בתחילות חודש יוני האחרון, אחרי חודשים ארוכים שבהם שוב היה נדמה שבעלת השליטה בערוץ 10 תאבד את זכיונה והערוץ ייצא למכרז חדש, הוכרזה עסקה שבמסגרתה נרכשה השליטה בחברה על-ידי בעלים חדשים. הדרך להצלת הערוץ נסללה. חברת "ישראל 10 ‒ שידורי הערוץ החדש בע"מ" של יוסי מימן, רון לאודר וארנון מילצ'ן פינתה את מקומה בעמדת השליטה ל-RGE גרופ בע"מ של לן בלווטניק, משפחת רקאנטי ואביב גלעדי.

אולם בטרם יכלו הבעלים החדשים וכל המועסקים בערוץ לברך על המוגמר, היה צורך לקבל את אישורה של רשות ההגבלים העסקיים, שכן RGE אינה שחקן חדש בתחום התקשורת. עוד לפני שהשתלטה על ערוץ 10 החזיקה החברה במספר ערוצים המשודרים הן בכבלים והן בלוויין, ובהם ערוצים בולטים כגון ערוץ הילדים וערוץ הספורט. השתלטות החברה גם על ערוץ ברודקאסט העלתה באופן טבעי חשש מפני פגיעה בתחרות בשוק התקשורת וריכוזיות יתר שתביא לניגודי עניינים.

בסופו של דבר אישרה רשות ההגבלים את המיזוג, אולם לפני כן פנו נציגיה לגורמים שנים כדי לקבל את עמדתם. בקשת חופש מידע שהגישה עמותת "הצלחה" מאפשרת מבט אל הליך הבחינה של העסקה (על הקשיים שהעמיסו החברות השונות ועל בעיות השקיפות השונות שהעלתה הבקשה ניתן לקרוא כאן).

ב-7 ביוני, ארבעה ימים אחרי שמשרד יגאל ארנון ושות' הודיע לרשות ההגבלים על המיזוג, פנה יו"ר הרשות דאז פרופ' דייוויד גילה אל מנכ"ל משרד התקשורת דאז אבי ברגר כדי לקבל חוות דעת לגבי אישור בקשת המיזוג. כעבור כשבוע וחצי הועברה הבקשה לעיון המועצה לשידורי כבלים ולוויין, וכשבוע לאחר מכן השיבה יו"ר המועצה, ד"ר יפעת בן-חי-שגב, ופרשה את עמדת הרגולטור. אף שהמועצה לא התנגדה לבקשת המיזוג, התריעה יו"ר המועצה על כמה סכנות שעלולות לצוץ בעקבותיו.

"עוד בטרם בקשת המיזוג", כתבה בן-חי-שגב, "[...] הגישה חברת RGE למועצה בקשה לשדר רצועת חדשות במסגרת שידורי ערוץ 5 [ערוץ הספורט]". כיוון שערוץ 10 משדר מהדורת חדשות יומית ושלל תוכניות חדשות מדי יום, הרי ש"אם בסופו של יום תאושר הבקשה וכן יאושר המיזוג של חברת RGE עם ערוץ 10 ‒ נראה כי עשויה להתעורר שאלה של ריכוזיות בתחום החדשות".

"עניין נוסף המצריך בדיקה", העירה בן-חי-שגב, "הוא שוק הפרסום". אמנם, כתבה, הפרסום אסור בכבלים ובלוויין על-פי חוק, אולם יש לכך חריגים. בשידורי ספורט, למשל, הותרו חסויות, וגם בשידורי ילדים יש חריג המאפשר מתן פרסים. כיוון ש-RGE מפעילה ערוצי ספורט וילדים, "המיזוג של RGE עם ערוץ 10 יש לו יכולת להשפיע על שוק זה".

להורדת הקובץ (PDF, 66KB)

שיקול עקרוני יותר נוגע ליחסים בין חברות הכבלים והלוויין לערוץ 10. "חברת RGE מבחינת שידוריה בכבלים ובלוויין מהווה נכון להיום ובטרם המיזוג 'ספק תוכן' של חברות הוט ויס ומקבלת מהם סכומי כסף מהותיים במסגרת מערכת היחסים הקיימת ביניהן", הסבירה יו"ר מועצת הכבלים והלוויין.

