חברת מטא (פייסבוק) תמחק את כל נתוני יומן השיחות והודעות הטקסט שאספה באמצעות ישומונים כגון פייסבוק-מסנג'ר שהותקנו במכשירי אנדרואיד, למעט הנתונים שהיא מחויבת מבחינה חוקית לשמור, כך סוכם בהסכם פשרה בין החברה למגישי בקשה לתביעה ייצוגית נגדה.

לפני קרוב לארבע שנים הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד פייסבוק בטענה כי החברה "שאבה [...] מידע אודות נתוני תקשורת, דוגמת נתוני שיחות (לרבות שיחות שלא נענו), הצדדים לשיחה, זהות המתקשר, מספרי הטלפון של הצדדים לשיחה, משך השיחה, האם מדובר בשיחה שלא נענתה, הצד השני לשיחה, הודעות שנשלחו, תוכנן וכיוצ"ב" מבעלי מכשירי אנדרואיד שהתקינו יישומונים של החברה.

בתביעה, שהוגשה על-ידי אמיר אור, אולג ציפורן ושכי כרמלי באמצעות עו"ד יוחי גבע (בהמשך הצטרפו גם עורכי-הדין אסף פינק ואמיר ישראלי), נטען כי שאיבת הנתונים התבצעה בשנים 2015-2017 כאשר ניתנה לפייסבוק הגישה לאנשי הקשר במכשירי אנדרואיד. החברה יצרה, טענו התובעים, "מאגר מידע" ועשתה בו "שימוש לצרכיה, לרבות צרכים שיווקיים" וזאת מבלי שניתנה הסכמה מצד המשתמש.

הפרשה נחשפה בשנת 2018 באתר Ars Technica ובעקבותיה הוגשה גם בארה"ב בקשה תביעה ייצוגית נגד החברה. בין עילות התביעה הודגשה הפגיעה בפרטיות המשתמשים.

פייסבוק הכחישה את כל טענות התובעים. בתשובה שהגישה, באמצעות עורכי-הדין ד"ר יואב אסטרייכר, אריאל רקובר וקורל בר-נוי-אבן, טענה חברת מטא כי לא הטעתה כלל את המשתמשים שכן עם התקנת היישומון הובהר למשתמש כי הפעלת התוכנה תכלול העלאת מידע לגבי אנשי הקשר והיסטוריית שיחות והודעות טקסט וזאת "כדי ליצור חוויה טובה יותר עבור כל המשתמשים".

המאמר ב-Ars Technica היה שגוי, טענו בחברת מטא. בנוסף הציגו בחברה שלל סיבות נוספות לדחיית בקשת האישור על הסף וכן לגופה, ובין היתר הכחישו כי הפרו את חוק הגנת הפרטיות בישראל.

בסוף שנת 2022 הגיעה התביעה הייצוגית בארה"ב לסיום בהסכם פשרה, שלא כלל פיצוי אלא רק התחייבות של מטא לחדול מהפרקטיקה ולמחוק את כל הנתונים שאינה מחויבת לשמור על פי חוק. לאחר דין-ודברים בין הצדדים הוסכם על פשרה במתכונת דומה גם בישראל.

מלבד מחיקת המידע שבמוקד התביעה הוסכם כי החברה תשלם 15 אלף שקלים לבאי-כוח המבקשים כפיצוי על הוצאותיהם, עוד 190 אלף שקלים לבאי-הכוח של המבקשים כשכר טרחה וכן 30 אלף שקלים למבקשים עצמם.

ההסכם טרם קיבל תוקף של פסק-דין.

8108-04-18