"ישראל היום", 17.4.2018

"ישראל היום", 17.4.2018

• תודה, יונתן כיתאין