בית המשפט העליון הוציא היום (9.6) צו על תנאי המורה לממשלה ולכנסת להסביר מדוע לא יבוטל החוק המכונה "חוק אל-ג'זירה", זאת במענה לעתירה של האגודה לזכויות האזרח. השופטים יצחק עמית, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ החליטו כי "בהינתן כי מדובר בחוק בעל אופי תקדימי", הרי ש"ראוי כי ייבחן על ידי הרכב מורחב".

כבר בדיון שהתקיים בעתירה בשבוע שעבר אמר ראש ההרכב השופט עמית: "זה חוק שאין הרבה מדינות דמוקרטיות שמחוקקות חוק כזה, לפחות לא ראיתי במשפט משווה, נחשוב. יכול להיות שנוציא צו על תנאי רק על מנת לחדד את הדברים, אולי כדי שזה יעבור ביקורת שיפוטית בהרכב מורחב".

ואמנם, אין במדינות אחרות חוקים המעניקים לממשלה את הסמכות לסגור כלי תקשורת. באיחוד האירופי ומדינות אחרות אמנם הגבילו בשנים האחרונות את שידורי ערוץ התעמולה של הקרמלין, RT, אך הדבר נעשה כחלק מהסנקציות שהוטלו על רוסיה בשל פלישתה לאוקראינה או כהחלטה של רגולטור השידורים במדינה, ולא במסגרת חוק דומה לחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה שחוקק בישראל וידוע בכינוי "חוק אל-ג'זירה".

שופטי בג"ץ הורו למדינה להגיש את תשובתה עד ל-5.8 אך הוסיפו כי "חלף תצהיר תשובה, ניתן להגיש הודעה שתוקפו של החוק לא הוארך". החוק, יש לזכור, נחקק כהוראת שעה שתוקפה יסתיים ב-31.7.2024. הזמניות של החוק היתה אחד השיקולים שהעלתה המדינה לכך שהוא מאוזן ושומר על חופש הביטוי. בהערת שופטי העליון נרמז כי פתרון אפשרי לסוגיה יהיה פקיעת החוק מעצמו.

הרמז לא צפוי ליפול על אוזניים קשובות: המחוקקים שניסחו את החוק הנוכחי הצהירו עוד במעמד אישורו בוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, כי הם מעוניינים לחוקקו מחדש בנוסח קיצוני הרבה יותר.

שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל מעוצמה-יהודית, וחברי כנסת נוספים מהליכוד ומהציונות-הדתית, הודיעו כי ברצונם לחוקק חוק שיתן לשר התקשורת ולשר לביטחון פנים סמכות לסגור כל כלי תקשורת, ישראלי או זר; בכל עילה עליה יחליטו, ללא חוות דעת ביטחונית או פיקוח משפטי; ולא כהוראת שעה אלא ללא הגבלת זמן.

למעשה, ח"כ צבי סוכות מהציונות-הדתית כבר הגיש בשבוע שעבר הצעת חוק לתיקון "חוק אל-ג'זירה", שתעניק לשר התקשורת את הסמכות לכלוא עיתונאים.

חותם על צווים

שר התקשורת שלמה קרעי הודיע כבר בשבוע שעבר כי בכוונתו לפעול להארכת הצווים שהוציא מכוח הוראת השעה הנוכחית, המגבילים את שידורי הערוץ הקטארי בתחומי מדינת ישראל. במקביל להחלטת בג"ץ פרסם הודעה לפיה חתם על הארכתם.

הצווים הללו, שנחתמו לראשונה בתחילת מאי, היו אמורים לעמוד בתוקף עוד ימים אחדים אך בית-המשפט המחוזי קיצר את תוקפם. הקיצור נבע ממחדלי המשרד והשר, שנמנעו מלאפשר לנציגי אל-ג'זירה לשטוח את טיעוניהם נגד הגבלת שידוריהם, וזאת למרות בקשות חוזרות ונשנות של הערוץ הקטארי. לבקשת המדינה, המחוזי שינה את החלטתו והאריך בכמה שעות את תוקף הצווים כדי שממשלת ישראל תספיק להתכנס ולאשר את הארכתם תוך שמירה על רצף המגבלות.

