תחנת הרדיו קול-ברמה ממשיכה להדיר נשים משידוריה, חרף הנחיית היועץ המשפטי לממשלה להפסיק לחלוטין את הסדרי השידור המפלים. כך עולה מהודעה שהגישה עמותת קולך לבית-המשפט המחוזי בירושלים, לקראת דיון שייערך השבוע בתביעה נגד התחנה.

בשנה שעברה הגישה עמותת קולך בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד התחנה, בטענה כי היא מפלה באופן קבוע ופסול נשים ומונעת מהן להשתתף בשידוריה. בחודש מאי האחרון אימץ היועץ המשפטי לממשלה את מסקנות דו"ח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, שקבע בין היתר כך:

"הסדרי השידור הנוהגים כרגע בתחנת הרדיו קול-ברמה גוררים פגיעה בזכויות היסוד לכבוד, לשוויון ולחופש הביטוי ומנוגדים להוראות חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים, בכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000. הצוות לא השתכנע כי ישנה הצדקה עניינית מספקת להגבלות המוטלות על יכולתן של נשים להשתתף בתוכניות הפתוחות למאזינים. על כן עמדתנו היא כי על מגבלות אלו להיות מוסרות בתוך תקופה של שישה חודשים לכל היותר".

לפי בדיקת עמותת קולך, על אף שחלפו כמעט חמישה חודשים ממועד הצהרה זו, ההסדרים המפלים נותרו על כנם. העמותה בדקה את שידורי התחנה בשעות 07:00–13:00 שמונה פעמים בחודשים יוני–אוגוסט, ומצאה כי ב-44.65 שעות שידור הושמעו 15 נשים על פני זמן מצטבר של 95 דקות, כלומר כ-3.35% מהזמן. "הנשים כולן, ללא יוצא מן הכלל, עלו לשידור אך ורק בשעה 'הייעודית' לנשים, בין 07:00 ל-08:00 בבוקר", מצוין בהודעה שהגישה העמותה לבית-המשפט באמצעות עו"ד אסף פינק.

בדיקה נוספת של שידורי התחנה, בשעות 11:00–16:00, שנערכה חמש פעמים בחודשים אוגוסט וספטמבר, מצאה כי ב-21.5 שעות האזנה הושמעו שלוש נשים על פני זמן מצטבר של כ-29 דקות בלבד, כלומר כ-2.32% מהזמן. בדיקה נוספת מצאה כי ב-15.75 שעות שידור בתחנה, שש נשים הושמעו על פני זמן מצטבר של כ-32 דקות, כלומר כ-3.17% מהזמן.

"מריכוז נתונים משלושת מאגדי הבדיקות שתוארו לעיל", נכתב בהודעת העמותה, "עולה שבממוצע אחוז הנשים המושמעות ברדיו קול-ברמה עומד כיום על 2.94% [...] יתרה מזאת, יצוין כי מההאזנה עד כה ומעיון בלוח השידורים נראה כי נכון להיום אין בתחנה שדרניות כלל וכלל, אלא רק שדרנים. לסיכום ולאור המתואר לעיל ניתן לומר כי לא חל כל שינוי בכל הנוגע להשמעת נשים ולהעסקת נשים בתחנה, והמצב המפלה בעינו עומד".

23955-08-12