הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

נתונים על תקציבי הפרסום ומבנה לפ"מ

התפלגות ההוצאה למדיה לכלי תקשורת בשפה הערבית, 2013-2017

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: הקצאת תקציבי פרסום לכלי תקשורת בשפה הערבית, 2016

פרסום מנדטורי: פילוח לפי עיתונים, ינואר‒ספטמבר 2015

תקציב הפרסום הממשלתי: פילוח לפי ענפי מדיה, 2014

תקציב הפרסום הממשלתי: פילוח לפי ענפי מדיה, 2012‒2014

תקציב הפרסום הממשלתי: פילוח לפי ענפים וגופי תקשורת, 2012‒2014

משרד התחבורה: נתונים על הוצאות פרסום ועלויות קמפיינים, 2012‒2014

נתונים על הוצאות פרסום של גופים נוספים

מידע כללי על מבנה ופעילות לפ"מ, 8.10.15

תעמולה סמויה בקבוצת "ידיעות אחרונות"

רשות הטבע והגנים: בקשה להארכת "שיתוף פעולה" עם מוסף "מסלול", 1.12.15

רשות הטבע והגנים: "שיתוף פעולה" עם מוסף "מסלול", 13.5.13

רשות הטבע והגנים: לקראת התקשרות חוזרת עם "ידיעות אחרונות" ומערכת המוסף "מסלול", פברואר 2017

שיתוף פעולה בין משרד החינוך ל"ידיעות אחרונות": פרוטוקול ועדת המכרזים, 2014

שיתוף פעולה בין משרד המדע ו"ידיעות אחרונות": הצעת מחיר, 2013

הסכם בין המשרד להגנת הסביבה ו"ידיעות אחרונות", 2012

מסמכי הפרסום הסמוי של רכבת ישראל

לפ"מ: "אומדן עלות לשת"פ עם ערוצי הספורט", 2015

חשבונית מס עבור רכישת תוכן שיווקי, ערוץ הספורט, 2015

רכבת ישראל: סיכום דיון ועדת מכרזים עליונה, 15.7.15

רכבת ישראל: סיכום דיון ועדת מכרזים עליונה, 23.7.14

רשת: "הנדון: חשיפה בתוכניות רשת", 2014

רשת, חשבונית מס – "The Voice", "העולם הבוקר". 2014

רשת, חשבונית מס, "העולם הבוקר". 2014

לפ"מ: "הצעה לשת"פ ברדיו האזורי", 2014

שפ"א: הזמנת פרסום ברדיו האזורי, 2014

לפ"מ: "הצעה לשת"פ עם זכיינית ערוץ 2 רשת", 2014

לפ"מ: "הצעה לשת"פ ברדיו האזורי", 2014

לפ"מ: "אומדן עלות לשת"פ בטלוויזיה", 2014

"החברות המייסדות": התקשרות עם חברת יוליקום וערוץ ההיסטוריה, 2010

"החברות המייסדות": התקשרות עם חברת יוליקום וערוץ ההיסטוריה, 2011

משרד התחבורה וחברת קשת

חוזה: "שיתוף פעולה" בין משרד התחבורה וחברת קשת, 2014

"שיתוף הפעולה" בין משרד התחבורה וקשת: החלטת ועדת המכרזים של לפ"מ, 2014

יומן הפגישות של מנכ"ל המשרד, עוזי יצחקי, 2012–2015: חלק א' | חלק ב'

המשרד להגנת הסביבה וקמפיין "חוק השקיות"

