יום שני, 20 במאי 2013, 17:00
המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

במלאת 25 שנה ל"הלכת ציטרין" ועם פרסום שתי החלטות
של בית המשפט העליון לאחרונה, עולה הצורך לבחון את
גבולות החיסיון העיתונאי בישראל:

מה חשיבותה של הלכת ציטרין? האם להציע מסגרת חקיקתית
לחיסיון עיתונאי? מה צריכים להיות יחסי מקור ועיתונאי ויחסי
עיתונאי ושלטון? האם אופיו המשתנה של שוק העיתונות בעידן
הדיגיטלי משפיע על החיסיון? ועוד