רסס האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה

עמותה של אנשי מקצוע מתחומי הקולנוע והטלוויזיה, שמטרתה קידום תחומים אלו בישראל. נוסדה ב-1990, מחלקת את פרסי אופיר לקולנוע ומ-2003 גם פרסים בתחום הטלוויזיהראו הרחבה