מחיר ההסכם: שלמה פילבר וניר חפץ התחייבו שלא לעבוד יותר לעולם בתפקיד ציבורי, פילבר צפוי לעמוד לדין משמעתי בנציבות המדינה, ואילו חפץ התחייב להעיד על "פרשיות ביטחוניות חמורות", לדבריו.

פרטים אלה ועוד כלולים בהסכמי עד המדינה של ניר חפץ ושלמה פילבר, שנחתמו במסגרת תיקי נתניהו ונחשפים כעת בעקבות בקשה שהגישו מספר ארגונים לבית המשפט. את הבקשה הגיש עו"ד אלעד מן בשם עמותות העין השביעית, שקוף, הצלחה והתמנון.

הסכמי עד המדינה חושפים מספר פרטים הנוגעים למשפט המו"לים, במסגרתו נאשם ראש הממשלה לשעבר נתניהו בשוחד, מרמה והפרת אמונים, יחד עם המו"לים שאול ואיריס אלוביץ', לשעבר בעלי השליטה בבזק וב"וואלה"; וארנון (נוני) מוזס, בעל השליטה בקבוצת התקשורת "ידיעות אחרונות".

בנימין נתניהו (במרכז), ארנון מוזס ושאול אלוביץ' (צילומים: מארק ישראל סלם, קוקו ופלאש 90)

בנימין נתניהו (במרכז), ארנון מוזס ושאול אלוביץ' (צילומים: מארק ישראל סלם, קוקו ופלאש 90)

חפץ ופילבר, מנאמניו הקרובים של נתניהו, הם עדי מפתח במשפט. פילבר היה מנכ"ל משרד התקשורת בתקופת ההתרחשויות הפליליות לכאורה, ואילו חפץ היה הדובר של משפחת נתניהו. שניהם נחקרו כחשודים בפרשיות הפליליות של נתניהו, ובמיוחד זו של "תיק 4000". בפרשה זו נאשמים נתניהו והזוג אלוביץ' כי היו מעורבים במסכת שוחד: האלוביצ'ים רתמו את אתר "וואלה" לשירות משפחת נתניהו, להאדרת הזוג נתניהו והכפשת יריביהם, ובתמורה דאג נתניהו לשנות את מדיניות משרד התקשורת כך שתיטיב עם האלוביצ'ים ותכניס לכיסיהם מאות מיליוני שקלים.

עיון בהסכמי עד המדינה של חפץ ופילבר מעלה כי כדי שלא יוגש נגדם כתב אישום על חלקם במסכת השוחד הנטענת, התחייבו השניים לא רק למסור עדות אלא גם להיות מורחקים לצמיתות מכל תפקיד ציבורי, כפקידי ממשלה או כנבחרי ציבור. מלבד האיסור לכהן בתפקיד ציבורי, התחייב פילבר להתלות את רשיון עריכת הדין שלו לתקופה של חמש שנים. חפץ, שהוציא את רישיון עריכת הדין שלו לאחר חתימת ההסכם, לא התחייב לכך.

עד המדינה שלמה פילבר בבית-המשפט המחוזי בירושלים, 18.5.2022 (צילום: יונתן זינדל)

עד המדינה שלמה פילבר בבית-המשפט המחוזי בירושלים, 18.5.2022 (צילום: יונתן זינדל)

עוד מעלים ההסכמים כי פילבר התחייב לכך שבת-זוגו תמסור עדות בנוגע לפרשיות נתניהו. פרט זה בהסכם מעורר שאלה, כיצד יכול אדם להתחייב עבור אדם אחר. כך או כך, האשה, אילנית פילבר, אכן נחקרה ורשומה כעדה בכתב האישום.

לפי ההסכם, פילבר גם יעמוד לדין משמעתי בנציבות המדינה, אולם הליך זה יתרחש רק לאחר תום עדותו, ולאחר בחינה של הפרקליטות אם אכן עמד בתנאי ההסכם.

