בעלי השליטה בערוץ 20, ערוץ המורשת, מחזיקים בערוץ באמצעות חברה הרשומה במקלט מס – כך עולה מבדיקת "העין השביעית". רישום חברה במקלט מס, במקרה זה איי הבתולה הבריטיים שבים הקאריבי, מאפשר לבעליה להסתיר מהציבור הרחב פרטים בסיסיים על זהותם ועל התנהלותם העסקית. אף שהחוק בארץ מתיר לישראלים להחזיק חברות במקלט מס, בסטנדרטים של שוק התקשורת הישראלי מדובר בהתנהלות חריגה.

בעל השליטה בערוץ 20 הוא יצחק (ויאצסלב) מירילשוילי, מיליארדר ישראלי-גיאורגי המושקע בנדל"ן, בהייטק ובעסקי הקמעונאות. נציגיו של מירילשוילי ואנשי הערוץ סירבו להסביר איזו תכלית משרתת החלטתו להחזיק בערוץ 20 באמצעות חברה הרשומה במקלט מס. גם במועצה לשידורי כבלים ולוויין, הגוף המפקח על פעילות ערוץ 20, סירבו להתייחס לנושא או לאשר את המידע על מבנה הבעלות בערוץ.

הגוף המפעיל את ערוץ 20 הוא חברה בשם ערוץ יהודי-ישראלי בע"מ, שהוקמה בישראל באוגוסט 2012. בעל השליטה המוצהר בחברה זו הוא יצחק מירילשוילי, בנו של האוליגרך מיכאל מירילשוילי. הוא מחזיק בה באמצעות תאגיד בשם "כיתעים ריאל אסטייט אינווסטמנטס", הרשום באיי הבתולה הבריטיים. על-פי מסמך שהגיש הערוץ למועצת הכבלים, מירילשוילי הוא בעל המניות היחיד בחברת כיתעים, והוא מחזיק בה דרך חברת הנאמנות הקפריסאית Totalserve Trustees.

בערוץ 20 מסרו ל"העין השביעית" כי שותפו של מירילשוילי בחברת ערוץ יהודי-ישראלי הוא אבי בר, מנכ"ל ערוץ 20, שמימש אופציה לרכישת 20% ממניות הערוץ באמצעות חברת אימג'ין-מדיה שבבעלותו. עם זאת, בתיק החברה השמור אצל רשם החברות אין זכר לרכישה. דוברת הערוץ, אירית שגב, מסרה בהקשר זה כי המידע שבידי רשם החברות אינו מעודכן.

מערכת ערוץ 20 בתל-אביב (צילום: seedo.xyz)

מערכת ערוץ 20 בתל-אביב (צילום: seedo.xyz)

ערוץ 20 פועל על-פי רישיון שהנפיקה המועצה לשידורי כבלים ולוויין, המחייב את מפעיליו לדווח למועצה על שינויים בזהותם של בעלי המניות. לפי נוסח הרישיון, בעל השליטה בערוץ חייב להיות אזרח או תושב של מדינת ישראל. ואולם, אף שמירילשוילי הוא אזרח ישראלי המחזיק בנכסים רבים בישראל, מבנה השליטה יוצא הדופן של ערוץ 20 הצריך את מועצת הכבלים והלוויין לערוך כמה דיונים בעניינו. בסופם של הדיונים הוחלט לאשר לו להחזיק בערוץ באמצעות החברה הזרה שבבעלותו.

כמה גורמים בערוץ 20 ששוחחו על הסוגיה עם "העין השביעית" מצהירים כי מבנה הבעלות בחברה אינו סודי, וכי הוא לא נועד להסתיר דבר. גורם בכיר בערוץ שנשאל כיצד ניתן לבדוק שיצחק מירילשוילי הוא אכן בעל השליטה בחברה הרשומה באיי הבתולה, השיב כך: "תתקשר לאיי הבתולה". נציגיו האישיים של מירילשוילי בחרו שלא להשיב לפניות "העין השביעית".

מנהלי ערוץ 20 ומועצת הכבלים סירבו למסור עותק של נספחי רשיון השידורים של הערוץ, הכוללים מידע על מבנה הבעלות בחברה, וזאת אף שברישיון נקבע כי המסמך ונספחיו הם קניינה של מדינת ישראל, ולפיכך יש להעמידם לעיון הציבור. היועצת המשפטית של ערוץ 20, עו"ד מירי נאור-אליאס, טענה כי הערוץ מחויב רק להעמיד את המסמך לעיון במשרדי החברה – וכי אסור לצלם את תוכנו. כמה מהנספחים לרישיון, שהועתקו ידנית תחת פיקוחה של היועצת המשפטית, זמינים כעת לעיון ב"גנזך" – מדור חופש המידע של "העין השביעית" ועמותת "הצלחה".

במועצת הכבלים, באופן תמוה, סירבו להתייחס לזהותם של בעלי המניות בערוץ או לדרכים שבהן מפקחת המועצה על מבנה הבעלות. יו"ר המועצה, ד"ר יפעת בן-חי–שגב, בחרה שלא להתייחס לסוגיה חרף פניות חוזרות ונשנות.