"לפיכך, מיזוג של RGE עם ערוץ 10 יצור למעשה קשר בין הוט ויס לבין שידורי ערוץ 10. מבחינת מערכת היחסים שבין הגופים היא תהפוך גם מורכבת יותר מאחר שלא ידובר עוד על ספק תוכן בלבד שהרי בשוק הפרסום בשידורי ערוץ 10 הוט ויס הם מפרסמים הקונים זמן פרסום. במלים אחרות, מערכת היחסים שבין הוט ויס לחברת RGE תהפוך סבוכה יותר, עם אפשרויות מורכבות יותר להשפעות הדדיות, וייתכן שהמורכבות רבה עוד יותר מאחר שערוץ 10 מחזיק גם חברת חדשות (ורמזנו כבר לעיל על היבטי הריכוזיות)".

סוגיה נוספת שיו"ר המועצה נתנה עליה את הדעת היא האפשרות של הידרדרות באיכות התוכן שמשדרת RGE בשידורי הכבלים והלוויין, אם מפני שערוץ 10 "יהווה מעמסה פיננסית" ואם מפני האפשרות "ל'מיחזור' ו'זליגת' תכנים בין ערוץ 10 לערוצי RGE בכבלים ובלוויין".

"לסיכום", חתמה ד"ר יפעת בן-חי-שגב את מכתבה, "נוכח לוחות הזמנים ובהיעדר אפשרות להיפגש עם כל הגורמים הרלבנטיים בשוק כדי לשמוע את דעתם בנוגע לאמור לעיל איננו מוצאים לנכון להתנגד למיזוג או לבקשתכם להתנותו בתנאים, אך ביקשנו בכל זאת להציג בפניכם מספר נקודות המתעוררות בעקבות המיזוג המדובר".

הקשר בין עולם הספורט ועולם הילדים

במקביל לפנייה לרגולטור פנו נציגי רשות ההגבלים לגורמים הפעילים בשוק התקשורת כדי לקבל את התייחסותם. תמלול השיחות עמם נמסר לעיון הציבור במסגרת מענה לבקשת חופש המידע של עמותת "הצלחה", כשהוא מושחר בחלקו הגדול. עם זאת, מהחלקים שלא הושחרו עדיין ניתן לעמוד על חלק מעמדות הגורמים.

השיחה הארוכה ביותר נערכה עם נציגי חברת yes. ב-9.6 נפגשו נציגות רשות ההגבלים עם סמנכ"ל הרגולציה בחברה מיכל רפאלי-כדורי, היועץ המשפטי עופר ויסוקר, עו"ד מיכל רוטשילד, מנהלת הרכש דנה שטרן ומנכ"ל החברה רון אילון. הקטעים שהותרו לפרסום עוסקים בעיקר ברגולציה המושתת על החברות.

"אנחנו רוכשים מ-RGE שישה ערוצים, 4 ערוצי ספורט ו-2 ערוצי ילדים", אמרה רפאלי-כדורי. "שלושה מתוך ערוצי הספורט הם תוצר של רגולציה מאוד כבדה. [...] בנוסף, RGE חתמה באחרונה על עסקאות בלעדיות בתכני ילדים עם מותגי ילדים משמעותיים".

"התוצאה", הוסיף המנכ"ל אילון, "היא ש-RGE הוא הספק המוביל בישראל בעולמות הספורט והילדים. [...] כמו שאמרה מיכל, מצב זה נובע משילוב של רגולציה שמסדירה וממשטרת את עולם הספורט, ומהקשר בין עולם הספורט לעולם הילדים".

סמנכ"לית הרגולציה הבהירה כי בשל "הרגולציה הכבדה" נוצר מצב שבו אין לחברת yes ברירה אלא לרכוש את ערוץ 5, המהווה חלק מחבילת הבסיס שהחברה מציעה ללקוחותיה.

התשובה לשאלה "מה אתם חושבים שיקרה מבחינה תחרותית אם יאושר המיזוג?" הושחרה במלואה, אולם אפשר לנחש מה היתה התשובה לפי השאלה הבאה ‒ "כבר היום מחזיק RGE גם בספורט וגם בילדים, למה החיבור לברודקאסט ישנה את המצב?" ‒ שאף התשובה לה הושחרה במלואה.