פילבר התחייב במסגרת ההסכם "שלא לבצע כל פעולה, בין במעשה ובין במחדל, שתפגע במהימנות הודעותיו בפני גורמי החקירה". מדובר בהתחייבות סטנדרטית של עד מדינה, אולם עדותו של פילבר במשפט, הנמשכת כבר שבועות ארוכים ועומדת כעת לפני סיומה, פגעה בהחלט במהימנות הודעותיו בפני גורמי החקירה. במהלך חקירתו הראשית בידי הפרקליטות, כמעט והוכרז כעד עוין.

הכל נשאר במשפחה

להסכם עד המדינה שנחתם עם חפץ, בניגוד לזה של פילבר, ישנו נספח המפרט את "תקציר הנושאים והעבירות שהעד מסר שיש ביכולתו למסור עליהם מידע". בין השאר מפורטים בו ראשי פרקים של מידע לגבי מעורבותם של שרה ויאיר נתניהו במסכת השוחד הנטענת. כזכור, למרות חלקם של השניים בפרשיות הפליליות לכאורה, בפברואר 2019 החליט היועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, להגיש כתב אישום נגד נתניהו, ולסגור את תיקי החקירה נגד אשתו ובנו.

"[חפץ] מוסר כי יכול למסור על מסרים ותקשורת בין הזוג נתניהו לשלמה פילבר", נכתב בנספח, "מוסר כי שרה לא מבינה ברגולציה אבל הנחתה את חפץ ואת פילבר לסייע לאלוביץ' עם בזק. [...] מוסר כי היה נוכח במס' אינטראקציות בין רוה"מ רעייתו ובנם יאיר במסגרת שוחחו על יחסי התן וקח עם שאול אלוביץ. באחת מן השיחות נכחו 2 עורכי דין שלטענתו לא יוכלו להעיד בשל חיסיון. [...] תומך בגירסת פילבר אודות המפגשים ביניהם ומציין כי פעל בשליחותם של שרה נתניהו ו/או יאיר נתניהו. עוד מוסר כי הוא עצמו איש אמונה של שרה".

שרה ויאיר נתניהו באירוע הדלקת נרות חנוכה, דצמבר 2015 (צילום: הדס פרוש)

שרה ויאיר נתניהו באירוע הדלקת נרות חנוכה, דצמבר 2015 (צילום: הדס פרוש)

זו אינה המעורבות היחידה של שרה נתניהו בתיקים הפליליים כפי שהיא עולה מהסכם עד המדינה עם חפץ. לפי ההסכם, חפץ התחייב למסור מידע על השכר שקיבל מהזוג נתניהו. מידע כזה אכן נמסר, במסגרת תיק 4001 שעסק בחשד ששרה הציגה קבלות פיקטיביות בעניין תשלום שכרו של חפץ. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט התייחס לאירוע זה בהחלטתו מפברואר 2019. לאחר שהוא מפרט את החשדות לשיבוש חקירה על-ידי שרה ויאיר נתניהו, שהנחו את איריס אלוביץ' למחוק את ההתכתבות ביניהם, כותב מנדלבליט:

"כן עלה אירוע נוסף שעניינו מרמה שבוצעה לכאורה על ידי שרה נתניהו כלפי מבקר המדינה ונציגיו בשנת 2016 בקשר עם תשלום שכרו של ניר חפץ בגין שירותי ייעוץ תקשורת שהעניק למשפחת נתניהו. לפי העולה מחומר הראיות משפחת נתניהו היתה אמורה לשלם על שירותיו של ניר חפץ כיועץ תקשורת פרטי שלהם, אולם היא לא היתה מעוניינת לשלם את שכרו. לפיכך, שרה נתניהו וחפץ סיכמו, ביוזמתה, כי היא תשלם לחפץ באמצעות המחאות אישיות סכומים שהתחייבה לשלם עבור שירותיו, והוא יחזיר לה סכומים אלה בכסף מזומן, באופן שיביא לכך ששרה נתניהו לא תשלם בפועל עבור שירותיו של חפץ, אך תוכל להציג מצג לגורמים שידרשו זאת, לפיו שכרו שולם על ידה".