לפ"מ: הצעה לקמפיין בנושא "חוק השקיות", 2013

המשרד להגנת הסביבה: פרוטוקול של דיון על קמפיין "חוק השקיות", 2013

המשרד להגנת הסביבה: פרוטוקול של דיון על קמפיין "חוק השקיות", 2014

משרד התרבות

נתונים על פרסום "שבוע הקריאה", 2016

מכרז להפקת אירועי "ישראל קוראת", 2012

הסכם בין משרד התרבות ומרכז הספר והספריות, 2014

תוספת להסכם בין משרד התרבות ומרכז הספר והספריות, 2014

"ישראל קוראת": פרוטוקול ועדת המרכזים של משרד התרבות, 2012

הטוטו: נתונים על התקשרויות סביב טקס המצוינות בספורט, 2016

משרד התפוצות

דיון בהצעות לרכישת תוכן בערוץ הילדים, ערוץ הופ וערוץ ניקלודיאון, 2015

מידע על רכישת תוכן ופרסום בכלי תקשורת שונים (קשת, "מקור ראשון", "ערוץ 7", ערוץ הילדים ועוד), 2017

מידע על הטסת עיתונאים ומובילי דעת קהל לחו"ל (בשיתוף ארגון גשר), 2017

נתונים תקציביים על פרסום גלוי ורכישת כתבות בשנים 2015–2016

"דו"ח תובנות מחקר איכותני: עמדות הציבור כלפי הקשר בין ישראל לתפוצות", ינואר 2016

"דו"ח ממצאי סקר הקמה: מדד עמדות הציבור כלפי הקשר בין ישראל לתפוצות", מרץ 2016

לפ"מ: מסקנות מחקר "הידוק הקשר בין הישראלים לתפוצות", מרץ 2016

"דוח ממצאי סקר הקמה: מדד עמדות הציבור כלפי הקשר בין ישראל לתפוצות", ינואר 2017

מנכ"ל משרד התפוצות על התקשרויות עם כלי תקשורת במכתב לח"כ נחמן שי, יולי 2017

משרד החוץ

משרד החוץ: מימון גליונות של כתב-העת "ארץ אחרת", 2014 ו-2017

משרד החוץ: התקשרות עם לינדה מנוחין ליצירת תוכן בשפה הערבית, 2012–2017

משרד החוץ: תשובה לבקשת חופש מידע בנוגע לתקציב הפרסום, 25.7.17

משרד החוץ: התקשרות עם The Communication Store, חברת יחסי-ציבור בבריטניה, 2017

משרד החוץ: התקשרות עם חברת יחסי-ציבור בקזחסטן, 2017

משרד החוץ: התקשרות עם חברת יחסי-ציבור ופרסום ביפן, 2016

משרד החוץ: התקשרות עם חברת יחסי-ציבור בפולין, 2016

משרד החוץ: התקשרות עם חברת פרסום בצרפת, 2016

משרד החוץ: התקשרות עם חברת יחסי-ציבור באיטליה, 2015

המשרד לעניינים אסטרטגיים והסברה

תקציב קמפיין 4il, שכלל רכישת תכנים ב"ידיעות אחרונות", ערוץ 2, "ג'רוזלם פוסט" ועוד, יוני-יולי 2017

תשובת הממונה על חופש המידע במשרד לבקשת חופש המידע של עמותת "הצלחה" ו"העין השביעית", 21.8.17

מענה לבקשת חופש מידע של "העין השביעית": פרוטוקולי הדיונים על רכישת תכנים ב"ידיעות אחרונות", ערוץ 2, "ג'רוזלם פוסט" ועוד בשנת 2017

משרד העלייה והקליטה

משרד העלייה והקליטה: מימון כתוביות בערוץ 9, 2012

משרד העלייה והקליטה: מימון סדרה בערוץ 1, 2009

המוסד לביטוח לאומי

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם תחנות הרדיו האזורי עבור המוסד לביטוח לאומי, 2013

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם תחנות רדיו אזורי נוספות עבור המוסד לביטוח לאומי, 2013

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם חברת רשת עבור המוסד לביטוח לאומי, 2013

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם תחנות הרדיו האזורי עבור המוסד לביטוח לאומי, 2014

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם תחנות הרדיו האזורי עבור המוסד לביטוח לאומי, 2015

משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון: נתונים על רכישת תוכן בתוכנית "The Voice", תשלום עבור פרסום ברצועת "דקה ל-" ומתן חסות לכנס של העיתון "גלובס", 26.3.18