"אני לא חושבת שהשיחה הזאת מספיקה", אמרה בשלב מסוים סמנכ"לית הרגולציה ב-yes. "הזמן של רון [המנכ"ל] יקר, אבל אני מוכנה לבוא לשבת ולתאר את כובד הרגולציה, כי אותנו זה מאוד מטריד". דובר שאינו מזוהה אומר בהמשך לנציגי רשות ההגבלים: "ההיגיון אומר שלא כולם צריכים לממן את זכויות הספורט. אני לא חובב ספורט, למה אני צריך לראות ספורט בברודקאסט. לטעמה של הרגולציה, משחקים כן צריכים להיות משודרים בברודקאסט. אנחנו לא מציעים לשנות את המבנה. בעולם מותרת בלעדיות על ספורט, שלא כמו בישראל, אם היינו באירופה יכולנו לשדר ספורט באופן בלעדי רק אצלנו".

כמה שבועות לאחר הפגישה שלחה עו"ד מיכל רוטשילד ממשרד ארדינסט-בן-נתן ושות' מכתב מטעם חברת yes אל פרופ' גילה, ובו תמצית טענות החברה, אך רובו ככולו מושחר.

חברת הכבלים HOT, כך לפי התרשומת שהועברה במסגרת בקשת חופש המידע, ניהלה שיחה קצרה יותר עם רשות ההגבלים. ב-14.6 נפגשה נציגת הרשות גיטל שגיא עם סמנכ"ל התוכן יורם מוקדי והיועצת המשפטית אורית חריט-גדרון. "RGE הוא ללא ספק הספק הכי גדול שלנו", אמרו נציגי החברה לרשות.

"האם יש בחוזה ביניכם סעיף העוסק באיכות התוכן המשודר בערוץ הספורט?", שאלה נציגת הרשות, ונענתה כך: "למיטב זכרוני כבר לא, כי הרגולציה כופה מפרט עשיר ויקר. מבחינתנו הרגולציה עושה את העבודה". "האם ערוץ הספורט יכולים 'לרוקן' את הערוץ מתוכנו?", שאלה נציגת הרשות. "זה תלוי ברגולטור", היתה התשובה.

בתשובה לשאלה "מה לדעתכם החשש אותו מעלה המיזוג?", השיבו נציגי HOT: "קודם כל הכוח שלהם מול רגולציה. גוף שהוא זכיין בערוץ 2 זוכה למהלכים נדיבים ולהקלות בתחומים שהרגולטור הייעודי כבר אמר את דברו". התשובה לשאלה "איך זה ישפיע עליכם?" מושחרת, אך בשאלת ההמשך אומרת נציגת הרשות: "ועדיין ל-RGE יש בסה"כ שני לקוחות, גם הם חייבים אתכם".

"גם אני יכול לאבד לקוחות אם אני לא אחתום עם RGE", אמר הסמנכ"ל מוקדי. "זה הכוח שלהם במשא-ומתן. אם זה היה אצלם הייתי רגוע אבל אני מפחד שהמועצה לכבלים תשנה את כלליה. יש החלטה על מספר ערוצים שיכול להחזיק מי שמחזיק בברודקאסט, אני לא יודע אם יאכפו את זה, וגם אם כן הוא עדיין יוכל להחזיק בערוץ הספורט, שהוא החשוב [ ...] אם הם משדרים תוכן ספורט רק אצלי, הם ידרשו מיס תוספת נכבדה, ובסופו של דבר יס תשלם כל מחיר, כי הזכויות לתכנים החשובים הן אצלם".

כמה ימים לאחר השיחה הזו הודיעה יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין, ד"ר יפעת בן-חי-שגב, כי קבוצת RGE לא תחויב להיפטר משבעת ערוציה על חרף השתלטותה על ערוץ 10.

שיחה שקיימה ב-15.6 כלכלנית רשות ההגבלים עם נציגי זכיינית ערוץ 2 קשת מושחרת כמעט כולה. עם זאת, בין השורות הבודדות שלא הושחרו ניתן למצוא את עמדת הזכיינית לעצם המיזוג, כפי שהובעה על-ידי סמנכ"לית רגולציה ותקשורת בזכיינית, טלי גורן. "אין לנו התנגדות למיזוג", אמרה גורן. "המצב הכלכלי הוא כזה שהמיזוג הזה היה נדרש. זה שוק שמחייב מיזוגים ואיחוד קבוצות כוח שונות. אבל חשוב להבין שהשוק נמצא במצב בעייתי. [...] אנחנו נמצאים בעידן שבו אין לנו ברירה אלא להתמודד עם מיזוגים ובחירות מהסוג הזה. זה ברור לגמרי שהשוק הולך לשם, זו מגמה עולמית".

