התוכנית הכלכלית של חדשות ערוץ 2, "תוכנית חיסכון", שידרה ראיון עם חבר בדירקטוריון חברת החדשות של הערוץ בלא שניתן לכך גילוי נאות. לצופים לא הוסבר כי למרואיין יש סמכות כלשהי בנוגע לחברי צוות התוכנית והחברה המפיקה אותה.

אתמול (6.7.15), במסגרת סיקור הוויכוח על מתווה הגז שגובש בין המונופול לממשלת ישראל, התקיים ב"תוכנית חיסכון" עימות בין ח"כ שלי יחימוביץ' לנציג של קבוצת דלק, עידן וולס. וולס הוצג בפני הצופים כ"מנכ"ל קבוצת תשובה", אולם לא הובהר, לא מפי המנחה קרן מרציאנו ולא בכתוביות שהופיעו על המסך, כי במקביל משמש וולס גם נציגה של משפחת תשובה, בעלת מניות בזכיינית קשת, בדירקטוריון חברת-החדשות של ערוץ 2.

השתתפות של חברי דירקטוריון חברת-החדשות בשידורי החברה אינה אסורה על-פי חוק הרשות השנייה, המסדיר את פעילותו של גוף חדשות זה. עם זאת, סעיף 254(א) לחוק החברות מורה לנושא משרה בחברה להימנע "מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים". בעבר נקלע רונן משה, שכיהן אף הוא כדירקטור מטעם חברת-החדשות, למצב של ניגוד עניינים דומה, כאשר במקביל סיפק שירותים לגורמים שסוקרו על-ידי החברה, ובהם מפלגת הליכוד.

חוקים וכללים אחרים מגבילים את השתתפותם של גורמים בכירים בגופי הרגולציה על כלי התקשורת בשידורי כלי התקשורת עצמם, כדי למנוע מצב של ניגודי עניינים. כך, לדוגמה, חוק השידור הציבורי, שעבר בכנסת הקודמת לקראת הקמת תאגיד ציבורי חדש, מבהיר בסעיף קצרצר כי חברי מועצת תאגיד השידור הציבורי לא יוכלו בו בזמן להופיע בשידורי התאגיד, או כפי שמנוסח האיסור בחוק: "חבר המועצה לא ישתתף בשידורים".

זו אינה הפעם הראשונה שוולס מתעמת עם יחימוביץ' על סוגיית הגז ב"תוכנית חיסכון" של חדשות ערוץ 2. גם בשלהי 2014 הוזמן וולס לעימות שכזה, אולם אז פתחה קרן מרציאנו את האייטם בגילוי נאות: "קודם כל נגיד עידן, נוסף על התפקיד בדלק, אתה גם חבר דירקטוריון בחדשות ערוץ 2". לא היה זה הגילוי הנאות היחיד בדברי ההקדמה לעימות הקודם. מיד בהמשך דבריה הזכירה מרציאנו כי ח"כ יחימוביץ' עבדה בעבר בחברת-החדשות של הערוץ. כך נוצר שוויון לכאורה בין דירקטור בזמן אמת בחברה לבין עיתונאית שעזבה את חברת-החדשות כעשור לפני כן, בשנת 2005.

עורך "תוכנית חיסכון", גידי ויניש, מסר בתגובה לפניית "העין השביעית": "'תוכנית חיסכון' גאה בעיסוק הקבוע שלה בנושא הגז, ועשתה כך גם אמש בעקבות הדיון בוועדת הכלכלה. עידן וולס נבחר על-ידי חברות הגז לייצג אותן בעימות מול ח"כ יחימוביץ'. כל מי שצפה בעימות יכול להעיד שלא עשינו הנחות לוולס, והדיון התקיים בצורה עניינית ומקצועית. נמשיך לעסוק בנושא הגז, ללא אג'נדה ומשוא פנים, גם בהמשך הדרך".