מסמכים נוספים

המשרד לפיתוח הנגב והגליל: התקשרות עם אתר יזרוס, 2011

הצעת מחיר לרכישת ראיון עם סגן שר החוץ דני איילון. אתר יזרוס, 2011

רשות הטבע והגנים: מכרז למתן שירותי פרסום, קידום מכירות, ייעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית, 2016 | נתונים למכרז

משרד ראש הממשלה: חוות דעת בעניין הפצת תכני הסברה בפייסבוק בעלות של 900 אלף שקל, 2012

מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה בעניין מערך ההסברה, 2002

מבקר המדינה על לפ"מ (מתוך דו"ח 60ב'), 11.5.10

תגובת הממשלה לדו"ח 60ב', מאי 2010

מבקר המדינה על לפ"מ (מתוך דו"ח 46), 14.5.96

התקשרויות עם ספקים

דו"ח התקשרויות לשנת 2015 (חלקי)

דו"ח התקשרויות לשנת 2015 (מלא)

דו"חות התקשרויות לשנת 2016: רבעון 1 | רבעון 2 | רבעון 3 | רבעון 4

דו"חות התקשרויות לשנת 2017: רבעון 1 | רבעון 2 | רבעון 3 | רבעון 4

דו"חות התקשרויות לשנת 2018: רבעון 1 | רבעון 1, סיכום לפי ספקים

דו"חות התקשרויות לשנת 2018: רבעון 2 | רבעון 2, סיכום לפי ספקים

ריכוז התקשרויות לשנת 2015

ריכוז התקשרויות לשנת 2016

ריכוז התקשרויות לשנת 2017

מכרזי לפ"מ

לפ"מ: מכרז פומבי מס' 149/08/17 למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל, 2017

מרכז המחקר והמידע של הכנסת

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: מחקר בנושא הפצת מידע כוזב באינטרנט ותקיפות סייבר לשם השפעה על בחירות. 11.6.17

הוצאות לשכת הפרסום הממשלתית על פרסום לחברה החרדית בשנים 2013–2016, 15.2.17

הנחיות משפטיות

אורן פונו, משרד המשפטים, לח"כ תמר זנדברג: הסבר על ההנחיות המתירות לשרים ועובדי ציבור להשתתף בקמפיינים פרסומיים במימון משרדי ממשלה, 17.4.17

דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה: "שמירה על מאפיינים ממלכתיים ומניעת פוליטיזציה בהקשר לפרסומים ממשלתיים". מכתב ליועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, 28.9.17

מחקרי אפקטיביות של קמפיינים ממשלתיים

בנק ישראל: קמפיין בנושא שטרות חדשים, ספטמבר 2014

המוסד לביטוח לאומי: קמפיין בנושא שירותי הדיגיטל של המוסד לביטוח לאומי, נובמבר 2015

המוסד לביטוח לאומי: קמפיין בנושא שירותי הדיגיטל של המוסד לביטוח לאומי, ספטמבר 2016

