מועצת העיתונות מתנגדת לתיקונים לחוק השב"כ שהממשלה מתכוונת לחוקק וטוענת כי היא "מפקירה את זכויות הפרט ובעיקר את חופש התקשורת". המועצה מודאגת במיוחד מכך שהתיקון לחוק מעניק בפועל לראש הממשלה סמכות "לבלוש אחרי האזרחים באמצעים טכנולוגיים משוכללים מבלי שהאזרחים אף מודעים לעובדה שמידע שלהם נחשף".

התיקון לחוק מיועד להעניק לשירות הביטחון הכללי הרשאות נוספות לריגול אחר אזרחים ישראלים: לאסוף מידע אודות דעות פוליטיות, אמונות דתיות ונטיות מיניות של אדם, לחדור למחשב או לטלפון הנייד מבלי שהדבר ייחשב "האזנת סתר" ולדרוש מידע על אזרחים מספקי אינטרנט. כל זאת ללא צו שיפוטי או מנגנון בקרה חיצוני.

המועצה מסרה אתמול (17.1) את הערותיו של חבר נשיאות המועצה פרופ' אשר מעוז: "נקודת האיזון בין צרכי הביטחון לבין זכויות האזרח לא נקבעה במקום הראוי ולמעשה מפקירה את זכויות הפרט ובעיקר את חופש התקשורת, את זכות הציבור לקבל ולהעביר מידע ואת זכותו לפרטיות", טוענת המועצה.

"המועצה מודאגת הן מהיקף הסמכויות שניתנו לשב"כ והן מהיעדר פיקוח ראוי על השימוש בהן. המועצה מודאגת במיוחד מן הסמכות שניתנת לשב"כ לעקוב אחרי אמונותיו של הפרט ואחרי האידיאולוגיה שלו וכל זאת בתנאי סף מינימליים. ביותר מודאגת המועצה מן העובדה שסמכויות מרחיקות לכת אלה שהן חסרי תקדים במשפט הישראלי ובכל מדינה דמוקרטית נותרו ללא כל פיקוח מתאים.

"ה'פיקוח' היחיד הוא של ראש הממשלה שהנו אישיות פוליטית שעלול לערב שיקולים פוליטיים ומפלגתיים במתן היתר לשב"כ לבלוש אחרי האזרחים באמצעים טכנולוגיים משוכללים מבלי שהאזרחים אף מודעים לעובדה שמידע שלהם נחשף. אין זה מתקבל על הדעת שסמכויות דרקוניות אלה תופעלנה ללא ביקורת שיפוטית.

"דיווח בדיעבד לכנסת, שהינה גם כן גוף פוליטי, אחת לשנה, איננו ערובה מפני שימוש לרעה בסמכויות הללו. המועצה קוראת להקנות סמכות פיקוח לבתי המשפט על השימוש בסמכויות האמורות".

עוד מצטרפת המועצה להתנגדות של ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, לכך שהתיקון לחוק אינו מחריג עיתונאים ומאפשר חדירה למחשביהם ללא שום פיקוח וללא שיהיו מודעים לכך: "הדבר פוגע ביכולתו של העיתונאי לאסוף מידע ובחובתו כלפי מקורותיו ומסכל כל אפשרות לעבודה עיתונאית". זאת למרות שההגנה על החיסיון העיתונאי הוכרה בפסיקה הישראלית, ולמרות שהחוק מחריג בעלי מקצועות אחרים.

מועצת העיתונות קוראת להחריג את העיתונאים באופן מפורש בחוק השב"כ או לחילופין להוסיף את העיתונאים לרשימת בעלי המקצועות המוחרגים בחוק האזנת סתר או פקודת הראיות. אם לא כן, קובעת המועצה "תידרדר ישראל למדינות חשוכות שאינן מאפשרות לתקשורת למלא את תפקידה החיוני".

"עיתוי התיקון לחוק השב"כ בעייתי אף הוא משהדבר נעשה בשעת חירום כאשר קיימת סכנה שזכויות הפרט וחופש העיתונות יוקרבו על מזבח מאורעות הימים הללו", מסכם פרופ' מעוז בשם המועצה.

להורדת הקובץ (DOCX, 31KB)