"מוסף הארץ", 10.3.17

"מוסף הארץ", 10.3.17

עו"ד אביגדור פלדמן, במאמר שפורסם ב"מוסף הארץ", ביקש להעלות לסדר היום הציבורי את מצבם המחפיר של תאי האסירים בבניין בית-המשפט העליון. "בית-המשפט העליון נחנך בשלהי המאה ה-20 לאחר רוב מחשבה ותכנון, תמוה עד מאוד שנמצא בו ולו תא שירותים אחד ללא אסלה", כתב פלדמן, והעיר: "לתשומת לבכם עדה ודן כרמי, מתכנני הבניין".

בניגוד למה שכתב פלדמן, מתכנני הבניין הם לא האדריכלים עדה ודן כרמי, אלא האדריכלים עדה ורם כרמי. כמו כן, אחד מהם בטוח אינו יכול לקחת את הדברים לתשומת לבו, וזאת משום שהלך לעולמו לפני שנים אחדות.