משטרת ישראל: קמפיין לעידוד הגיוס לשירות במשטרה, מאי 2014

משטרת ישראל: קמפיין לשיפור התדמית וגיוס כוח אדם איכותי, מאי 2015

משטרת ישראל: קמפיין לשיפור התדמית וגיוס כוח אדם, אוגוסט 2015

משטרת ישראל: קמפיין לעידוד הגיוס לשירות במשטרה, ספטמבר 2016

משרד האוצר: קמפיין חינוך פיננסי, אפריל 2014

משרד האוצר, אגף שוק ההון: קמפיין להעלאת מודעות לשינויים בדו"חות הפנסיה, מאי 2015

משרד האוצר: קמפיין "מדד הביטוחים", דצמבר 2015

משרד האוצר: קמפיין בנושא הרפורמה בביטוח הרכב, אפריל 2016

משרד האוצר: קמפיין בנושא הוזלת מחירי מזון לרגל חג הפסח, מאי 2016

משרד האנרגיה: קמפיין לעידוד השימוש בגז ביתי, מאי 2016

משרד הבינוי: קמפיין בנושא תוכנית "מחיר מטרה", דצמבר 2014

משרד הבריאות: קמפיין בנושא חיסון לשפעת, ינואר 2014

משרד הבריאות: קמפיין "כל הבריאות", נובמבר 2014

משרד הבריאות: קמפיין בנושא הרפורמה בשירותי בריאות הנפש, יולי 2015

משרד הבריאות: קמפיין מודעות לסימנים המקדימים לשבץ מוחי, נובמבר 2015

משרד הבריאות: קמפיין אחיות/ים אקדמיים/ות, יוני 2016

משרד החינוך: קמפיין "ישראל עולה כיתה", ינואר 2014

משרד החינוך: קמפיין חינוך טכנולוגי, מרץ 2015

משרד החינוך: קמפיין חינוך טכנולוגי, אפריל 2016 (כולל פרסום סמוי)

משרד החינוך: קמפיין יישום מסקנות ועדת ביטון, מרץ 2017

משרד הכלכלה: קמפיין "כחול-לבן", ינואר 2014

משרד הכלכלה: קמפיין בנושא גיוון תעסוקתי, מרץ 2014

משרד הכלכלה: קמפיין מעוף, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מאי 2015

משרד הכלכלה: קמפיין "מיוצר בישראל" בשיתוף עם קשת, אוגוסט 2015 (כולל פרסום סמוי)

משרד הכלכלה: קמפיין התוכנית לקידום מסחר מקוון בקרב עסקים קטנים ובינוניים, ספטמבר 2015

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל בשיתוף עם קשת: קמפיין "יום המדע", מאי 2015 (כולל פרסום סמוי)

משרד המשפטים: קמפיין בנושא מאבק באפליה, פברואר 2014

משרד המשפטים ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: קמפיין בנושא נגישות שירותים, ינואר 2015

משרד המשפטים: קמפיין בנושא הפצת תוכן מיני ללא הסכמת המצולמים, יוני 2015

משרד המשפטים: קמפיין "שמור על האצבע שלך" בערוץ הילדים (מניעת הפצת תוכן מיני ברשת ללא הסכמת המצולמים), אוגוסט 2015

משרד העלייה והקליטה: קמפיין יזמות עסקית, דצמבר 2013

משרד הפנים: קמפיין בנושא רחצה בטוחה בים, יולי 2014

משרד הפנים: קמפיין בנושא רחצה בטוחה בים, אוגוסט 2014

משרד הפנים: קמפיין בנושא פנקס הבוחרים לקראת הבחירות לכנסת, פברואר 2015

משרד הפנים: קמפיין בנושא הודעה לבוחר לקראת הבחירות לכנסת, מרץ 2015

משרד הפנים: קמפיין בנושא אמצעי הזדהות בקלפי לקראת הבחירות לכנסת, מרץ 2015

משרד הפנים: קמפיין בנושא רחצה בטוחה בים, יולי 2016

משרד התחבורה: קמפיין לצמצום תופעת שליחת ההודעות בזמן הנהיגה, אפריל 2014 (כולל פרסום סמוי)

משרד התחבורה: קמפיין בנושא רפורמת "שמים פתוחים", דצמבר 2014

משרד התחבורה: קמפיין "על הקו" לטיפול בכרטיסי רב-קו, אוקטובר 2015

משרד התחבורה: קמפיין בנושא רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית, מאי 2016

משרד התחבורה: קמפיין בנושא ערך צבור בכרטיסי רב-קו, יולי 2016

משרד התחבורה: קמפיין "מחזירים את המדרכה להולכי הרגל", אוגוסט 2016

משרד התיירות: קמפיין לקידום התיירות בישראל, ניו-יורק, יולי 2013 (קמפיין חו"ל)

משרד התיירות: קמפיין לקידום התיירות בישראל, רוסיה, יולי 2014 (קמפיין חו"ל)