עיון בנספח להסכם עד המדינה עם חפץ מעלה כי חלקם של בני המשפחה האחרים במשפחת נתניהו במערכת היחסים הפלילית לכאורה, היה גדול ומרכזי

למרות זאת, כאמור, החליט מנדלבליט לסגור את התיק נגד בני משפחת נתניהו. לפי ההחלטה, סגירת התיק היתה משום שלא נמצא "גורם מסייע" לעדותו של ניר חפץ לגבי שיבוש החקירה מצידם של שרה ויאיר נתניהו והמרמה מצידה של שרה נתניהו - למרות שהעדות עצמה של חפץ נמצאה אמינה. מנדלבליט החליט גם שלא להגיש כתב אישום נגד בת זוגו של נתניהו ב"תיק 4000" בגין חלקה בעסקת השוחד לכאורה, משום ש"אין די ראיות להוכיח שהיא הייתה מודעת לכך שהטיית הסיקור ניתנה בעד פעולותיו השלטוניות של נתניהו".

הגיונה של החלטה זו נבחן כעת גם לאור קשייה הנוכחיים של התביעה ב"תיק 4000" להוכיח את "פגישת ההנחייה" עליה העיד פילבר. הפגישה במסגרתה הנחה נתניהו את פילבר, כמנכ"ל משרד התקשורת, לפעול לטובתו של אלוביץ'. עיון בנספח להסכם עד המדינה עם חפץ, כמו חלקים רבים אחרים בחומרי החקירה, מעלה כי חלקם של בני המשפחה האחרים במשפחת נתניהו במערכת היחסים הפלילית לכאורה, היה גדול ומרכזי, וכי גם הפרקליטות והמשטרה העניקו לו משמעות גדולה.

חפץ עצמו, בעדותו במשטרה, הצהיר כי נתניהו היתה מודעת היטב לקשר בין הדרישה מהאלוביצ'ים להטות את הסיקור, לבין התלות שלהם בהחלטות רגולטוריות לגבי בזק במשרד התקשורת בראשות נתניהו ובניהולו של פילבר. "רמת הבקיאות של שרה בענייני רגולציה נמוכה מאוד, נקודה", העיד חפץ, "יחד עם זאת שרה היא אישה חכמה, חדה, שולטת ברזי הפוליטיקה והאינטרסים שיש במערכות הללו ומכירה באופן אישי את כל הדמויות הפועלות. זה מספיק לה על מנת להבין באופן בסיסי, בלי לרדת לפרטי המונחים הרגולטורים כגון 'שוק סיטונאי', שפעילותו של מומו [פילבר] על פי הנחיותיו של בעלה משפיעות באופן דרמטי על המצב העסקי של קבוצת בזק לטוב או לרע".

"אני אומר את זה לא בתוך הערכה שלי אלא בתור ידיעה שאני יודע מהרבה מאוד שיחות איתה", המשיך חפץ, "התלות הכלכלית המוחלטת של שאול ואיריס במשרד התקשורת הייתה ברורה לשרה וליאיר באופן שאיננו משתמע לשני פנים, גם היא וגם הוא ועל שניהם אני אומר מידיעה. ושרה ראתה במומו זרוע מבצעת בעניין הזה וגם פעמים רבות הביעה את מורת רוחה מכך שמומו באופן כללי לא מספק את הסחורה".

פרשיות ביטחוניות חמורות

הסכם עד המדינה עם חפץ מציף זווית מעניינת נוספת בקשר להתנהלותו של נתניהו כראש ממשלת ישראל. למרות שחפץ מייחס לה משקל רב, היא עלתה במשפט עצמו רק באופן אגבי. בהסכם עד המדינה חפץ מתחייב למסור מידע על "שתי פרשיות ביטחוניות חמורות בעלות עניין ציבורי רב. לדבריו, אחד מן האירועים הוא שהוביל אותו להתפטר מתפקידו כדובר משפחת נתניהו ב-30.9.17, והוא גם "שיתף מספר בעלי תפקידים בכירים בעצם קיומה של הבעיה". חפץ התחייב גם "להפנות לחומרי חקירה ועדים בנושא".

