בשכונת ג'בל מוכאבר שבירושלים פועלים גני ילדים של קהילת בעלז, בתי-הספר אהבת משה, דברי שם ומכון רות, בתי הכנסת תורה ואמונה, כתר תורה וחוכמת תורה, הישיבות עץ החיים ותורה ואמונה, מי שרוצה מוזמנת לטבול במקווה אורנשטיין וכמובן אפשר לבקר גם בבית אגודת ישראל, כך לפי הגיליון האחרון של "כל העיר", המופץ בירושלים.

בעיתון, שעורך רפי גמיש ומוציא לאור אבי סולומון, מדור קבוע בשם "מדד השכונה" המוקדש בכל פעם לשכונה אחרת. השבוע הקדישו את המדור לג'בל מוכאבר, אבל חלק מהנתונים נותרו מהמדור בשבוע שעבר, שהוקדש לשכונת זיכרון משה.

"כל העיר", 28.4.2023