"ידיעות אחרונות", 16.9.2018

"ידיעות אחרונות", 16.9.2018

• תודה, גדעון אלון