"כלכליסט", 24.7.13, 06:58: "בלעדי ל'כלכליסט' – נוחי דנקנר במגעים למכירת כלל-ביטוח לחברה הסינית האנג-לונג". הידיעה מגיעה לכותרת הראשית של הגיליון המודפס.

"כלכליסט", 24.7.13, 12:10: אי.די.בי פיתוח מאשרת את הפרסום שלנו, וכמו כן לא נוקבת בשמה של האנג-לונג, וכמו כן המגעים הם בכלל לא עם האנג-לונג. אמנם כתבנו שכן, אבל עכשיו אנחנו מתנערים ואומרים שזו "היתה ההערכה", ולמעשה המגעים הם עם פינג-אן. ואם יסתבר שזו לא פינג-אן? אז נוכל להזכיר שהסתייגנו ואמרנו שזה "לפי הערכות בעלי מניות".

האנג לונג

האנג לונג

לא האנג-לונג

לא האנג-לונג