ערב הגשת ממצאי ועדת לנדס לשר התקשורת גלעד ארדן, ממצאי בדיקות פנימיות שבוצעו בחודשים האחרונים ברשות השידור והגיעו לידי "העין השביעית" מלמדים עד כמה הרשות, בראשותם של היו"ר אמיר גילת והמנכ"ל יוני בן-מנחם, זקוקה לשינוי מהותי.

כך, לדוגמה, בדיקה שעסקה בהשתלשלות בניית התפאורה לאולפן HD של רשות השידור העלתה שלל תקלות ובעיות שצצו למן הרגע הראשון. ההתקשרות הראשונית של רשות השידור עם החברות שנשכרו לבצע את העבודה נעשתה על סמך המידע שהחברות הללו עבדו בעבר יחדיו על פרויקטים דומים. בהמשך הדרך, לאחר שההסכמים עימם כבר נחתמו והעבודה החלה, התברר כי לפני הפרויקט של רשות השידור החברות לא עבדו יחדיו. זאת ועוד, התקציב שאושר לפרויקט עמד תחילה על 9 מיליון שקל ובהמשך תפח לכ-14 מיליון שקל. בכל זאת בוצעו התקשרויות בסך למעלה מחצי מיליון שקל בחריגה מהתקציב.

כיצד צומח התקציב לממדים כאלה? בדיקת הרשות העלתה כי ההחלטה להתקשר עם המעצבים שנבחרו למיזם נעשתה בלא שהתקבלו הצעות מחיר ממעצבים אחרים, כך שלא היתה כל דרך לקבוע אם הסכום שביקשו על העבודה היה סביר ואם ניתן היה להפחיתו. אם לא די בכך, אחת החברות נבחרה לתפקיד בלא מכרז על סמך נסיונה הייחודי בטכנולוגיה מסוימת, אך בסופו של דבר הוחלט לא לעשות שימוש בטכנולוגיה זו בבניית התפאורה. במלים אחרות, הפטור ממכרז הפך חסר משמעות.

בעיות מהותיות התגלו גם בעבודה המתמשכת מול הספקים. כמה מההסכמים עימם נחתמו ללא אישור הוועדות המתאימות ברשות השידור, והזמנות בסך קרוב ל-400 אלף שקל הונפקו בדיעבד, לאחר קבלת השירות מהמעצבים. יש לציין כי בפועל, העבודה על בניית התפאורה באולפן HD טרם הושלמה.

דרישה לחקירה משטרתית

על מלאכת הקמת אולפן HD הופקד איש רשות השידור התאורן בוריס גלפנד, מינוי מטעם הנהלת רשות השידור בראשות המנכ"ל יוני בן-מנחם וזליג רבינוביץ', הנושא בתואר "העוזר הבכיר למנכ"ל רשות השידור". בהליכים המתנהלים בבית-הדין לעבודה נטען שוב ושוב כי רבינוביץ' הוא למעשה המנהל בפועל של הטלוויזיה הישראלית, המתנהלת ללא מנהל במינוי זה זמן רב בשל היריבות הקשה בין היו"ר גילת למנכ"ל בן-מנחם. ההנהלה דוחה טענות אלה בפני בית-הדין.

במכתב ששיגר לפני שבועות אחדים, פנה יוסי בר-מוחא, מנכ"ל אגודת העיתונאים בתל-אביב, למבקר המדינה ומפכ"ל המשטרה והעלה טענות קשות על מינויו של גלפנד והשלכותיו ודרש חקירה משטרתית בעניינם.

"באופן תמוה, שלא לומר חשוד, בתאריך 14 ליוני [2012] כונסה ועדת מכרזים א' כדי לאשר פטור ממכרז לעיצוב אולפן HD", כתב בר-מוחא במכתבו. "בפני הוועדה הופיע התאורן בוריס גלפנד, שמונה על-ידי רבינוביץ' למרכז פרויקט אולפן HD. בהופעתו לפני הוועדה ציין גלפנד כי את מלאכת העיצוב 'המיוחד' יבצעו שתי חברות מחו"ל. יודגש כי לישיבת הוועדה לא זומן איש עיצוב מתוך הטלוויזיה כדי שיחווה את דעתו בעניין.

"בסופו של יום הוחלט בישיבה המדוברת לקבל את בקשתם של רבינוביץ' וגלפנד ליתן פטור ממכרז לביצוע עבודת העיצוב וכן להטיל את ביצוע הפרויקט בידי (סטודיו שאינו ידוע כבעל ניסיון של ממש בתחום), העונה לשם 'רוז' שבבעלות מיכאל רוזנטוב. גלפנד הסתיר מחברי הוועדה כי בינו לבין רוזנטוב יחסי חברות אמיצים במסגרתם נוהג האחרון לבקר בביתו הפרטי ואף מוזמן יחד עם בנו לביתו שבהר-אדר. גלפנד גם הסתיר מחברי הוועדה את קשריו האישיים עם בן-מנחם ורבינוביץ': קשרים מסועפים הנושאים בין השאר גם אופי עסקי".

