בשנים האחרונות הצטמצמה מאוד תופעת סקרי האפרטהייד, סקרי דעת קהל שנועדו לבחון סוגיה שנוגעת לכלל הציבור בישראל, אך מתבצעים בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד.

מאז החל לפני למעלה מעשור הקמפיין של "העין השביעית" בגנות הסקרים המפלים, ולאחר שמועצת העיתונות תיקנה את תקנון האתיקה כך שיאסור במפורש על פרסום סקרים שכאלה, נמנעים מרבית כלי התקשורת להזמין מחברות הסקרים סקרי דעת קהל שמתבססים על מדגם של יהודים בלבד.

ואולם, בכלי תקשורת רבים עדיין אפשר למצוא דיווחים על סקרים מפלים שיזמו גופים חיצוניים. הבעיה האתית היא אותה הבעיה, אבל במערכות כלי תקשורת מסוימים גורסים כי אם הם לא האחראים על הזמנת הסקר המפלה, אין כל מניעה לדווח עליו.

הבוקר הפיצה עמותת חדו"ש ממצאי סקר שנערך בהזמנתה. ההודעה לעיתונות שהפיצה העמותה נשאה את הכותרת "לקראת ההצבעה על תקציב המדינה: 73% מהציבור מתנגד לכספים הקואליציוניים בתקציב 2024", אולם מתוכן ההודעה לעיתונות התברר כי הסקר נעשה בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד.

שמה של עמותת חדו"ש מגיע מהמילים חופש דת ושוויון ובראש אתר האינטרנט שלה מצוטטת מגילת העצמאות, שם הובטח כי מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרח בלי הבדל דת". ובכל זאת, לא רק שהעמותה הדוגלת בשוויון ביקשה לבדוק סוגיה שנוגעת לכל האזרחים בישראל באמצעות סקר שבמסגרתו נשאלו יהודים בלבד, הכותרת שסיפקה להודעה לעיתונות היתה מטעה, כאילו ממצאי הסקר מייצגים את עמדת כלל הציבור.

דובר העמותה ניר לקס מסר במענה לפניית "העין השביעית" כי העמותה עורכת סקרים בקרב הציבור היהודי בלבד מסיבות כלכליות ועקרוניות גם יחד.

"המימון של העמותה הוא מוגבל והיא נאלצת לעשות סדר עדיפויות", נמסר מטעם העמותה. "דגימה של כלל הציבור, כולל הציבור הערבי, יקרה באופן משמעותי". בעמותה מציינים כי בעבר, כשמשאביה היו גדולים יותר, ערכה סקר בנוגע לסוגיית חופש הנישואין בישראל שכלל גם את החברה הערבית.

"הסיבה השנייה שמתקשרת גם לאופן של סדר העדיפויות היא שהסיבה שהכספים הקואליציוניים מתקיימים היא הפוליטיקה היהודית", הוסיפו בעמותה, "וכדי לסייע בשינויי המדיניות, הציבור היהודי הוא הרלוונטי ביותר לעניין".

אשר להטעיה בכותרת ההודעה לעיתונות, "זה נבע משיקול ענייני-מקצועי, במטרה ליצור כותרת קצרה ככל האפשר", נמסר מטעם העמותה. "אך ההבהרה וההדגשה שמדובר במדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת מפורטת כבר בפסקה הראשונה של ההודעה".