יואב יצחק, העורך הראשי והמו"ל של אתר News1, יפצה אדם עליו פרסם לשון הרע באלף שקלים בלבד ולא יחויב להתנצל בפניו, כך קבע (12.11) בית-משפט השלום בחיפה. התביעה המקורית דרשה התנצלות ופיצוי בסך כ-283 אלף שקל.

תחילת הפרשה בשנת 2011, אז פרסם עופר וולפסון באתר News1 ידיעה על הליך משפטי במסגרתו עתרה מכללת אפיק השתלמויות אזוריות נגד זכייתה של האוניברסיטה הפתוחה במכרז. את הפרויקט שנבחר הוביל אלדד ברקוביץ'. לידיעה צורף כתב טענות של העותרת, שכלל לטענת ברקוביץ' השמצות אישיות, שקריות ומבזות, אשר הופרכו בפסק הדין שדחה את העתירה.

לאחר דחיית העתירה פנו האוניברסיטה הפתוחה וברקוביץ' לבית-המשפט, באמצעות עורכי-הדין רחל בן ארי, צחי פיסטל ואיתן פלוגר, כדי שזה יורה ליצחק למחוק את כתב הטענות מהאתר, יתנצל בפניהם ויפצה אותם. יצחק טען להגנתו בין היתר, באמצעות עורכי-הדין יורם מושקט ומנחם אברהם, כי פרסום כתב הטענות המשפטי "מותר ומוגן על-פי הדין, מאחר והוגש לבית המשפט על-ידי בעלת דין".

בחודש פברואר השנה קיבלה השופטת מירב קלמפנר-נבון את טענות יצחק ופסקה כי תוכן המסמך שבלב התביעה אכן מהווה לשון הרע כלפי ברקוביץ', אולם הפרסום מוגן לפי סעיף 13 בחוק איסור לשון הרע, הקובע כי "דין וחשבון נכון והוגן" על הליך משפטי מוגן מפני תביעות לשון הרע. השופטת דחתה את התביעה וחייבה את התובעים בהוצאות בסך 4,000 שקל ועוד שכר-טרחת עורכי-דין בסך 12,500 שקל.

ברקוביץ' והאוניברסיטה ערערו על פסק-הדין בטענה כי בית-משפט השלום התעלם מהפער בין פרסום המסמך המשמיץ, שפתוח לכל באמצעות מנוע חיפוש גוגל, לבין פרסום פסק-הדין המנקה את שמו של ברקוביץ', הסגור למנויים בתשלום בלבד. ללא פרסום המסמכים כולם באתר הפתוח לציבור, נטען, יצחק לא רשאי לטעון לפרסום "נכון והוגן" כפי שמורה סעיף 13(7) בחוק איסור לשון הרע.

השופטת תמר שרון-נתנאל קיבלה את הערעור וקבעה כי בנסיבות העניין הפרסום שבבסיס התביעה נגד News1 אינו "נכון והוגן" כפי שמחייב הסעיף בחוק איסור לשון הרע. השופטת הורתה ליצחק להסיר את המסמך מהאתר הפתוח לציבור באופן מיידי, והחזירה את התיק לבית-משפט השלום כדי שידון בגובה הפיצוי שישלם יצחק לתובעים בלא הוכחת נזק וכן בסעד ההתנצלות שנכלל בתביעה. כיוון שהערעור למחוזי לא נסב על הקביעה של השלום כי לא הוכח נזק ממוני, לא נדרש בית-משפט השלום לדון בהיבט זה של התביעה. בנוסף חייבה השופטת את יצחק לשלם למערערים הוצאות בסך 10,000 שקל.

שופטת השלום, קלמפנר-נבון, פסקה כעת כי אין מקום לחייב את News1 לפרסם התנצלות, וזאת משום שלשון החוק אינה מעניקה באופן ברור סמכות לבית-המשפט לחייב מפרסם להתנצל וכיוון שלא נקבעה הלכה בעניין זה.

אשר לפיצוי בלא הוכחת נזק, השופטת קלמפנר-נבון קבעה כי לא הוכח שהפרסום נעשה בכוונה לפגוע והוסיפה: "שקלתי את התנהלות הצדדים לרבות הפרסום המלא של הדברים באתר למנויים, התנהלות קודמת בין הצדדים שבמסגרתה נעתר הנתבע לבקשת התובעים לשינוי כותרת הכתבה, לאי היכולת של הנתבע להשפיע על האלגוריתם של Google השואב את הנתונים מהאתר, אי שיתוף הפעולה של התובעים אשר לא שלחו לנתבע מסמכים נוספים להצגת התמונה בשלמותה דבר אשר השפיע על סוג הקובץ אשר הועלה לאתר החסום למינויים בלבד ומשכך גם על יכולתו של מנוע החיפוש Google לשאוב נתונים מהאתר. [...] עוד שקלתי את מעמדו של התובע 2 [ברקוביץ'] ואת הטעמים שבגינם נפסלה מועמדותו לתפקידים להם התראיין – אשר אינם נוגעים לפרסום אלא להתנהלות התובע 2 בעצמו באי דיווח אמת במכרז ואי היכולת לסמוך על שיקול דעתו".

לאור כל זאת קבעה כי על יצחק לפצות את האוניברסיטה וברקוביץ' בסכום של אלף שקלים בלבד, סכום שלפי השופטת "משקף נכונה את התנהגות הצדדים, סוג המסמך והדברים אשר פורסמו, וכן מאזן לטעמי, בין הזכות לשם הטוב, הזכות לפרטיות, והזכות לחופש הביטוי".

לא הוצא צו נוסף להוצאות.

36784-07-18

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 349KB)