זליג רבינוביץ', "עוזר בכיר למנכ"ל רשות השידור" (צילום: "העין השביעית")

זליג רבינוביץ', "עוזר בכיר למנכ"ל רשות השידור" (צילום: "העין השביעית")

בהמשך מכתבו טען בר-מוחא כי "יש להניח כי אם באותה ישיבה של ועדת מכרזים א' היה נוכח איש עיצוב מקצועי מהטלוויזיה, היו ודאי נשאלות שאלות הבהרה נדרשות, והדעת נותנת כי היה נאמר ונרשם בפרוטוקול הישיבה כי יש בישראל אנשי עיצוב מוכשרים וטובים די הצורך, עימם ניתן לבצע התקשרות ישירה ונטולת תיווך, וזאת בעלות ריאלית. אולם, כאמור, בפועל הופעל לחץ כבד כדי לקדם פטור ממכרז בעבור פרויקט בסדר גודל שכזה, המחייב יציאה למכרז. הדבר מצביע על נסיון הונאה בתהליך שקדם לאותה ישיבה, בעת הישיבה וכמובן לאחריה, בעת החתימה על ההסכם עם מיכאל רוזנטוב וסטודיו 'רוז'.

"[...] לא זו אף זו, גלפנד הגדיל לעשות והביא לוועדת מכרזים א' הצעה להעלות את העלות הכוללת של הפרויקט מ-9 מיליון ל-14 מיליון שקלים. למותר לציין שבסופו של דבר הצעתו נגנזה בשל החשש הכבד מביצוע דבר עבירה ומעשה שחיתות, שכן גורמים מקצועיים ברשות השידור, שהבחינו במתרחש מאחורי גבם, החלו בדאגה רבה לברר פרטים בדבר עלויות הקמה של פרויקטים דומים בתעשיית הטלוויזיה בישראל ובעולם. עד מהרה, אותם גורמים מקצועיים נדהמו לגלות שהעלויות הריאליות להקמת אולפן טלוויזיה ההולם את צורכי הערוץ הראשון נמוכות בהרבה.

לפי בר-מוחא, "המשך העבודה על הפרויקט [...] הוקפא בשל החשדות הכבדים, ולכן מרחב האולפן נותר כעיי חורבות בתוך בניין הטלוויזיה".

עם פרסום מכתבו של בר-מוחא, בנובמבר האחרון, טענה רשות השידור כי תוכן המכתב "חסר ביסוס" והאשימה את מנכ"ל אגודת העיתונאים ברדיפת הרשות מטעמים זרים. בתצהיר שהגיש לבית-הדין לעבודה הכחיש רבינוביץ' כל קשר עסקי בינו לבין גלפנד.

כך הפסדנו את אולימפיאדת ריו

בעיות דומות עלו כשנבדקה עסקה לרכישת מסכי טלוויזיה לאולפן שהוקם לקראת האולימפיאדה בשנת 2012. עסקה זו, אגב, באה לעולם רק משום שבמועד האולימפיאדה, כמו גם כיום, התפאורה הקבועה באולפן HD טרם הושלמה.

לצורך רכישת המסכים לאולפן האולימפיאדה הקדישה הרשות כחצי מיליון שקל, אולם הבדיקה הפנימית העלתה כי בשל עיכובים רבים ותמוהים, התפרסם המכרז ברגע האחרון, מה שהוביל לשורה של בעיות. ראשית כל התברר כי למעט הספק שנתן בסופו של דבר את השירות לרשות, לא נעשו פניות לספקים אחרים, כך ששוב לא היתה בפועל שום תחרות על מחיר השירות וטיבו. הספק שנבחר, כך התברר, לא סיפק לרשות השידור את הציוד שלו התחייב, אלא ציוד באיכות נמוכה יותר, ובסיום האולימפיאדה לקח חלק ממנו בחזרה. רק כעבור כמה שבועות סיפק את הציוד הקבוע לאולפן.

אולימפיאדת ריו, שתתקיים בעוד כשנתיים, לא תשודר ברשות השידור, שכן לראשונה בתולדותיה איבדה הרשות את הזכויות על שידור אירוע הספורט הגדול בעולם. דיווחים על כך פורסמו בעבר, והדגישו כי ערוץ הספורט זכה בזכויות השידור לאור העובדה שאולימפיאדת ריו היא הראשונה שבה ניתנה הזכות גם לגופים פרטיים לגשת למכרז. כעת מתבררת הסיבה להפסד רשות השידור.

