צניחה דרמטית נרשמה השנה במידת האמון של הציבור בתקשורת, כך עולה ממדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת 2014, שפירסם היום המכון הישראלי לדמוקרטיה (מו"ל אתר זה). המדד נערך על-ידי צוות בראשות תמר הרמן, יחד עם אלה הלר, חנן כהן, גלעד בארי ויובל לבל.

רק 29.7% מהמשיבים לסקר העידו כי יש להם די הרבה או הרבה מאוד אמון בתקשורת. זאת, לעומת כ-47% שהעידו כך בשנה שעברה, כ-46% שהעידו כך בשנת 2012 וכ-52% שהעידו כך בשנת 2011. למעשה, הנתון שהתקבל השנה ביחס לאמון הציבור בתקשורת הוא הנמוך ביותר מאז החל מדד הדמוקרטיה הישראלית לבחון את רחשי לבו של הציבור הישראלי, בשנת 2003. אי-האמון בתקשורת בקרב האוכלוסייה הישראלית גבוה יותר מבכל מוסד אחר שנבדק בסקר, כולל הכנסת והרבנות הראשית, שזכו אף הן למידת אמון נמוכה.

כמו בשנים קודמות, גם השנה ניכר אי-האמון בתקשורת בקרב האוכלוסייה היהודית יותר מאשר בקרב האוכלוסייה הערבית. 28.4% מבין היהודים הנסקרים השיבו כי יש להם די הרבה או הרבה מאוד אמון בתקשורת, לעומת 37% מהערבים שנסקרו.

F141112MA016

מי שמעיד על עצמו כי הוא "מרגיש עני" חש עוד פחות אמון בתקשורת, אם כי ההבדלים בקטיגוריה זו זניחים. רק 26.2% מאלה שהעידו על עצמם כך השיבו כי יש להם הרבה מאוד או די הרבה אמון בתקשורת, לעומת 29.2% בקרב מי שהעידו על עצמם כי הם "אינם מרגישים עניים". נוסף לכך, ככל שהעמדה הפוליטית ימנית יותר, כך פוחת האמון בתקשורת. רק 23.1% ממי שהגדירו את עצמם אנשי "ימין" השיבו כי יש להם הרבה מאוד או די הרבה אמון בתקשורת, וזאת לעומת 35.8% ממי שהגדירו עצמם אנשי "מרכז" ו-38.3% ממי שהגדירו עצמם אנשי "שמאל".

פילוח מידת האמון בתקשורת לפי מידת הדתיות של המשיבים העלה תוצאות דומות לאלו שהתקבלו בשנים עברו: ככל שהאדם מגדיר את עצמו דתי יותר, כך מידת האמון שלו בתקשורת יורדת – מ-37% בקרב מי שהגדירו את עצמם "חילונים", עבור ב-25.9% ו-21.7% בקרב ה"מסורתיים לא-דתיים" וה"מסורתיים-דתיים", וכלה ב-7.1% בקרב מי שהגדירו את עצמם "דתיים".

חריגה מבחינה זו אפשר למצוא בהשוואת מידת האמון בתקשורת בקרב מי שהגדירו את עצמם "דתיים" לבין אלה שהגדירו את עצמם "חרדים". 16.3% מה"חרדים" העידו כי יש להם די הרבה או הרבה מאוד אמון בתקשורת – נתון גבוה יותר מזה הנוגע למידת האמון בתקשורת בקרב ה"דתיים". נראה כי השינוי המשמעותי התרחש בשנים האחרונות בקרב קבוצת ה"דתיים" ולא בקרב קבוצת ה"חרדים". במדד 2012 השיבו 17.6% מה"חרדים" כי יש להם די הרבה או הרבה מאוד אמון בתקשורת, נתון דומה לזה שהתקבל השנה, לעומת 27.3% מה"דתיים" (מדד 2013 לא פירט את הפילוח לפי מידת הדתיות).

מדד הדמוקרטיה הישראלית מבוסס על סקר שנערך במרץ-אפריל 2014 בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית הבוגרת. איסוף הנתונים נעשה בטלפון על-ידי מכון המחקר דיאלוג. המדגם כלל 1,007 מרואיינים, כשטעות המדגם המרבית היא 3.2% לכלל המדגם.

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.86MB)

להורדת המחקר