מיליוני שנים (ynet, 18.6.2013)

(ynet, 18.6.13)

• תודה, לירן לוטקר