בדיקת הרשות העלתה כי ההצעה מטעמה למכרז זכויות השידור הוגשה ברגע האחרון, בלי שנעשתה עבודת הכנה מסודרת ובלי שכל המסמכים הנדרשים הוגשו. הרשות, כך עלה בבדיקה, הציעה כ-700 אלף יורו עבור הזכויות על שידור האולימפיאדה, פחות ממחצית הסכום ששילמה עבור האולימפיאדות האחרונות. כשהתברר כי היא עומדת להפסיד במכרז, קיבלה הרשות הזמנה להגדלת הצעתה, תוך רמיזה כלפיה כי יש ציפייה להכפלת הסכום שהוצע. על אף זאת, בסופו של דבר הגדילה הרשות את הצעתה ב-50 אלף יורו בלבד, והפסידה במכרז לערוץ הספורט.

שעה עבודה, שכר יום

אחת הרעות החולות ברשות השידור נוגעת לסידורי העבודה של המועסקים בה, לרבות עודף כוח אדם ואבטלה סמויה בכמה מקבוצות העובדים. מבקר המדינה העיר על כך לא פעם, אולם הרשות טרם נגמלה מבעיות אלו.

בדיקה שערכה הרשות כדי לברר כמה ממועסקי הרשות עובדים בשבתות ובאילו תנאים מצאה כי 25 עובדים קיבלו שכר עבור משמרת שבת מלאה, על אף ששובצו לשעת עבודה אחת, ושישה אחרים קיבלו שכר עבור משמרת מלאה אף ששובצו לשעתיים בלבד. עלות העסקת עובדי רשות השידור בשבתות, יש לציין, עומדת על כ-2.5 מיליון שקל בחודש, ובסך-הכל עובדים בשבתות כ-350 מעובדי הרשות.

בדיקה נוספת, שעסקה בעובדים שהועסקו, נוסף לעבודתם ברשות השידור, גם בעבודה פרטית מחוץ לרשות, מצאה כי מכ-150 בקשות לעבודה פרטית שהוגשו לאישור בשנת 2012, 20 בקשות אושרו רטרואקטיבית וכ-50 בקשות הוגשו פחות מחודש לפני מועד תחילת העבודה, בניגוד לנוהל ברשות.

מרשות השידור נמסר בתגובה:

לגבי ההתקשרות לבניית התפאורה באולפן HD: "הליך בניית התפאורה במתחם א' מעולם לא החל, והתקציב הוערך בסכום של כ- 12 מיליון ₪ + מע"מ עבור 2 אולפנים (אולפן א' ואולפן המילניום), אשר כלל לפי התכנון: וידיאו וול ענק, מסכים, אמצעי וידיאו וצילום מתקדמים, תפאורה ותאורה.

"המתחם היה אמור לשמש כמעט את כל הפקות הפנים של ערוץ ,1 המונות מעל 16 תוכניות שונות אשר מופקות על-ידי חטיבת החדשות וחטיבת התוכניות, כאשר כל תוכנית היתה מקבלת נראות שונה בלחיצת כפתור. תכנון המתחם נעשה ברמה טכנולוגית גבוהה ביותר ואמור היה להביא לחיסכון תפעולי ניכר באנרגיה, בכוח אדם ובבנייה ולהביא את ערוץ 1 לרמה ויזואלית וטכנולוגית הגבוהה ביותר בארץ. כל תהליך הוצאת המכרזים לווה על-ידי המחלקה המשפטית והכלכלית ואושר בוועדות השונות".

לגבי אולפן האולימפיאדה: "לצורך משדר האולימפיאדה 2012 נעשתה רכישה של מסכי לד אשר חסכו הקמת תפאורה מיושנת והחזירו מזמן את עלותם המקורית בשל השתלבותם בהפקות נוספות של חטיבת החדשות וחטיבת התוכניות בערוץ 1. במסגרת המכרז הפומבי שפורסם ניתנה אפשרות לספקים לספק מסכים חלופיים לאולפן האולימפיאדה עד אשר יתקבל הציוד הקבוע, וזה הציוד שהוחזר לספק בתום המשדר. הציוד החלופי היה טוב יותר מהציוד שהוזמן ואף שידרג את האולפן. כל הציוד הקבוע התקבל על-ידי מחלקת התפאורה בטלוויזיה ומשמש אותנו עד היום".

לגבי נהלי העבודה בשבת: "מנכ"ל הרשות מקיים באופן סדיר ושוטף ישיבות של צוות לתיקון ליקויים, והוא עשה זאת גם לגבי הממצאים שעלו בבדיקה בנושא עבודה בשבת. במסגרת זו, התקבלו מספר החלטות לבחינת הממצאים ותיקונם. המנכ"ל הנחה את הגורמים המוסמכים לטפל בכל המקרים שצוינו בבדיקה. כמו כן נעשתה עבודת מטה, ובבדיקת מעקב נמצאו שיפורים".