צלם העיתונות אריאל ירוזולימסקי, לשעבר צלם הבית של "ג'רוזלם פוסט", יעביר עותקים קשיחים של תצלומים שצילם עבור העיתון במשך שנות העסקתו בו וטרם העביר לו, ככל שיש בידו כאלה, ויפצה את העיתון ב-10,000 שקל. כך קבע בשבוע שעבר השופט רפאל יעקובי מבית-המשפט המחוזי בירושלים.

חברת ג'רוזלם-פוסט בע"מ, שיוצגה בבית-המשפט על-ידי עו"ד חיים בן-יעקב, הגישה לפני כשנתיים תביעה בסך מיליון שקל בגין מה שכינתה "ניצול מחפיר של עובד במשרת אמון, אשר הועסק ב'הסכם עבודה אישי' בתפקיד 'צלם הבית' של התובעת, קרי, הצלם העיקרי, וקיבל תמורת עבודתו מן התובעת תנאי העסקה מפליגים, הכוללים שכר גבוה במיוחד ומימון כלל ההוצאות, לרבות הוצאות האופנוע, המצלמה, הפלאפון והביפר, אשר שימשו אותו לצורך ביצוע עבודתו".

(צילום: משה שי)

(צילום: משה שי)

לטענת החברה, הסכם העבודה של ירוזולימסקי חייב אותו להעביר לה את כל התצלומים שצילם במסגרת עבודתו אצלה, ואולם הוא "עשה דין לעצמו והעביר לידי מעבידתו רק חלק מזערי ממאות אלפי הצילומים שצילם, כשהוא מחליט שרירותית, ככל העולה על רוחו, אילו מן הצילומים שצילם עבורה 'רלבנטיים' ו/או 'טובים', כטענתו, ומסרב להעביר לידיה את כלל הצילומים".

ירוזולימסקי טען להגנתו, באמצעות עו"ד מתן שוק, כי "העביר לידי התובעת במהלך תקופת עבודתו את כל הצילומים שצילם עבורה מדי יום. העברת הצילומים היתה אינטרס מובהק של הנתבע, אשר רצה כי צילומיו יתפרסמו בעיתון. אם וככל שלא הועברו לידי התובעת צילומים כלשהם, היו אלו צילומים באיכות נמוכה אשר לא היו ראויים לפרסום תחת שמו של הנתבע".

לטענת ירוזולימסקי, חברת ג'רוזלם-פוסט ביקשה לפטרו אחרי 11 שנות עבודה, ותוך כדי כך גילתה כי לא דאגה לשמור את כל התצלומים שהעביר לה לאורך השנים. לכתב ההגנה צירף מייל שקיבל מרוני שטיינבך, מנהל תפעול ורכש בג'רוזלם-פוסט, ובו נכתב בין היתר: "אין באפשרותי למצוא את כל התמונות שהעברת בעבר למערכת כי אנשי מחלקת הקדם דפוס שעבדו בעבר לא שמרו את כל התמונות הדיגיטליות אלא רק את חלקן".

"לאחר שקילת המכלול הגעתי למסקנה כי יש להצטער מאוד על מכלול ההליכים שבתיק דנן ועל מה שנלווה אליהם", כתב השופט יעקובי בהחלטתו. "הרושם הברור שהתקבל אצלי הוא ששני צדדים מכובדים שהשכילו לעבוד יחדיו וליהנות זה מזה במשך שנים לא הצליחו לפעול באורח דומה בעת שדרכיהם אמורות היו להיפרד. לעת פרידה באו התעקשויות מיותרות ובהמשך להן הליכים משפטיים מיותרים ולפחות מנופחים מעבר למידה".

לגופה של מחלוקת ציין השופט יעקובי כי מחד, לפי חוק זכויות יוצרים, המעביד הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה על-ידי עובדו לצורך עבודתו ובמהלכה, אלא אם כן הוסכם אחרת. מאידך, בהסכם העבודה בין "ג'רוזלם פוסט" לירוזולימסקי נקבע כי "מוסכם וברור שכל הצילומים שיבוצעו על-ידי העובד הינם רכוש החברה כאשר התשלילים (נגטיב) יישארו רכוש העובד".

"משמעות הדברים היא שקיימות בעלויות מקבילות ומפוצלות", הסביר השופט. "[...] כפועל יוצא מן האמור לעיל ובהמשך לכך רשאית התובעת לדרוש מן הנתבע למסור לה כל צילום כנ"ל, תוך שהנתבע רשאי להשאיר אצלו את התשלילים (הנגטיבים) של אותם צילומים. כמו כן, סירובו של הנתבע למסור לתובעת את שעליו למסור הוא בבחינת פגיעה בזכויותיה של התובעת ובכלל זה בזכויות היוצרים שלה".

לפיכך קבע השופט כי על ירוזולימסקי להעביר ל"ג'רוזלם פוסט" את כל העותקים הקשיחים של התצלומים שטרם העביר אליה, כולל צילומים שאיכותם ירודה וצילומים שהעביר ל"גלובס" ולא אליה. יחד עם זאת, השופט יעקובי הבהיר כי "מדובר רק בעותקים קשיחים של צילומים שלא הועברו לתובעת עד כה, שכן לגבי כל מה שכבר הועבר יצא הנתבע ידי חובתו ואין לחייבו להעביר שוב מה שכבר העביר, על כל שעשוי להיות כרוך בכך (וזאת בין אם אותם עותקים מצויים ברשות התובעת, בין אם היו ברשותה והיא השמידה או איבדה אותם)".

בשל סירובו המתמשך של ירוזולימסקי למסור ל"ג'רוזלם פוסט" הקודם כמה מהתצלומים שצילם עבור העיתון, קבע השופט יעקובי כי הצלם יפצה את התובעת בסכום של 10,000 שקל.

14706-01-11