מדינת ישראל תשלם לאגודת העיתונאים בתל-אביב כחצי מיליון שקלים, כך פסקה בשבוע שעבר השופט עינת רביד מבית-המשפט המחוזי בתל-אביב–יפו. אגודת העיתונאים דרשה במקור סכום של למעלה מ-4 מיליון שקלים עבור הפרשים בדמי החכירה של השטח הצמוד לבית-סוקולוב.

אגודת העיתונאים בת"א היתה בעבר ארגון עובדים מוביל, שייצג עיתונאים בשלל כלי תקשורת בישראל. אולם בשנים האחרונות הארגון מתמקד בסיוע נקודתי לחבריו, שמספרם הולך ופוחת, ולא בניסיון להקים ועדי עובדים בכלי תקשורת.

תשומת לב רבה מקדישה האגודה מדי שנה להפקת כנס שנתי, המכניס לקופתה סכומי כסף נכבדים מנותני חסות. בעוד אגודת העיתונאים בירושלים מנסה לחסוך שקל לשקל ונמצאת בסכסוך עם עיריית ירושלים על מושבה בבית אגרון, ובעוד ארגון העיתונאים בישראל קם רק לאחרונה מחדש בדמות עמותה עצמאית, אגודת העיתונאים בת"א נהנית משגשוג כלכלי, בין היתר הודות לחלישתה על שטח נדל"ן גדול במרכז תל-אביב. חלק משטח זה הוא גם שעמד במוקד הסכסוך המשפטי עם המדינה.

בשנת 1957 נחתם הסכם בין האגודה התל-אביבית לקק"ל על חכירת חלקה בתל-אביב עליה קיים כיום בית העיתונאים על-שם נחום סוקולוב. שנה לאחר מכן חתמה האגודה הסכם לחכירת משנה, במסגרתו החכירה שטח של 580 מ"ר למדינה עבור "הקמת אגף נוסף בשביל לשכת העיתונות הממשלתית", וזאת עד לשנת 1999. על פי הסכם זה הקימה המדינה בניין בן 4 קומות, שחזיתו פונה לרחוב איתמר בן אב"י.

תחילה אכן שכנו במקום משרדים של לשכת העיתונות, אך בתחילת שנות האלפיים עברה לשם הצנזורה הצבאית וכמה שנים לאחר מכן החל הבניין לשמש את דובר צה"ל ומשרד הביטחון. לקראת סיום תקופת החכירה התנהל סכסוך משפטי בין מינהל הדיור לאגודה שבסופו הוסכם בפשרה כי בכפוף לתשלום דמי היוון, יאריך מינהל הדיור את תקופת החכירה עד לשנת 2041.

בינתיים, לא שולמו דמי היוון והאגודה פנתה לבית-המשפט, באמצעות עורכי-הדין רפאל יולזרי וגדעון פישר, בדרישה לקבל מהמדינה, מינהל הדיור של משרד האוצר ואגף שומת מקרקעין של משרד המשפטים פיצוי בסך 4 מיליון שקל. סכום זה, טענה, הוא ההפרש בין הסכומים שקיבלה המדינה ממשרד הביטחון על השכרת הנכס לבין מה ששילמה לאגודה. לחילופין דרשה האגודה לקבל דמי חכירה על פי חוות דעת שמאי ועוד 250 אלף שקל בגין הפרת ההסכם שנחתם עמה.

המדינה טענה, באמצעות עורכי הדין סילביה רביד ודורית (יפרח) דרורי, כי יש לדחות את התביעה בין היתר משום שלאורך כל שנות ההסכם לא העלתה אגודת העיתונאים כל טענה בדבר הפרתו.

השופטת רביד דחתה את מרבית טענות האגודה, וקבעה בין היתר כי מנכ"ל האגודה יוסי בר-מוחא סתר את עצמו בעדותו. יחד עם זאת, השופטת קיבלה את התביעה באופן חלקי. על סמך חוות דעת של מומחה מטעם בית-המשפט נקבע כי על המדינה לשלם לאגודת העיתונאים כ-430 אלף שקלים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עבור ההפרש בגין דמי החכירה שנגבו לשנים 2007-2013. בנוסף חויבה המדינה לשלם לאגודה את חלקה בשכרו של מומחה בית-המשפט, וכן שכר טרחת עורך-דין בגובה 50 אלף שקל.

42463-02-14

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 721KB)