הכנסות העיתונים המודפסים מפרסומי לשכת הפרסום הממשלתית יצומצמו במידה ניכרת בשנה הקרובה, אם תתקבל הצעה הכלולה בטיוטת חוק ההסדרים.

על-פי אחד הסעיפים בנוסח טיוטת החוק, שחשפה אמש ח"כ שלי יחימוביץ' באתרה, משרדי הממשלה המחויבים לפרסם הודעות לציבור יעשו זאת מעתה באתרי אינטרנט ולא בעיתונות המודפסת. בשל כך יצומצמו תקציביהם ב-20 מיליון שקל, "בהתאם לחלקו היחסי של המשרד מסך ההוצאה של משרדי הממשלה עבור פרסום הודעות בעיתונים", לשון טיוטת החוק.

בדברי ההסבר לסעיף המכונה "שיפור מערכת הפרסום בממשלה" נאמר כי "השתתפות משרדי הממשלה השונים בתקציב לפ"מ בגין פרסום בעיתונות בלבד עומדת על סך של כ-70 מיליוני ש"ח [...] וזאת בעוד שבעת האחרונה חלה ירידה ניכרת ברמת החשיפה לה זוכה הפרסום בעיתונים, בעוד שהחשיפה לפרסומים באינטרנט נמצאת בעלייה מתמדת, ובהתאמה – יעילות הפרסום בכל אחד מהאמצעים הללו".

עוד נכתב בדברי ההסבר כי הפרסום באינטרנט יאפשר "פרסום מוכוון או סלקטיבי", שישפר את יעילותו. מנסחי טיוטת החוק מזכירים נייר עבודה של מרכז המחקר והמידע בכנסת שקבע כי "יש חשש כי הפרסום המנדטורי במתכונתו הנוכחית מאפשר לממש את זכות הציבור לדעת בעיקר בהיבט ההצהרתי ופחות בהיבט המעשי".

יחד עם זאת, מצוין בטיוטת החוק, לאור העובדה כי יש "סוגי פרסומים אשר בגינם לא ניתן להסתפק בשלב זה בפרסום באינטרנט", מוצע כי שר האוצר יקים צוות ש"יקבע אילו הודעות ימשיכו משרדי הממשלה לפרסם בעיתונות במקביל לפרסומן באתר האינטרנט".

זו אינה הפעם הראשונה שמשרד האוצר מבקש לצמצם את היקף הפרסום המנדטורי של משרדי הממשלה בעיתונות המודפסת. בעבר הובילו נסיונות דומים ללחץ מצד המו"לים של העיתונים הגדולים על חברי-הכנסת, שמנע את הפסקת ההזרמה של התקציבים הממשלתיים לעיתונות.

"יש לחצים כל הזמן של מערכות העיתונים, באופן טבעי, לשמר יותר ויותר פרסומים", אמר לפני כחצי שנה ל"עין השביעית" גורם בלשכת הפרסום הממשלתית, שביקש להישאר בעילום שם. לדוגמה ציין אותו גורם כי כשנעשה ניסיון להעביר פרסומי מכרזים מהעיתונות המודפסת לאינטרנט, הלחץ הופעל "ברמה של הנהלות העיתונים, הם עבדו על חברי-כנסת כדי שלא יצמצמו את הפרסום של מכרזים בעיתונים. הם ישבו עליהם חזק מאוד, בניגוד לעמדת האוצר ולעמדת לשכת הפרסום הממשלתית. הם עברו חבר-כנסת אחר חבר-כנסת, הם יודעים לעשות לובי. התיקון הזה טורפד".