במצב קיצוני של ניגוד עניינים", כותב בן-מאיר. הוא מסיים את הפנייה בהתראה כי באם רשם ההקדשות לא יפעל כנדרש, יעתור נגדו לבית המשפט.

עטר לא הגיב לפניית "העין השביעית", ולא מסר תגובה גם לדיווח הקודם שהתפרסם ב"עין השביעית".