שתי הפרשיות אליהן מכוון חפץ אירעו ב-2017: הצבת המגנומטרים בהר הבית והירי שביצע מאבטח בשגרירות ישראל בירדן. הצבת המגנומטרים באה בעקבות פיגוע ירי בהר הבית, והמאבטח פתח בירי קטלני אחרי שהותקף, ושני האירועים הביאו למתיחות ביטחונית ודיפלומטית גבוהה ביותר. אולם חפץ בעדותו לא התייחס לפרשיות עצמן אלא למעורבותו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה באותה עת.

"אני חושב שללא התערבות של היועמ"ש ראש הממשלה לא כשיר כרגע לקבל החלטות בנושאים מדיניים וביטחוניים", סיכם חפץ את הנושא באוזני החוקרים

הדברים עלו באופן מרומז בחקירתו הנגדית של חפץ במשפט ובהמשך בעדותו בתביעת הדיבה של משפחת נתניהו נגד אהוד אולמרט, והיו חלק בלתי נפרד מגרסתו כפי שנמסרה בעדות המדינה שלו במשטרה. חפץ העיד כי יאיר נתניהו השפיע על אביו שיפעל בניגוד להחלטות מדיניות וביטחוניות של הקבינט.

למעשה, לפי חפץ, המעורבות של יאיר נתניהו בהחלטות ביטחוניות רגישות של אביו ראש הממשלה, היו לא רק הסיבה בגינה עזב את תפקידו כדובר המשפחה אלא הסיבה המרכזית בגינה החליט להפוך לעד מדינה:

"בוא נקרא לזה הסיבה המרכזית שהיה לי קל לשבת פה", אמר חפץ לחוקרי המשטרה, "זו הסיבה שבגללה אני ב-30.9 (2017) עזבתי את התפקיד שלי עם משפחת נתניהו. עורכי הדין עכשיו שישבו איתי בחדר, פשוט נדהמו כשהם שמעו את זה. זו פרשיה שאינני יודע אם היא פלילית, אני אפילו חושב שהיא לא פלילית. אבל מבחינה ציבורית היא לטעמי ברמה של 'עסק הביש'. היא נוגעת לעניינים מדיניים וביטחוניים ולחיי אדם. והיא כולה מגובה בראיות.

שוטרים מחוץ לעיר העתיקה בירושלים, לאחר התקנת המגנומטרים בהר הבית, 21.7.2017 (צילום: הדס פרוש)

שוטרים מחוץ לעיר העתיקה בירושלים, לאחר התקנת המגנומטרים בהר הבית, 21.7.2017 (צילום: הדס פרוש)

"אני הייתי על סף של כמה פעמים ללכת ליועמייש ופשוט להזהיר אותו מפני העניין הזה, זה זה פשוט דבר חמור בצורה בלתי רגילה, אני לא יכול לתאר. לדעתי כל הפרשיות האלה על אף שזה לא פלילי הן מתגמדות ליד זה", אמר עוד חפץ.

"אני חושב שללא התערבות של היועמ"ש ראש הממשלה לא כשיר כרגע לקבל החלטות בנושאים מדיניים וביטחוניים", סיכם חפץ את הנושא באוזני החוקרים.

*  *  *

להורדת הקובץ (PDF, 10.52MB)

להורדת הקובץ (PDF, 13.38MB)

עוד מפרטים ההסכמים את מגוון החשדות לעבירות על החוק בהן עסקו חקירות נתניהו: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט, איומים וסחיטה באיומים, הלבנת הון ואי-דיווח לפי חוק ניירות ערך.

ההסכם עם פילבר נחתם ב-20 לפברואר 2018, וזה של חפץ נחתם שבועיים וחצי לאחר מכן, ב-4 למרץ 2018. בשני ההסכמים מייצגים את המדינה עו"ד ליאת בן-ארי מפרקליטות המדינה, שהובילה את חקירות נתניהו; עו"ד ציפי גז, מנהלת מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, היכן שהתחילה חקירת "פרשת בזק" שהתפתחה בהמשך ל"תיק 4000"; ותת-ניצב אלי אסייג, ראש היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית של המשטרה (יאל"כ). על המסמך עצמו חתום בשם המדינה קצין המשטרה יואב תלם, שהיה אז מפקד מחלקת החקירות של יאל"כ והממונה על חקירת "תיק 4000".