קמפיין רצוף שקרים והטעיות שהושק במרץ בידי איגוד חברות הגז והתאחדות התעשיינים מסביר לצופי הטלוויזיה – המסחרית והציבורית – שהגז הטבעי הוא בכלל אנרגיה ירוקה. התשדירים משודרים בלב הפריים-טיים, במשבצת היוקרתית "דקה לשמונה", רגע לפני מהדורות החדשות. הרבה כסף עלתה לחברות שטיפת המוח הזאת.

בהיעדר יכולת לקנות זמן שידור דומה, פנינו בעמותת "שומרי הבית" לרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה בדרישה להפסיק את הקמפיין. כבר לפני שבועיים וחצי שלחנו לרשות מכתב יחד עם חברת הכנסת לשעבר מיקי חיימוביץ', וגם הגשנו ערר על אישור הסרטון יחד עימה ועם המומחה לקיימות פרופ' עדי וולפסון. כתבנו למנכ"לית הרשות מישל קרמרמן ולייעוץ המשפטי, כתבנו לוועדת הערר ופנינו למזכירות הרשות. אף אחד מהם לא ענה לפניותינו.

אתמול (13.4), אחרי שלא קיבלנו תשובה, נאלצנו להגיש עתירה דחופה לבג"ץ כדי שיורה על השהיית הקמפיין. העתירה מכוונת נגד הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה ומנהליה, נגד איגוד חברות הגז ונגד התאחדות התעשיינים. את העתירה הגשנו באמצעות עו"ד מתן גרפינקל, ותמכנו אותה בחוות דעת של פרופ' וולפסון. בעתירה אנו טוענים כי שידור הקמפיין מפר שתי הוראות יסוד בכללי הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה: החובה לפרסם אמת, והאיסור לשדר תשדיר פרסומת שיש בו מסר "השנוי במחלוקת בציבור".

כיצד מסע הפרסום של חברות הגז מעוות את האמת? זה סיפור ארוך. נפרק את השקרים אחד-אחד.

"עד לפני כעשור זה היה חלום: רוב החשמל בישראל הופק ממקורות אנרגיה מזהמים", ממתיק הקריין בסרטון. האמת היא שגם כיום, לאחר הגברת השימוש בגז לייצור חשמל בישראל, משק החשמל הישראלי ממשיך להשתמש לא-מעט בפחם ובסולר. אבל גם תחנות הכוח שמנצלות גז טבעי מבוססות על מקורות מזהמים, שכן הגז הוא דלק מאובנים מזהם לכל דבר ועניין.

משק החשמל הישראלי עדיין משתמש בהרבה פחם וסולר, אבל גם תחנות הכוח שמנצלות גז טבעי מבוססות על מקורות מזהמים - שכן הגז הוא דלק מאובנים מזהם לכל דבר

"המעבר מפחם לגז טבעי הביא לירידה של יותר מ-70% בזיהום מייצור חשמל ו-24% בפליטות גזי החממה", ממשיך הקמפיין לזרות חול. זו הטעיה. ראשית, הפחתת הזיהום הנזכרת מתייחסת רק לצד אחד בתמהיל הפליטות, שבו יש לגז המחצבים יתרון על פני הפחם: תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית. את החיסרון של גז המחצבים ביחס לפחם בפליטת חומרים אורגניים נדיפים, חלקם מסרטנים וחלקם חשודים כמסרטנים, אין מסע הפרסום מציין כלל.

שנית, אותה ירידה של 24% בפליטות גזי החממה מחושבת ביחס לשנת 2012, שהיתה שנת שיא בזיהום מייצור חשמל בישראל בשל משבר האנרגיה שגרמו הפיצוצים החוזרים ונשנים בצינור הגז ממצרים. קל לראות כי לאחר שאסדת תמר עברה לפעילות מלאה, בשנת 2014, כמעט שלא היתה הפחתה בכמות גזי החממה הנפלטים ממשק החשמל בישראל. זאת אף שבשנים 2020-2014 פחת השימוש בפחם לייצור חשמל בכ-42%, ואילו השימוש בגז מחצבים גבר בכ-65%.

פליטת גזי חממה בישראל ממקורות שונים, לפי דו"ח מרשם הפליטות לסביבה לשנת 2020

"האיחוד האירופאי הכריז על הגז הטבעי כאנרגיה ירוקה", מתרונן הקמפיין. זה פייק גמור. האיחוד האירופי קבע כי גז טבעי יסייע בתהליך המעבר לאנרגיות מתחדשות, ולצורך זה מתכנן להפחית בהדרגה את השימוש בגז מ-22% בשנת 2030 ל-9% בלבד בשנת 2050. החלטת האיחוד מאפשרת להקים תחנות גז חדשות רק אם הן מחליפות תחנות פחמיות, ורק אם יפחיתו את פליטת המזהמים במידה ניכרת: עד 100 גרם פחמן ליחידת אנרגיה (קוט"ש). מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה טוענת כי "אין אף תחנת כוח בעולם שמסוגלת לזה".

כך או כך, האיחוד האירופי מעולם לא הכריז על גז המחצבים כאנרגיה ירוקה.

