חברת הכנסת מהליכוד טלי גוטליב, שנתבעה בידי פעילת המחאה שקמה ברסלר, עדיין כופרת בסמכותו של בית-המשפט להידרש לאפשרות הסרת חסינותה הפרלמנטרית.

עם זאת, ח"כ גוטליב ניצלה את אורך הרוח וההזדמנות שהעניק לה בית המשפט שוב ושוב, והיום (26.5), במקום להגיש עוד מסמך פרי רוחה, הואילה להגיש בקשה רשמית לדחיית התביעה נגדה מתוקף חסינותה כחברת כנסת. במקביל, מאיימת גוטליב כי אם תוסר חסינותה תגיש הודעות צד ג' לכנסת ישראל, לראש השב"כ לראש המוסד ולבן-זוגה של ברסלר.

ברסלר, ממובילות המחאה נגד ההפיכה המשטרית של ממשלת נתניהו, הגישה לפני כשלושה חודשים תביעה בסך 2.6 מיליון שקלים נגד ח"כ גוטליב ומספר אזרחים שהדהדו את דבריה, שברסלר הגדירה כ"אסופת שקרים בוטה, קונספירטיבית ומעוררת חלחלה" הכוללים "עלילת דם כנגד התובעת והאשמתה בבגידה במולדת, בקשר עם ארגון הטרור חמאס, ובאחריות לטבח הנורא שביצעו מחבליו ביום 7.10.2023".

במוקד תיאוריית הקשר השקרית שהפיצה ח"כ גוטליב, בסיוע אתר הכפשות וקונספירציות בשם "עדנה קרנבל", עמדה הטענה כי האמריקאים יירטו שיחה בין יחיא סינוואר לבן-זוגה של ברסלר ימים ספורים לפני ה-7.10 ובעקבות זאת נפגשה ברסלר עם ראש המוסד. עוד נטען בין היתר כי ברסלר ידעה מראש על טבח חמאס המתוכנן, ברחה מהמדינה לאחריו ומחקה פרסומים שלה בניסיון לטשטש "ראיות" (על הטענות השקריות שבמוקד התביעה ניתן לקרוא בהרחבה כאן).

"דומה כי אין צורך להכביר במילים עד כמה יש בכלל הפרסומים השקריים והנוראיים של הנתבעים לעשות את התובעת מטרה לשנאה מצד הבריות; וכן להשפילה ולבזותה בשל מעשים והתנהגויות שייחסו לה (לשון המעטה)", כתבה ברסלר בתביעה, שהגישה באמצעות עורכי-הדין עידן סגר ואוהד רוזן. ברסלר הכחישה מכל וכל את הטענות שהפיצה גוטליב וטענה כי מדובר במסכת שקרים מצוצים מן האצבע.

בתגובה לתביעה, ח"כ גוטליב נמנעה מלנסות לספק ראיות להשמצות וסירבה גם להגיש כתב הגנה או כל מסמך משפטי אחר. היא רק שיגרה "הודעה על חסינות אבסולוטית העומדת לנתבעת 1 חברת הכנסת טלי גוטליב ואי ויתור על החסינות", שבה טענה כי לבית-המשפט אין כלל סמכות לדון בעניינה.

השופט רמי חיימוביץ, מבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, דרש מח"כ גוטליב להשיב לבקשת ברסלר למתן פסק-דין בהעדר הגנה וציין כי בתשובתה עליה להפנות, בין היתר, "לפרוצדורה של הגשת 'הודעת חסינות אישית'" וכן לנמק "מדוע לא יוגשו כתב הגנה או בקשות כדין".

ח"כ גוטליב סירבה שוב לציית להוראות בית-המשפט ושיגרה "הודעה" נוספת. תחת הכותרת "התייחסות חברת הכנסת טלי גוטליב להחלטת ביהמ"ש", טענה הנתבעת כי מאחר שהבהירה שאינה מוותרת על חסינותה "אין מוסמך בית-המשפט להידרש לתביעה בעניינה". לפי ח"כ גוטליב, השופט חיימוביץ היה צריך לפנות לברסלר, ולא אליה, ולדרוש ממנה מענה לשאלה מניין סמכותו להידרש לתביעה נגד חברת-כנסת שהבהירה שאינה מוותרת על חסינותה.

