הנהלת אתר וערוץ one זימנה לשימוע נוסף את אור זילברמן, עובד החברה ומחברי ועד הפעולה הזמני של עובדי האתר, וזאת חרף העובדה שבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו החליט כי פיטוריו בטלים ועל החברה להחזירו לעבודה לאלתר. כך עולה מבקשה שהגיש אתמול (4.11.13) ארגון העיתונאים לבית-הדין.

בשבוע שעבר קבע בית-הדין, בין היתר, כי "לא עלה בידי המשיבה [הנהלת one] לשכנע ברמה הלכאורית כי הליך הפיטורים של מר זילברמן נעשה כדין ומשיקולים ענייניים". את הזימון המקורי לשימוע של זילברמן כינה בית-הדין "מעשה קיצוני", לנוכח הנסיבות שבהן התרחש: זמן קצר לאחר ההודעה על התארגנות העובדים ובערב יום הכיפורים. בית-הדין אילץ את החברה לקבל מחדש את זילברמן לעבודה, עד להחלטה סופית בעניינו.

שלושה ימים לאחר החלטת בית-הדין קיבל לידיו זילברמן מכתב תחת הכותרת "הנדון: זימון לשימוע חוזר". מנהליו של זילברמן כתבו לו כי בשל החלטת בית-הדין שלפיה בשימוע שנערך לו נפלו פגמים, הוא מוזמן לשימוע נוסף. לפי המכתב, בשימוע יידרש זילברמן להשיב לטענה כי החתים את כרטיס העובד שלו 80 דקות לאחר סיום המשמרת "בכדי לקבל תשלום שלא כדין מהחברה", וכן להשיב לטענה כי שיקר למנהליו.

"המשיבה מתעלמת באופן בוטה מהחלטתו של בית-הדין הנכבד", כתבו באות-כוח ארגון העיתונאים, עורכות-הדין חגית רימון ושירי לב-רן. "היא אינה מגישה ערעור על ההחלטה של בית-הדין הנכבד, אלא פשוט עושה דין לעצמה, ושוב מזמינה את העובד ל'שימוע', ולא שימוע נוסף אלא 'חוזר', וזאת למרות שבית-הדין הנכבד קבע שישנו קשר לכאורי בין ההזמנה לשימוע לבין העובדה שמר זילברמן היה חבר בוועד הפעולה של התארגנות עובדי המשיבה".

לפי באות-כוח הארגון, הזימון לשימוע החוזר הגיע לידיו של זילברמן יום לאחר שהוא וחבריו לוועד הפעולה הזמני העבירו מכתב להנהלה. "אחרי שהתקבלה החלטת בית-הדין אנו חושבים שהגיע הזמן לטהר את האווירה בינינו", כתוב חברי הוועד להנהלה. "נדגיש כי המטרה שלנו היא לכונן בין הוועד להנהלה יחסי עבודה תקינים, אשר יאפשרו את המשך פעילותה ושגשוגה של חברת one. אנו מקווים כי תכבדו את בחירתנו להתאגד ותפתחו עימנו ערוץ הידברות פורה המבוסס על הוגנות וכבוד הדדי". במכתב צוין כי "כצעד בונה אמון ולמען קידום התהליך", נלווים אליו טופסי ההצטרפות לארגון שמהם עולה כי מדובר בארגון עובדים יציג.

לטענת עורכות-הדין רימון ולב-רן, התנהגות הנהלת one במקרה זה "מחזקת את הטענה לפיה המשיבה מתנכלת לעובד בשל היותו חלק מ'ועד הפעולה'". לטענתן, הנהלת one "'סימנה' את מר זילברמן, כמו גם את שאר הפעילים בהתארגנות, ואינה נותנת להם מנוח, כאשר במקביל נוקטת היא באמצעי הפחדה כלפי שאר עובדיה".

גיל מנקין, מנכ"ל ובעלים שותף באתר one, בית הדין לעבודה, 14.10.13 (צילום: "העין השביעית")

גיל מנקין (צילום: "העין השביעית")

לפי הבקשה, לאחר החלטת בית-הדין התקינה הנהלת one מצלמות במשרדיה, בלי לעדכן בכך את העובדים. "שלוש מצלמות חדשות הותקנו באזור הקונטרול, שם ממוקמת עמדת העבודה של מר זילברמן, כאשר אחת המצלמות החדשות מכוונת לעמדתו של מר זילברמן", נכתב בבקשה. עוד נטען בבקשה כי מנכ"ל ובעלי one, גיל מנקין, פנה למנכ"ל ערוץ i24news, מקום העבודה הנוסף של זילברמן, ואמר לו כי מדובר בעובד "בעייתי".

בשל כל זאת מבקשות באות-כוחו של הארגון מבית-הדין, בין היתר, לתת צו המבטל את השימוע ומונע מהנהלת one לפגוע בוועד הפעולה הזמני.

עדכון, 6.11: בית הדין הורה לדחות את השימוע, שהיה אמור להתקיים היום, עד לדיון שיתקיים בתיק.

17962-10-13