האוכלוסייה הערבית בישראל נוטה ש"לא לשתף פעולה עם הסוקרים", אמרה רינה מצליח לאתר זה כשנשאלה מדוע בתוכניתה "פגוש את העיתונות" ערכו סקר פוליטי בקרב יהודים בלבד. סקר דעת קהל שנערך בקרב כלל האוכלוסייה "יקר באלפי שקלים", הסביר בטוויטר עורך "פגוש את העיתונות", יונתן למזה, כשנשאל על הסוגיה. ד"ר מינה צמח, שעומדת בראש המכון שביצע את הסקר ליהודים בלבד, ציינה כמה סיבות לעריכת סקרים בקרב יהודים בלבד, ובהן המחסור בפאנל אינטרנטי שכולל אזרחים ישראלים שאינם יהודים ולחץ הזמן.

בשל סיבות אלו, ואולי גם אחרות, נערכו בחודשים האחרונים מטעם "פגוש את העיתונות" סקרי אפרטהייד, קרי סקרים שבוחנים את עמדות הציבור באמצעות מדגם מייצג של יהודים בלבד, על אף שבמדינת ישראל חיים לא רק אזרחים יהודים וחרף העובדה שהסקרים נסבו סביב סוגיות הנוגעות לכלל האוכלוסייה הישראלית, יהודים ולא-יהודים כאחד. כך, הכלי שאמור לבדוק ולתת ביטוי לעמדות הציבור הפך לכלי שמעלים כחמישית מהאוכלוסייה, משתיק את קולה ובתוך כך גם עלול לעוות את התמונה שמקבלים הצופים בבית.

בעקבות הביקורת הציבורית על סקרי האפרטהייד של חדשות ערוץ 2 שינתה מינה צמח את עמדתה והודיעה כי לא תערוך עוד עבור כלי תקשורת סקרי דעת קהל בקרב יהודים בלבד כשנושא הסקר נוגע לכלל האוכלוסייה בישראל.

אתמול, בתוכנית "פגוש את העיתונות", הוכח שכאשר מכון מחקר ומערכת עיתונאית מעוניינים בכך, אפשר גם אפשר לערוך סקר דעת קהל בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל, וזאת למרות לחץ הזמן, הטענה לנטייתם המובנית של אזרחים לא-יהודים שלא לשתף פעולה עם סקרי דעת קהל, העלות הגבוהה יותר והמחסור בפאנל אינטרנטי שכולל נסקרים שאינם יהודים. רינה מצליח הציגה לקהל הצופים את הסקר הפוליטי העדכני ככזה שנערך בקרב "מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל, לרבות האוכלוסייה הערבית". האפרטהייד תם.

הפעם, ככל הנראה, נמצאו הכסף והזמן, וכך גם שיתוף הפעולה של הנסקרים הלא-יהודים. בתחתית השקופית שהציגה את ממצאי הסקר ניתנה תשובה למכשול האחרון שעמד בפני ביצוע הסקר – הוא נערך בקרב האוכלוסייה היהודית באמצעות האינטרנט ובקרב האוכלוסייה הערבית באמצעות ראיונות טלפוניים.

אם בפעם הבאה לא יהיה כסף או זמן או שיתוף פעולה, או שמערכת הטלפונים בישראל תקרוס וניתן יהיה לבצע סקרים רק באמצעות האינטרנט, מן הראוי שבמערכת "פגוש את העיתונות" יחליטו לבטל את הסקר. זה מה שנקרא "מחיר הדמוקרטיה".