חרף מה שדווח ב"מעריב", בהלווייתו של הסופר עמוס עוז לא השתתף אשר ידלין. ידלין, עסקן מפא"י שהורשע בפלילים בשנות השבעים, הלך לעולמו בשנת 2016. בניגוד לדיווח, הוא גם לא כיהן כ"יו"ר התנועה הקיבוצית". הכוונה כפי הנראה לאהרון ידלין, שר וחבר-כנסת מטעם מפא"י, שכיהן גם כמזכיר התנועה הקיבוצית המאוחדת.