"חתמתי כעת על הארכת הצווים האוסרים על שידורי ערוץ אלג'זירה בישראל", בישר שר התקשורת לעוקביו ברשתות החברתיות. "החלטה זו התקבלה פה אחד על ידי הממשלה, בהתבסס על חוות דעת מעודכנות מכל גורמי הבטחון, הקובעות באופן חד משמעי כי שידורי הערוץ מהווים פגיעה ממשית בבטחון המדינה.

"לאור חומרת הפגיעה בבטחון המדינה על ידי ערוץ הטרור אלג'זירה, אני משוכנע שצווי הסגירה יוארכו גם בהמשך בד בבד עם הארכת הוראת השעה הקבועה בחוק המסמיכה את שר התקשורת לפעול כנגד גופי שידור זרים הפוגעים בבטחון המדינה", כתב השר, שכמו בפעמים קודמות בהם ייחצן את חתימת הצווים מכוח הוראת השעה, צירף לדברים צילום של עצמו חותם על שורת מסמכים.

חתימת שר התקשורת על הארכת תוקף הצווים התאפשרה לאחר שהממשלה אישרה זאת הבוקר, בהמשך לחוות הדעת שהתקבלו מגופי הביטחון. כבר ביום שלישי שעבר, עוד לפני שביהמ"ש המחוזי קיצר את תוקף ההוראות, פנה השר קרעי ליועץ לביטחון לאומי ולראש המל"ל כדי שיפנו לגורמי הביטחון לצורך קבלת עמדתם בדבר הצורך בהארכת תוקפן של ההוראות לתקופה נוספת של 45 ימים.

לפי משרד התקשורת, ביום חמישי האחרון התקבלה חוות הדעת של שב"כ ולפיה "שידורי הערוץ מהווים סכנה ממשית לביטחון המדינה" ועל כן קיים צורך בהארכת הגבלת שידוריו בישראל. חוות הדעת עצמה נותרה חסויה, כמו כל יתר חוות הדעת הביטחוניות.

עוד לפי המשרד, המוסד וצה"ל, לרבות הצנזורה, תמכו גם הם בהמשך הגבלת שידורי הערוץ אך נמנעו מלקבוע כי הוא מהווה "פגיעה ממשית בביטחון המדינה", כפי שמופיע בלשון החוק. עם זאת, בנוסח החוק שעבר בוועדה לביטחון המדינה נקבע כי די בכך שגוף ביטחוני אחד קובע כי הערוץ מחולל פגיעה ממשית שכזו כדי לאשר את הגבלת שידוריו.

לפי חוות הדעת שהגישה לממשלה היועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד ברוריה מנדלסון, עמדות גורמי הביטחון כוללות התייחסות גם למידע עדכני בדבר מסוכנות הערוץ, מידע שנוסף מאז חתם השר קרעי על הצווים המקוריים, בתחילת חודש מאי.

להורדת הקובץ (PDF, 9.41MB)

כמו לפני חודש, גם הפעם לא ניתן לנציגי אל-ג'זירה להשמיע את טענותיהם בפני המשרד טרם התקבלה ההחלטה. אולם בשונה מההליך הקודם, הפעם הזמין משרד התקשורת את הערוץ למסור את עמדתו בכתב, בתוך 24 שעות, לקראת החלטה על הארכת החסימה. בערוץ דרשו לקבל את החומרים עליהם מבוססת ההחלטה החדשה, אולם במשרד התקשורת הבהירו כי המידע המבוקש חסוי. בהתאם לכך הודיעו באל-ג'זירה כי אין בכוונתם לשתף פעולה עם מה שהגדירו כהליך פגום שנעשה למראית עין.

כעת אמור לשוב הדיון בצווים החדשים לבית-המשפט המחוזי, כדי שזה יוכל לאשרם.

בג"ץ 2859/24