שתי תביעות בסך כמיליון שקלים שהגיש ארגון נכי צה"ל נגד עיתון "דה-מרקר" בגין כתבות מאת טלי חרותי-סובר יסתיימו בפרסום הבהרה בעיתון, ללא כל פיצוי כספי. במקביל תסתיים תביעה נגדית שהגיש העיתון נגד הארגון.

בשנת 2016 פרסמה חרותי-סובר כתבה תחת הכותרת "חברי בית הלוחם: 'ארגון נכי צה"ל מממן את גרעונו על-ידי העלאת דמי החבר'". בגין כתבה זו הגיש הארגון, באמצעות עורכי-הדין צבי גלמן וארז פרסי, תביעת דיבה בסך 480 אלף שקל. בשנת 2017 פרסמה חרותי-סובר כתבה תחת הכותרת "דו"ח חדש: 'גרעונות של כ-47 מיליון שקל בחמש שנים בארגון נכי צה"ל'". בגין כתבה זו הוגשה תביעה אישית נגד חרותי-סובר בסך 360 אלף שקל.

קודם להגשת התביעות התנהלו כבר שני הליכים דומים של הארגון נגד "דה-מרקר" וחרותי-סובר, בסך למעלה מ-3 מיליון שקל. שתי התביעות ההן הסתיימו בהסדר גישור מחוץ לכותלי בית-המשפט, שבמסגרתו פרסם "דה-מרקר" טקסט תחת הכותרת "תיקון טעויות – ארגון נכי צה"ל". כחלק מאותו הסדר, שהסתיים אף הוא ללא כל פיצוי כספי, הסכים "דה-מרקר" להסיר מאתרו את שתי הכתבות שבמוקד התביעות, וארגון נכי צה"ל התחייב להסיר כל פרסום על ההליכים המשפטיים מאתר הארגון וכן למשוך תלונה שהגיש למועצת העיתונות.

אולם לפי "דה-מרקר", כשמנכ"ל ארגון נכי צה"ל, חיים רונן, דיווח למזכירות הארגון על ההסדר, הוא "תיאר באופן שקרי את סיומה של התלונה למועצת העיתונות שהגיש הארגון", וטען כי "ועדת האתיקה קבעה שעיתון 'דה-מרקר' טעה ופעל בניגוד לאחד מכללי האתיקה". בגין אמירה זו הגישה חברת הוצאת עיתון הארץ בע"מ תביעת דיבה נגד הארגון בסך 100 אלף שקל באמצעות עו"ד עומר-זיו אשכר.

לפני ימים אחדים הודיעו הצדדים לבית-המשפט, ביחס לתביעות החדשות, כי שוב הגיעו להסכם שמאפשר את סילוקן ללא כל פיצוי כספי. על-פי ההסכם, "דה-מרקר" ובטאון ארגון נכי צה"ל יפרסמו טקסט קצר תחת הכותרת "הבהרה משותפת", ובו ייכתב כך:

"בכתבה שפורסמה ב-2.1.2017 נכתב כי דו"ח משרד אברמזון קבע כי ארגון נכי צה"ל מכסה גרעונות שוטפים במקום להוציא את הכסף לתשתית ולפעילות עבור הנכים. מערכת העיתון מבהירה כי משפט זה לא נכתב בדו"ח, אלא מדובר במסקנה של העיתון, שהארגון אינו מקבל. בה בעת, הנהלת ארגון נכי צה"ל מבהירה כי הדיווח שמסרה ביום 27.1.2016 למזכירות הארגון, שלפיו מועצת העיתונות קבעה שעיתון 'דה-מרקר' פעל בניגוד לכללי האתיקה העיתונאית, נכתב בטעות ובתום לב והוא תוקן זה מכבר. הצדדים משכו את תביעותיהם ההדדיות".

חלק נוסף בהסכם הפשרה, שאינו מופיע בהבהרה, מתייחס לכתבה שהופיעה תחת הכותרת "חברי בית הלוחם: 'ארגון נכי צה"ל מממן את גרעונו על-ידי העלאת דמי החבר". בהסכם נכתב ביחס אליה כי "הצדדים מוצאים לנכון לציין" ש"ארגון נכי צה"ל אכן בחן את העלאת דמי החבר, אך בסופו של דבר הם לא הועלו".

32428-09-16
40233-01-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.26MB)