מנכ"ל תחנת הרדיו קול-ברמה אריאל דרעי הגיע אתמול לאולמו של שופט בית-הדין לעבודה דורי ספיבק לדיון ראשון בבקשה שהגישה הסתדרות העובדים הלאומית נגד התחנה.

בהסתדרות טענו כי הנהלת התחנה חותרת תחת מאמצי ההתארגנות של העיתונאים שעובדים בה, בניגוד לדין, ודרשו מבית-הדין להורות לה לחדול מכך. בהסתדרות אף איימו בהגשת תביעה כספית בסך כ-1.1 מיליון שקלים בגין ההפרעה להתארגנות. בהנהלת התחנה, מנגד, הכחישו כל הפרעה להליך ההתארגנו וטענו כי זה ממילא אינו אלא מעשה מרמה שיזם עובד מתוסכל שנתפס בקלקלתו, במטרה לחלץ את עצמו מפיטורים. העובד מכחיש את כל הטענות נגדו.

בדיון שנערך אתמול המליץ השופט ספיבק לבטל את הצו הארעי שניתן עם הגשת הבקשה, צו שאסר על הנהלת התחנה להתערב במאמצי ההתארגנות וחייב את ההנהלה להודיע על כך לעובדים.

"הצו הזה גרם לנו לצערי נזק אדיר", טען עו"ד שי רובינשטיין, בא-כוח תחנת הרדיו. לדבריו, הפרסומים שהופיעו בתקשורת בעקבות הוצאת הצו מעידים כי ההסתדרות ובאי-כוחה אינם פועלים בתום לב. עוד הוסיף עו"ד רובינשטיין כי ההודעה שההנהלה חויבה לתת לעובדים בדבר הצו והאיסור שנכלל בו גרמו למנהלי התחנה להיראות "כמו פורעי חוק".

עו"ד רן קונפינו מההסתדרות הלאומית הסביר כי מבחינתו אין בעיה עקרונית עם ביטול הסעד הארעי. לדבריו, בדרך כלל בקשות לבית-הדין לעבודה מגיעות בתוך יום או יומיים לדיון, אז מצהירה ההנהלה לפרוטוקול כי לא התערבה ואין בכוונתה להתערב בהתארגנות. כיוון שבמקרה זה הדיון נדחה בכמה ימים לא ניתן היה לקבל הצהרה כזו.

לגופן של הטענות ביקש עו"ד קונפינו כי הנהלת קול-ברמה תעביר לרשותו את רשימת העובדים בתחנה נכון למועד הקובע מבחינת ייצוגיות הוועד בתחנה. "אני ראיתי בשבוע האחרון התכתבות עם עובד שכביכול מודיע שעכשיו הוא פרילנסר", סיפר בהקשר זה עו"ד קונפינו, "ושואלים אותו 'אבל כשהחתמנו אותך על הטפסים אמרת לנו שאתה שכיר', אז הוא כותב בחזרה בווטסאפ: 'כן הייתי שכיר אבל עכשיו אני פרילנסר אז זה כבר לא רלוונטי'".

בסופו של הדיון אכן בוטל הצו הארעי והוחלט לדון בנושא מחדש במועד הדיון הבא בהליך, אם וכאשר תעלה ההסתדרות דרישה נוספת לכך. עוד הוחלט כי ההסתדרות תוכל להגיש בקשה מתוקנת, שבה תפרט לגבי טענותיה על הפגיעה בהתארגנות. הדיון בבקשה זו נקבע לסוף חודש פברואר.

19055-01-24