השופט חיימוביץ לא הסכים לעמדת ח"כ גוטליב. "אין בסיס בחוק או בפסיקה לטענת נתבעת 1, ח"כ גוטליב, כי לבית המשפט בישראל אין סמכות עניינית לדון בתביעה נגדה וכי צווי בית המשפט אינם חלים עליה", הבהיר בהחלטה שנתן. בהמשך הוסיף השופט כי "לפנים משורת הדין, ואף שתלויה ועומדת בקשה לקבלת פסק דין בהעדר הגנה", הרי ש"נוכח חשיבותה הרבה של חסינות חברי-הכנסת" תקבל ח"כ גוטליב אפשרות נוספת להגיש כתב הגנה או בקשות כדין.

היום, כאמור, הגישה ח"כ גוטליב "בקשה לדחיית התביעה" מתוקף חסינותה ובקשה למתן אורכה להגשת כתב הגנה והודעות צד ג' עד להכרעה בסוגיית החסינות.

בבקשתה חוזרת ח"כ גוטליב, המייצגת את עצמה אך מתייחסת אל עצמה בגוף שלישי, על חלק מקביעותיה בהודעותיה הקודמות. לדבריה, בית-המשפט "אינו מוסמך להידרש להסרת חסינות חבר כנסת" שכן הסרת החסינות אפשרית אך בהתקיים הוראות חוק החסינות, מה שלדבריה אינו רלוונטי לתביעה של ברסלר.

לפי ח"כ גוטליב, לביהמ"ש יכולה להיות סמכות להידרש לתביעה אם התבקשה ועדת הכנסת להסיר את חסינותה, בהתאם לסעיף 4 לחוק חסינות חברי הכנסת אולם ברסלר לא פנתה לוועדה. יצוין בהקשר זה כי סעיף 4 לחוק מתייחס לחסינות במקרה של הגשת כתב אישום פלילי, ולא תביעה אזרחית כמו זו שהגישה ברסלר.

חסינות חברי כנסת מפני הליכים אזרחיים קבועה בסעיף 1 לחוק החסינות, שגם אליו מפנה ח"כ גוטליב, בטענה כי זו "בלתי ניתנת להסרה". לדבריה, לביהמ"ש גם אין סמכות לקבוע האם הדברים שפרסמה נעשו במסגרת "מילוי תפקידה", כפי שמחייב סעיף זה בחוק, אם לאו.

"נוכח חסינותה המוחלטת של חברת הכנסת טלי גוטליב ועת מבהירה כי כל אמירותיה ודבריה בהתייחס לשקמה ברסלר נעשו במסגרת תפקידה כחברת כנסת ולמען תפקידה כחברת כנסת, הרי ואין זה מתפקידו של בית המשפט להחליט מהו היקף תפקידו של חבר הכנסת", נכתב בבקשה, "ואולם למעלה מן הצורך יודגש כי חברת הכנסת טלי גוטליב רואה בשקמה ברסלר אשמה עיקרית בתופת אוקטובר 2023 והיא אמרה ותאמר זאת מעל כל במה כפי חבותה כחברת כנסת".

בהמשך הבקשה מציינת ח"כ גוטליב כי "לו הייתה חברת הכנסת טלי גוטליב מסירה את חסינותה הרי שהייתה מגישה הודעת צד ג' הן לראש המוסד הן לראש השב"כ והן לבעלה של שקמה ברסלר אשר היו מחויבים למתן תשובות המגובות בראיות וחשופים תוך כך לשאלונים וגילוי מסמכים, אלא שח"כ גוטליב אינה מסירה את חסינותה".

בשונה משתי הודעותיה הקודמות, לבקשה הנוכחית צרפה ח"כ גוטליב, בהתאם להוראות הדין, תצהיר חתום מטעמה וזאת באמצעות עו"ד שולמית מלול.

4129-02-24