הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מסמכים שונים

בקשה להתאגדות חברה, 18.3.43 (אנגלית)

תעודה לאיגודה ולרישומה של חברה פרטית, 30.3.43

הודעה על שינוי כתובת, 19.6.49

הודעה על מינוי מנהלת חדשה, 31.7.85

הסכם הלוואה בין השקעות חס"ן בע"מ לבין הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ

הודעה על החלטה לשינוי שם (אנגלית)

פרטי משכנתאות ושעבודים הפוגעים בנכסי החברה, 20.5.43

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 18.6.43 (אנגלית)

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 14.9.55

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 16.2.60

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 26.10.60

אגרת חוב, 29.12.59

פרטי משכנתאות ושעבודים, 24.11.61

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 22.1.62

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 25.6.62

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 28.12.62

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 24.2.63

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 12.2.64

פרטי משכנתאות ושעבודים, 30.12.64

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 30.12.64

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 22.4.65

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 8.9.65

פרטי משכנתאות ושעבודים, 19.8.65

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 25.10.65

פרטי משכנתאות ושעבודים, 4.8.65

הצהרת אימות סילוק משכנתא או שעבוד, 1.12.66

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 20.12.73

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 4.6.74

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 11.4.79

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 28.11.85

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 16.2.86

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 5.3.86

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 11.5.92

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 16.6.94

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 13.2.96

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 17.10.96

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 13.11.96

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 18.6.98

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 24.7.02

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 27.7.04

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 2.11.04

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 14.10.07

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 15.1.08

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 5.10.08

הודעת תיקון לאגרת חוב, 14.7.86

ביטול רישום שעבוד, 31.1.78

ביטול רישום שעבוד, 2.2.78

סילוק שעבודים, 19.11.78

הודעה על סילוק שעבודים, 24.5.86

מחיקת שעבוד, 29.5.86

הודעה על סילוק שעבודים, 2.9.88

הסרת שעבוד, 2.9.88

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת, 4.5.66

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת, 13.3.77

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת, 2.6.91

הצהרה על סילוק שעבוד, 7.5.64

ביטול שעבודים, 7.12.76

פרטי משכנתאות ושעבודים לטובתנו, 24.11.76

רשימת סחורות, 4.8.65

רישום ביטול משכון, 16.5.99

רישום ביטול משכון, 29.8.00

רישום ביטול משכון, 8.8.05

רישום ביטול משכון, 22.1.07

רישום ביטול משכון, 26.4.10

בקשה למחיקת שעבודים, 10.10.00

פרוטוקול אסיפה שנתית, 31.3.72

פרטים כלליים על החברה ברשם החברות, 28.1.80

הודעה על קיום הגבלות בשעבודים רובצים שיצרה החברה, 31.3.81

תכתובת עם רשם החברות, 28.6.50

תכתובת עם רשם החברות, 9.1.51

תכתובת עם רשם החברות, 30.6.58

תכתובת עם רשם החברות, 19.12.62

תכתובת עם רשם החברות, 27.1.63

תכתובת עם רשם החברות, 8.5.63

תכתובת עם רשם החברות, 9.7.63

תכתובת עם רשם החברות, 14.7.63

תכתובת עם רשם החברות, 12.1.64

תכתובת עם רשם החברות, 22.2.70

תכתובת עם רשם החברות, 25.9.90

תכתובת עם רשם החברות, 21.6.06

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת, 26.11.78

שינוי תקנון החברה, 11.8.06

פרטי משכנתאות ושעבודים, 8.10.07

תיקון שעבוד, 13.11.07

אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים, 29.6.11

פסיקה בדבר מיזוג דפוס הארץ בע"מ והוצאת עיתון הארץ בע"מ, 20.12.94

דו"חות שנתיים

דו"ח שנתי, 31.12.43 (אנגלית)

