נדחתה על הסף תביעת לשון הרע של אברהם שרגאי, ראש ענף ביטחון במשרד ראש הממשלה, נגד אמיר אורן ועיתון "הארץ".

שרגאי תבע פיצוי בסך 50 אלף שקל בעקבות מאמר שפירסם אורן, ובו התייחסות לישיבות הממשלה השבועיות ול"אותו גוץ שחור תלתלים הטורח לעמוד שם תמיד כדי להופיע בחדשות הערב". לפי שרגאי, שיוצג על-ידי עו"ד דניאל דמביץ, אורן כיוון אליו. לדבריו, מדובר בלשון הרע ששמה אותו ללעג ולקלס. לפי הנתבעים, שיוצגו על-ידי עו"ד מיבי מוזר וגלית לובצקי, אין מקום לפיצוי כיוון שלא מדובר בלשון הרע, אלא לכל היותר בעניין של מה בכך.

השופטת יעל ייטב, מבית-משפט השלום בירושלים, פסקה השבוע כי "אין מקום לקבוע שיש בפרסום האמור משום לשון הרע, הן מחמת שהתובע אינו מזוהה וקשה לייחס את הדברים האמורים בפרסום אליו, הן מחמת שהדברים עצמם אינם מהווים לשון הרע". יחד עם זאת, העירה כי הפרסום היה "חסר טעם".

השופטת ייטב ציינה שהמאמר אינו עוסק בתובע, שמו של התובע כלל לא צוין בכתבה, כמו גם תפקידו. "ספק בעיני", כתבה, "האם אכן מתאים התיאור הכללי המובא בכתבה לתיאורו של התובע, והאם הוא מתאים לתיאורו של התובע בלבד, כפי שנטען בכתב התביעה. לכאורה מדובר כאמור בתיאור גופני כללי, העשוי להתאים לתיאורם של רבים המצויים במקום. קשה להלום שקוראי המאמר ידעו לקשר בין התובע לבין נושא הכתבה, העוסקת כאמור בביקורת נוקבת על תפקוד הממשלה בהקשר של השריפה בכרמל. התובע אינו מוכר לציבור הרחב, בשמו או בתפקידו".

לפי השופטת ייטב, תיאור אדם "גוץ, שחור תלתלים" עשוי היה להוביל את האדם הסביר לחשוב שהוא מתייחס ל"אחד משרי הממשלה, או לאחד מהעיתונאים הנוכחים במקום", ולא לראש ענף הביטחון. לדבריה, התצלומים שצירף שרגאי לכתב התביעה, שבהם הוא נראה ברקע ישיבות ממשלה שונות, אינם מסייעים לבסס את התביעה. "לא רק שאף אחד מהם לא התפרסם לצד המאמר", ציינה, "התובע מצוי ברקע התצלום, כאשר מוקד התצלום הינו שרי הממשלה".

לדעת השופטת ייטב, לא יעלה על הדעת שהתובע מתמקם מאחורי השרים כדי להופיע בתקשורת. "ברור כי התובע וכל קב"ט אחר נמצאים בישיבת הממשלה במסגרת תפקידם, ולא על מנת להופיע בחדשות הערב", כתבה. "אין הם נדמים לאותם המתגודדים באירועים שונים מאחורי כתבים. הימצאותם במקום של קב"טים ברורה ומובנת לאדם הסביר, ולפיכך ספק בעיני האם האדם הסביר היה מעלה בדעתו שהפתיח למאמר האמור מתייחס דווקא לקב"ט".

בהמשך ציינה כי גם לו היתה מקבלת את הטענה כי שמו הטוב של התובע נפגע, היה מקום לקבוע שפגיעה זו היא בבחינת "זוטי דברים", ועל כן אינה ראויה להתייחסות בית-המשפט.

התביעה סולקה על הסף, בלא צו להוצאות.

47685-02-11

ישיבות ממשלה. ברקע: אברהם שרגאי (צילומי ארכיון)

ישיבות ממשלה. ברקע: אברהם שרגאי (צילומי ארכיון)