היועצת המשפטית של מועצת העיתונות והתקשורת בישראל החליטה לגנוז תלונה שהגיש פעיל הימין שמאי (שי) גליק בשם ארגון "בצלמו" נגד אתר "העין השביעית".

בטור של עידן רינג שהתפרסם באתר נכתב על כך שעמית סגל פירסם תמונות של מתנחלים שהגיעו לשרוף פיצרייה בחווארה "שעשתה שימוש מכוער ונבזי בתמונה של חטופה מבוגרת בפייסבוק" וכי תוך שעות היא אכן נהרסה. גליק טען כי יש בכך קביעה כאילו ניסיון החבלה של המתנחלים הוא שבשלו נהרסה הפיצריה, ולא פעולת צה"ל לאחר מכן.

בעקבות פניית גליק למערכת "העין השביעית" בהודעה על כך שבכוונתו להתלונן במועצת העיתונות על הטור של רינג, הובהר בטור כי הפיצריה נהרסה על-ידי צה"ל. המשנה ליועמ"ש המועצה העביר את התלונה ליועמ"ש עו"ד יעל גרוסמן, וזו קבעה כי יש לגנוז אותה.

"במאמר נשוא התלונה לא נאמר בשום מקום שהמתנחלים שהגיעו למקום הם אלה שהרסו את המקום", כותבת עו"ד גרוסמן. "מובעת שם עמדה וזו זכותו של כותב המאמר, כמובן, להביע עמדה זו".

לאור עדכון הנוסח בטור, הוסיפה עו"ד גרוסמן בהמשך, "איני רואה סיבה להעמיד את הנילונים לדין". לפיכך החליטה לגנוז את התלונה.