משרד התיירות: קמפיין "דווקא עכשיו, חופשה בישראל", אוגוסט 2014

משרד התיירות: קמפיין לקידום התיירות בישראל, גרמניה, ינואר 2015 (קמפיין חו"ל)

משרד התיירות: קמפיין "צפון ירוק", אפריל 2015

משרד התיירות: קמפיין לקידום התיירות בירושלים ובתל-אביב – גרמניה, רוסיה וצרפת, אוגוסט 2016 (קמפיין חו"ל)

משרד התיירות: קמפיין לקידום התיירות בירושלים ובתל-אביב – גרמניה, רוסיה, צרפת ושבדיה, ינואר 2017 (קמפיין חו"ל)

משרד התפוצות: דו"ח תובנות מחקר איכותני – עמדות הציבור כלפי הקשר בין ישראל לתפוצות, ינואר 2016 (כולל פרסום סמוי)

משרד התפוצות: דו"ח ממצאי סקר הקמה – מדד עמדות הציבור כלפי הקשר בין ישראל לתפוצות, מרץ 2016 (כולל פרסום סמוי)

משרד התפוצות: מחקר בנושא הידוק הקשר בין הישראלים לתפוצות, מרץ 2016 (כולל פרסום סמוי)

משרד התפוצות: דו"ח ממצאי סקר הקמה – מדד עמדות הציבור כלפי הקשר בין ישראל לתפוצות, ינואר 2017 (כולל פרסום סמוי)

משרד התקשורת: קמפיין לעידוד השימוש בתוכנה לסינון אתרים, מרץ 2014

משרד התרבות והספורט: קמפיין "ספר מתנה", מרץ 2015

המשרד להגנת הסביבה: קמפיין "בלי שקיות הקניות נקיות", דצמבר 2014

המשרד להגנת הסביבה: קמפיין "המפלס", דצמבר 2015

המשרד להגנת הסביבה: קמפיין "חוק השקיות", ינואר 2017

פיקוד העורף: קמפיין "מפת ההתגוננות", מאי 2015

פיקוד העורף: קמפיין בנושא תרגיל לאומי, יוני 2015

פיקוד העורף: קמפיין "מצב חירום", מאי 2016

דובר צה"ל: קמפיין החזרת ציוד לצה"ל, מאי 2016

פיקוד העורף: קמפיין כניסה למרחב מוגן, נובמבר 2016

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: קמפיין צרכנות נבונה, נובמבר 2014

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: קמפיין בנושא תיקון לחוק הגנת הצרכן, ינואר 2015

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: קמפיין העלאת מודעות לפעילותה של הרשות, מאי 2015

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: קמפיין להעלאת המודעות ל"חוק המזון", פברואר 2016

רשות המסים: קמפיין בנושא מענק עבודה (מס הכנסה שלילי), דצמבר 2013

רשות המסים: קמפיין בנושא מענק עבודה (מס הכנסה שלילי), נובמבר 2014

רשות המסים: קמפיין בנושא מענק עבודה (מס הכנסה שלילי), ינואר 2016

רשות מקרקעי ישראל ועיריית קריית-גת: קמפיין בנושא שכונת כרמי-גת, 2014

רשות מקרקעי ישראל: קמפיין בנושא שכונת נאות-אפק בקריית-ביאליק, יוני 2015

נציבות שירות המדינה: קמפיין לגיוס צוערים לעבודה בשירות המדינה, פברואר 2014

רשות האכיפה והגבייה: קמפיין בנושא דמי מזונות, יוני 2014

הרשות לזכויות ניצולי השואה: קמפיין בנושא התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה, דצמבר 2014

ועדת הבחירות המרכזית: קמפיין "משטרת הקיטורים" לקראת הבחירות לכנסת, מרץ 2015

הרשות לפיתוח ירושלים: קמפיין "חמשושלים", דצמבר 2015

קמפיין "Jobiz" (אתר ממשלתי המרכז משרות ומכרזים), מאי 2016

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il