דו"ח שנתי, 8.10.44

דו"ח שנתי, 31.12.45

דו"ח שנתי, 31.12.46

דו"ח שנתי, 14.1.48

דו"ח שנתי, 14.1.49

דו"ח שנתי, 30.12.49

דו"ח שנתי, 19.7.50

דו"ח שנתי, 18.7.51

דו"ח שנתי, 31.12.51

דו"ח שנתי, 18.7.52

דו"ח שנתי, 11.8.53

דו"ח שנתי, 31.12.54

דו"ח שנתי, 10.1.56

דו"ח שנתי, 31.12.57

דו"ח שנתי, 31.12.58

דו"ח שנתי, 31.12.59

דו"ח שנתי, 30.12.60

דו"ח שנת י, 31.12.61

דו"ח שנתי, 31.12.62

דו"ח שנתי, 31.12.63

דו"ח שנתי, 31.12.64

דו"ח שנתי, 31.12.65

דו"ח שנתי, 31.12.74

דו"ח שנתי, 31.12.75

דו"ח שנתי, 31.12.76

דו"ח שנתי, 15.9.77

דו"ח שנתי, 11.9.78

דו"ח שנתי, 10.7.91

דו"ח שנתי, 3.9.97

דו"ח שנתי, 10.9.98

דו"ח שנתי, 31.8.05

מניות

אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות, 29.6.11

שינוי בהרכב הון מניות, 7.8.06

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית, 14.11.05

הודעה על הפיכת מניות מסוגים שונים למניות רגילות, 29.2.63

הודעה על הגדלת הון מניות, 16.5.66

הודעה על הגדלת הון המניות, 19.1.79

הודעה על הגדלת הון המניות, 29.12.81

דו"ח הקצאת מניות, 30.12.77

דו"ח הקצאת מניות, 17.11.78

דו"ח הקצאת מניות, 28.11.78

הודעה על העברת מניות, 11.12.78

דו"ח הקצאת מניות, מאי 1977

דו"ח הקצאת מניות, 30.12.81

דו"ח הקצאת מניות, 30.12.92

דו"ח הקצאת מניות, 8.1.95

דו"ח הקצאת מניות, 11.8.06

דו"ח הקצאת מניות, 10.6.11

שינויים בהרכב הדירקטוריון

List of Persons who have consented to be Directors of a Company, 18.3.43

Particulars of Directors and of any Change therein, 14.1.47

פרטים בנוגע למנהלים או מנהלי-העסקים וכל שינוי בהם, 10.7.50

שינויים בהנהלה, 21.11.83

מינוי מנהלים ראשונים ושינויים בהנהלה, 22.7.85

שינויים בהנהלה, 26.10.87

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 18.12.90

שינויים בדירקטורים, 1.3.94

שינויים בדירקטורים, 19.10.98

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 4.6.04

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 7.9.06

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 10.6.11

תקנון החברה

תקנון הוצאת עיתון הארץ בע"מ, 2006

הסכמים קיבוציים

הסכם קיבוצי מיוחד, 2.10.2018

הסכם קיבוצי מיוחד, 28.11.2022

כנסים

משרד התרבות והספורט: מכתב בעניין "ועידת ישראל בספורט", 2012

חוזה: כנס משותף של "דה-מרקר" עם עיריית באר-שבע, 2016

משרד התפוצות: חוות דעת בעניין רכישת מושב בכנס "דה-מרקר", 2016

הגבלים עסקיים

רשות ההגבלים העסקיים: אישור הפצת "הארץ" על-ידי חברת בר-הפצה, 25.4.17

רשות ההגבלים העסקיים: אישור שותפות של "הארץ" עם בר-הפצה, 22.3.17

דוד תדמור, הממונה על ההגבלים העסקיים: החלטה על אי-מתן פטור מאישור הסדר כובל בין "ידיעות אחרונות" לחברת מגדלור, ובין "ידיעות אחרונות" לרשת שוקן, 21.8.00

רשות ההגבלים העסקיים: מסמכים לגבי מחלוקת עסקית בין "מעריב" ל"הארץ" סביב הפצת המקומון "כלבו" בחיפה ומעמדו של "ידיעות אחרונות" כמונופול, 1995–2002

נסחי חברות מקבוצת "הארץ"

נסחי חברה, הוצאת עיתון "הארץ": 19.12.19 | 11.3.21

נסח חברה: נכסי הגלבוע בע"מ, 20.3.21

נסח חברה: השקעות חסן בע"מ, 20.3.21

נסח חברה: דיגיטל אינדקס בע"מ, 26.4.16

נסח חברה: שפה אחת ג.י.א. בע"מ, 19.4.21

נסח חברה: בר כל הארץ הום דליברי בע"מ, 22.4.21

נסח חברה: אסטרה אחזקות בע"מ (ליאוניד נבזלין), 20.3.21

נסח חברה: רשת העיר ע.ג.ר בע"מ, 11.10.21

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il