שיחה נוספת, שקיימה ב-10.6 כלכלנית רשות ההגבלים עם דפנה בר, היועצת המשפטית של חברת ענני תקשורת, הועברה במלואה, ללא השחרות. חברת ענני תקשורת היא מתחרה של RGE, וכמוה מפיקה תכנים וערוצים לחברות HOT ו-yes, כולל תכנים לילדים. על אף זאת, כשנשאלה בר "האם לדעתך המיזוג מעלה חשש?", השיבה: "האמת שלא, לא נראה לי. אין לנו התנגדות למיזוג. נשמח שערוץ 10 לא ייסגר".

מה שמלחיץ אותנו

ל"העין השביעית" נודע כי בנוסף הביעו כמה גורמים בשוק הטלוויזיה התנגדויות למיזוג בין ערוץ 10 ל-RGE. גורם אחד, המפעיל ערוץ טלוויזיה מסחרי, טען בפני הרשות להגבלים העסקיים כי המיזוג יגדיל במידה ניכרת את כוח הקנייה של RGE וערוץ 10 כלפי חברות הפרסום. במיוחד הוזכר כי בערוצי הספורט של קבוצת RGE משודרים הלכה למעשה סרטוני פרסומת, וזאת בניגוד להוראות הדין. "מה שמלחיץ אותנו במיזוג הוא הכוח השיווקי-מכירתי של ערוץ 10 יחד עם ערוץ הספורט", אמר נציג הערוץ לאנשי הרשות.

המיזוג, כך נטען, יפגע אנושות ביכולתו של הערוץ למכור בעצמו פרסומות ולשרוד בשוק הישראלי המצומצם. כדי למנוע זאת דרש בא כוח הערוץ מרשות ההגבלים לאכוף את האיסורים הקיימים בחוק על שידור פרסומות בערוצי הספורט.

גורם אחר, שאף הוא מפעיל ערוץ טלוויזיה מסחרי, הביע התנגדות נחרצת למיזוג. "השינוי המבני שיביא המיזוג הצפוי, האחדת הכוחות בין RGE לערוץ 10, מעלה חשש כבד מפני השפעות מתואמות בין RGE לערוץ 10 לבין צ'רלטון", טען בא כוח הגורם בפני הרשות. "מטבע הדברים, המיזוג יביא להפחתתו של מתחרה בפועל ובכוח (ערוץ 10), ובכך, ועל רקע מבנה השוק הקיים, יגביר באופן משמעותי את החשש מפני השפעות מתואמות, בשוק המאופיין גם כיום במבנה אוליגופוליסטי".

הגורם הזהיר מפני מצב שבו אירועי ספורט ששודרו עד כה בערוץ 10 בלא תשלום יעברו לערוצים בתשלום שמפעילה RGE. "צופי אירועי הספורט, שהם ברובם צופים שבויים, ימצאו עצמם נאלצים לשלם על תוכניות ושידורים שעד לפני המיזוג היו ללא תוספת תשלום", נטען בפני רשות ההגבלים.

ערוץ נוסף, שאף הוא הביע התנגדות למיזוג, התמקד בסוגיית שידורי הילדים. "למרשתי נודע לאחרונה כי לא רק שקבוצת RGE משתמשת בכוח השוק הרב שלה לשיפור תנאיה המסחריים", כתב בא כוח הערוץ, "אלא שהיא גם קושרת במשא-ומתן אותו היא מנהלת עם מי מפלטפורמות השידור את תכני הספורט (האטרקטיביים והמוחזקים על-ידה באופן בלעדי), עם ערוצי הילדים המופקים על-ידה".

לטענת אותו ערוץ, "במידה ויאושר המיזוג, ולא ירוסן כוחה של קבוצת RGE, לא מן הנמנע כי קבוצת RGE תוכל לאיים על פלטפורמות השידור כי תפנה תכני פרימיום לערוץ 10, וזאת במטרה לסחוט את פלטפורמות השידור לתשלומים נוספים, לרכישת תוכן נוסף וערוצים נוספים וכן להפניית הפקות לביצוע ב-RGE, על חשבון הערוצים אותם מפיקה מרשתי, מפיקים אחרים, ספקי ערוצים וספקי תוכן אחרים. [...] בנסיבות אלה, החוק מצווה לבלום את המיזוג, ובכך להגן על אינטרס הציבור שבשמירה על רמת המחירים, הכמות המסופקת, איכות האספקה וסדירותה".

בסופו של דבר רשות ההגבלים אישרה את המיזוג, ובלא תנאים מיוחדים.