"גז טבעי מהווה כלי חשוב במאבק בגזי חממה", מספרים לנו בסרטון. האמת? סוכנות האנרגיה הבינלאומית דיווחה לאחרונה שהפליטות מסקטור האנרגיה של מתאן, המרכיב העיקרי בגז המחצבים, גבוהות ב-70% מהערכת הממשלות. במזרח התיכון הפליטה חורגת מההערכות בלא-פחות מ-589%, על פי הערכת הסוכנות. צוות התחקירים של "גרינפיס" העריך פער זה בישראל באלפי אחוזים.

מתאן הוא גז חממה מזיק מאוד שגורם כיום לכ-30% מההתחממות הגלובלית. מניסיון שהצטבר בעולם, הוא דולף בשיעורים משתנים לאורך כל שרשרת ההפקה-הולכה-אחסון-זיקוק-צריכה של הגז הטבעי ושל תוצר הלוואי הנוזלי שלו, קונדנסט. בשיעורי דליפות מסוימים, גז מחצבים עלול להיות מסוכן לאקלים אף יותר מאשר פחם (ראו כאן וכאן)! כדי לעמוד ביעדי האקלים שהגדיר האו"ם המליצה אפוא סוכנות האנרגיה הבינלאומית לחדול לחלוטין מבסוף 2021 לא רק מקידוחי נפט אלא גם מקידוחי גז חדשים.

מישל קרמרמן דקל (צילום מסך)

מנכ"לית הרשות השנייה מישל קרמרמן דקל (צילום מסך)

מדענים טוענים כי על מרבית דלקי המאובנים להישאר באדמה כדי להימנע מההשלכות החריפות של משבר האקלים. בהתייחס לגז במזרח התיכון טוענים המדענים שיש להשאיר 64% ממנו באדמה. מחקר שהתפרסם בשבועות האחרונים גורס שעל מנת להימנע מההשלכות ההרסניות של משבר האקלים, המדינות העשירות יצטרכו להפסיק להפיק גז ונפט עד 2034, וגם אז ההצלחה מובטחת בהסתברות של 50% בלבד. אתם שמים לב לפער בין הגרסאות?

"האיחוד האירופי [המליץ] על עידוד השקעות בפרויקטים של גז טבעי". זו המנה העיקרית בטיעון של חברות הגז. אבל רגע אחד, האיחוד האירופי מעולם לא עודד השקעות בפרויקטים של גז מחצבים, אלא רק סיווג אותן כמקורות אנרגיה בני-קיימא לצורכי השקעה, וגם זאת בתנאים מחמירים במיוחד, כמו שהסברתי למעלה. במקביל, האיחוד האירופי הכריז על מעבר מואץ לשימוש באנרגיות מתחדשות. גרמניה אף הגדילה עשות והודיעה על יעד של 80% חשמל מאנרגיה מתחדשת עד 2030 ו-100% עד 2035, בראותה כיצד פוטין משתמש בגז כבנשק.

"הגז הטבעי הוא רווח נקי לסביבה". גם זה שקר שצריך לפרק. הגז אינו אנרגיה נקייה, כאמור, אלא דלק מחצבים מזהם המתדלק את משבר האקלים. הוא גם אינו מייצר רווח לסביבה או לכלכלה, כפי שטוען הסרטון. נהפוך הוא: עבודת עומק שפרסם המשרד להגנת הסביבה מראה כי אם היעד לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ב-2030 יועלה מ-30% ל-40%, כך שיקטן השימוש במקורות גזיים - המשק יחסוך כ-6 מיליארד שקל.

* * *

עיניכם הרואות, חברות הגז הצליחו בשישים שניות להפר ברגל גסה את החובה לפרסם אמת. ומה בדבר האיסור לשדר פרסומת בנושא "שנוי במחלוקת בציבור"?

כל בר-דעת כבר יודע שנוכח התמורות הקיצוניות באקלים העולמי, ריבוי אסונות הטבע, השלכותיהם החמורות, הדו"חות החמורים שהציג הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים של האו"ם, התחייבויות מדינות העולם לנקוט צעדים משמעותיים במשק האנרגיה שלהן לרבות צעדים שעניינם הפחתה של ממש בשימוש בגז טבעי, וכן התגייסות מיליוני בני אדם בעולם וגם בארץ, לרבות לאחרונה, למלחמה במשבר הנתפס כלא פחות מאיום קיומי - מסע פרסום שבא לאוויר העולם כדי לפאר את השימוש בגז מחצבים מצוי, בלי שום צל של ספק, במחלוקת ציבורית עזה וחריפה. מחלוקת כזאת, לפי החוק, מחייבת את הפסקתו.

השתכנעתם? נקווה שגם בית המשפט ישתכנע. בעתירה קודמת שהגישה עמותת "שומרי הבית" נגד קמפיין של תאגידי הגז, הציע לנו אחד משופטי העליון להגיב לתאגידים ב"קמפיין נגדי". הפכנו אמש את כיסינו, טלטלנו אותם ולא מצאנו את הסכום הנדרש. נקווה שהפעם השופטים יקלו עלינו יותר.

יוני ספיר הוא יו"ר עמותת "שומרי הבית" ומייסד "הפורום לאנרגיה נקיה"

* * *

לקריאת העתירה לבג"ץ של "שומרי הבית" נגד הרשות השנייה והתאחדות התעשיינים