"ליאור אשכנזי מדבר", שער "7 לילות" של "ידיעות אחרונות", 10.9.16

"ליאור אשכנזי מדבר", שער "7 לילות" של "ידיעות אחרונות", 10.9.16