הוועדה לאינטראקציה עם החברה הישראלית (אש"ף) רסס - הכל