שידורי פרסומת מאוחדים בע"מ (שפ"מ) רסס - "העין השביעית"