בית-המשפט האריך את תוקפן של הוראות שר התקשורת שלמה קרעי לבלימת שידורי אל-ג'זירה בכמה שעות כדי לאפשר לממשלה הזדמנות להתכנס ולאשר את הארכתן ב-45 ימים.

השבוע אישר שופט המחוזי שי יניב את הצווים שהוציא השר קרעי מתוקף חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה ("חוק אל-ג'זירה"), אולם בשל התעלמות משרד התקשורת מבקשת אל-ג'זירה להשמיע את טענותיה טרם יחתום השר על הצווים קיצר ביהמ"ש את תוקף הצווים מ-45 ימים ל-35 ימים בלבד.

לפיכך, הצווים אמורים היו לפקוע הערב, ה-8.6. שלשום פנתה המדינה לבית המשפט, באמצעות עו"ד שירי רום, בבקשה לעיין מחדש בהחלטתו. לדבריה, השר קרעי מתכוון לפעול להאריך את תוקף ההוראות שנתן ומשרד התקשורת אף פנה לאל-ג'זירה כדי שתגיש לידיו את טענותיה בכתב בתוך 24 שעות.

ואולם, מאחר שהשר קרעי לא עשה זאת עד כה, ו"הואיל והממשלה צפויה להתכנס רק ביום ראשון", כתבה המדינה בבקשתה, "הרי ככל שיוחלט להאריך את תוקף ההוראות, לא ניתן יהיה לאשר את ההחלטה קודם לכן. המשמעות היא שככל שגורמי הביטחון יחוו דעתם כי הפגיעה הממשית בביטחון המדינה כתוצאה משידורי ערוץ אל-ג'זירה עומדת בעינה, תיפגע הרציפות בין ההוראות שאושרו להוראות החדשות".

כדי למנוע אפילו כמה שעות שבהן יוסרו המגבלות החלקיות והלא אפקטיביות על שידורי אל-ג'זירה בישראל, ביקשה המדינה להאריך את תוקף ההוראות עד מחר בחצות.

במענה לפניית משרד התקשורת אליהם, לקבלת התייחסותם לכוונת השר קרעי להאריך את ההוראות, דרשו באל-ג'זירה לקבל את התשתית העובדתית החדשה שעל סמך פרטיה מתכוון השר להאריך את הוראותיו.

"אנו סבורים כי אסור שההארכה תהיה אוטומטית והיא חייבת להיות מבוססת על ראיות חדשות", טענו עורכי הדין חוסיין אבו-חוסיין וסלים וקים בשם אל-ג'זירה. בלא מסד עובדתי חדש שיצדיק את השימוש בסנקציות הקבועות בחוק, טענו בערוץ הקטארי, אין מקום לחידוש ההוראות.

במענה נפרד, שהוגש לביהמ"ש, טענו באל-ג'זירה כי יש לדחות את בקשת המדינה על הסף מסיבות פרוצדורליות ועמדו על כך שהוצאת צווים חדשים מחייבת ממילא "קיום שימוע מחדש והצגת ראיות חדשות המצדיקות את חידוש הצווים". לדברי הערוץ הקטארי, "הליך האישור של צו חדש, ככל שיש בדעת השר להוציא, חייב לעבור אותו משעול הקבוע בחוק, לרבות אישורים וחוות דעת של גורמים שהחוק מנה אותם".

ביהמ"ש האריך את תוקף הוראות השר עד מחר, אך לא עד חצות הלילה כפי שביקשה המדינה אלא רק עד השעה 13:00.

14866-05-24