"הארץ", 19.6.2015

"הארץ", 19.6.2015

• תודה, עידן רינג ביטמן