התביעה שהגיש חיים רמון נגד הסטודנטית הדר שגיא בגין כינויו "עבריין מין" איננה תביעת השתקה, כך טוען רמון בתשובה לטענותיה של שגיא. לדבריו, הוא גם לא היה מגיש תביעה אילו במכתב שהעבירה שגיא לראשי האוניברסיטה הוא היה מוגדר כ"אדם שהורשע בעבירת מין".

לפני חודשים אחדים פנה השר לשעבר רמון לבית-המשפט משום שלדבריו שגיא, יו"ר תא הסטודנטים "תל-אביביות – התא לקידום נשים באוניברסיטת תל-אביב", רמסה את כבודו והפכה אותו לאדם בזוי. רמון, שהורשע לפני כעשור במעשה מגונה לאחר שנישק חיילת בניגוד לרצונה, זעם על כך שבמכתב שיצא תחת ידיה של שגיא הוא כונה "עבריין מין". המכתב, שמוען לבכירי האוניברסיטה, קרא להם שלא לשכור את שירותיו של רמון ללמד באוניברסיטה.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד ליאור אפשטיין, רמון לא הכחיש כי הורשע בביצוע מעשה מגונה, אך יצא נגד השימוש במונח "עבריין מין". בא-כוחו ציטט בכתב התביעה מגזר הדין במשפטו הפלילי של רמון, שבו נכתב כי "האירוע היה נקודתי וחד-פעמי, שאיו בו כדי להעיד שעסקינן בעבריין מין או במי שדבק בו דפוס עברייני". בכתב ההגנה שהגישה שגיא, באמצעות עו"ד שלמה יוחאי, נטען כי רמון מנסה להשתיקה באמצעות התביעה. אשר לביטוי "עבריין מין", שגיא טענה כי יש לראותו "בקונוטציה ובהקשר הנכון של המכתב, אדם שעבר עבירת מין ועל כך התובע לא יכול לחלוק".

בתשובה לכתב ההגנה טוען רמון כי תביעתו כלל לא נועדה להשתיק את שגיא. תביעת השתקה (SLAPP), מזכיר רמון באמצעות בא כוחו, מתאפיינת בסכום תביעה חריג, סיכוי קלוש להתקבל בבית-המשפט, סירוב של התובע לקבל התנצלות, התנסחות מאיימת ואפקט מצנן, כך לפי דו"ח בנושא תביעות השתקה שהכינה האגודה לזכויות האזרח.

"התביעה שלפנינו חסרה לחלוטין ארבעה מאפיינים קלאסיים המנויים בדו"ח האגודה", טוען רמון, ומוסיף כי לדעתו אין לה גם כל אפקט מצנן, "שכן לגישת התובע אין למנוע ואסור למנוע מהנתבעת לפעול במרחב הציבורי ולהביא תפיסתה ודעתה ולהיאבק עליה". לדבריו, "כל שבאה התביעה בלית ברירה מוחלט להשיג הוא תיקונם של הדברים, הבהרתם הראויה והתנצלותה הרלבנטית של הנתבעת בקשר לאסור בפרסומים".

לפי בא-כוחו של רמון, "בוודאי שאין מחלוקת שהתובע הורשע במה שהורשע, המחלוקת היא שהנתבעת יודעת ידוע היטב שאסור היה לה לכנותו כפי שכינתה אותו. זו התהום".

מבחינת רמון, כך עולה מכתב התשובה שהגיש, לו במכתב לבכירי האוניברסיטה היה מוזכר פעם אחר פעם כי הורשע בעבירת מין, לא היתה לו כל בעיה, שכן אז הדיון היה נותר במישור המשפטי, שם ישנה התיישנות המוגדרת בחוק. אלא שבמכתב כונה רמון "עבריין מין", ובכך הועבר "לקטגוריה של מי שיש להיאבק בנוכחותו במרחב הציבורי". לפי כתב התשובה, שגיא "מבקשת להדיר את התובע מכל כניסה לקמפוס, מרחב ציבורי, ולהשמיד כל אפשרות לאינטראקציה בינו לבין אחרים".

67621-06-18

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 2.92MB)