ח"כ קסניה סבטלובה (המחנה-הציוני) הגישה היום שאילתה ישירה לשר התקשורת בנימין נתניהו, בעקבות הפרסום באתר זה על התחייבות זכייניות ערוץ 2 להעסיק דתיים, ערבים ועולים חדשים.

לפני כעשור, כשנערך מכרז חדש לערוץ 2, התחייבו שתי הזכייניות שזכו במכרז, קשת ורשת, לגוון את כוח האדם שהן מעסיקות. בזכיינית קשת התחייבו כי "החל משנת הזיכיון השלישית ואילך 33% מהעובדים והמנהלים החדשים יהיו מקבוצות המייצגות את מגוון החברה והתרבות הישראלית". בזכיינית רשת מסרו התחייבות מפורטת יותר, ולפיה יעלו באופן הדרגתי את שיעור הדתיים, העולים החדשים, הערבים ונציגי "הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית" המועסקים בזכיינית. על-פי התחייבות רשת, שיעור הדתיים המועסקים בה ישולש ויעמוד החל משנת 2008 על 15%; שיעור העולים החדשים יעלה ל-7.5%; שיעור נציגי ה"פריפריה גיאוגרפית וחברתית" יעלה ל-40%, ושיעור הערבים המועסקים בזכיינית, קבוצה שהיא כחמישית מאוכלוסיית ישראל, יעלה מ-2.5% ל-5%.

במשך שלוש השנים הראשונות לזכיון קשת ורשת, משנת 2005 ועד לשנת 2008, עקבה הרשות השנייה אחר מילוי התחייבויות אלו ומצאה כי הזכייניות עמדו במשימה באופן חלקי בלבד. ברשת, לדוגמה, לא הצליחו להגיע בשנת 2008 לשיעור המועסקים מקרב דתיים וערבים כפי שהתחייבו. מאז 2008 ועד היום לא נמסר בדו"חות הרשות השנייה כל מידע על ההתחייבות לגוון את כוח האדם בזכייניות.

ניסיון של אתר "העין השביעית" לקבל תשובות מהזכייניות ומהרשות השנייה בנוגע להתחייבויות אלו לא צלח. כעת תנסה ח"כ סבטלובה, עיתונאית לשעבר ויושבת-ראש השדולה לחופש העיתונות וחופש הביטוי בכנסת, לקבל את המידע.

בשאילתה שהוגשה לשר התקשורת, תחת הכותרת "שיקולי ייצוג חלקיה השונים של החברה הישראלית במכרזי תקשורת", מתבקש נתניהו להשיב אם קשת ורשת עומדות בהתחייבות, אם קיבלו פטור מההתחייבות, ואם קיבלו, מתי ובאילו נימוקים התקבל הפטור. כמו כן מתבקש נתניהו להשיב מדוע הרשות השנייה חדלה להתייחס בדיווחיה להתחייבויות אלו, ואם שינתה את תנאי המכרז ופטרה את רשת וקשת מהתחייבויותיהן להעלות את שיעור הערבים, הדתיים והעולים החדשים שהן מעסיקות.