אז אמרו

אמור לי מיהם חבריך

"תיק 2000 נוגע למערכת יחסים בין שני אנשים, בין נתניהו לבין נוני מוזס. עד כמה שקראתי את כתבי החשדות וכו', לא ראיתי שם נגיעה של ממש לא לעבודה שלי ולא לעבודה של חברי"

(נחום ברנע, "מייבשים את הביצה", 3.1.2020)