לכבוד ד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר אשדוד, ומר תומר גלאם, ראש העיר אשקלון.

הנדון: הגברת זיהום האוויר באזורי אשדוד ואשקלון.

אני מתכבד לפנות אליכם בעניין שבנדון, כדלקמן:

1. כפי שבוודאי ידוע לכם, בערים אשדוד ואשקלון מצויים ריכוזי מפעלים מזהמים, בדגש על תחומי הפטרוכימיה והאנרגיה, מעבר לחלקם היחסי ברחבי ישראל. ביניהם - חוות מיכלי הדלקים של החברות הממשלתיות תש"א וקצא"א, חוות מיכלי הדלק של החברה הפרטית "דלק פי גלילות", מיכל הקונדנסט שבבעלות חברת שברון, בית הזיקוק פז אשדוד, תחנת הכוח הגזית "דוראד", וכן תחנות כוח גדולות שבבעלות חברת החשמל - תחנת "אשכול" באשדוד המשתמשת בגז לצורך פעילותה (12 יחידות) ותחנת "רוטנברג" באשקלון המשתמשת בפחם (4 יחידות).

2. לא למותר לציין, כי פעילותם של מפעלים אלו באזורים המיושבים הנתונים תחת אחריותכם אינה משפיעה לטובה על איכות האוויר באזור, וזאת בלשון המעטה. בנוסף, בשתי הערים מופעלים נמלי ים, בהם גורמים הפולטים זיהום משמעותי. גם אסדת תמר, שנחשבה משך שנים למפעל המזהם בישראל, לא היטיבה עם איכות האוויר באזור.

3. על פי פרסומי משרד הבריאות, הערים אשדוד ואשקלון בולטות בשנים האחרונות במפת הסרטן של ישראל. דו"ח של משרד הבריאות לגבי היארעות סרטן בישראל לפי נפות לשנים 2011-2015, קובע כי נפת אשקלון (לרבות העיר אשדוד) ניצבת במקום השני בישראל בתחלואת סרטן לשנים 2011-2015 בקרב גברים. בדו"ח האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות לרגל חודש המודעות למחלת סרטן המעי הגס בשנת 2016, ניצבת אשקלון בראש הרשימה, מיד אחרי צפת.

תחנת הכוח באשקלון (צילום: משה שי)

תחנת הכוח באשקלון (צילום: משה שי)

בדו"ח משרד הבריאות משנת 2018: "אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו", אשדוד נרשמה כשיאנית הסרטן (מכל הסוגים) בקרב גברים. בדיון שהתקיים לפני כשבועיים בוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, אמרה דר' איזבלה קרקיס, מנהלת המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית במשרד הבריאות: "במחוז אשקלון אנחנו רואים רמת תחלואה משמעותית במחלות הסרטן באופן יחסי לממוצע הארצי".

4. על פי נתונים מוסמכים שהגיעו אלינו, באזור התעשייה הצפוני באשדוד חלה בשנת 2021 עליה משמעותית ביותר בפליטת חומרים מוכרים או חשודים כמסרטנים. גם באזור התעשייה בדרום אשקלון וגם באזור התעשייה בצפון אשדוד נפלטו בשנת 2021 יותר חומרים מוכרים או חשודים כמסרטנים מאשר במפרץ חיפה!

5. על רקע נתונים קשים אלו, הגיע אלינו לאחרונה מידע לפיו עלולה להתרחש בסבירות גבוהה הרעה נוספת באיכות האוויר באזור. על פי מידע זה, שחלקו פורסם כבר בכלי התקשורת, בעקבות משבר האנרגיה העולמי שהביא לעלייה של ממש במחירי הפחם, משרד האנרגיה ורשות החשמל מחפשים דרך להוזיל את מחירי החשמל, וזאת על חשבון איכות האוויר ובריאותם של תושבי אזור אשדוד ואשקלון.

6. על פי מידע זה, ביקשו משרד האנרגיה ורשות החשמל מן המשרד להגנת הסביבה "לפתוח" את היתר הפליטה של תחנת "אשכול", על מנת לאפשר את הגברת השימוש בארבע יחידות לייצור חשמל המונעות בגז המצויות באתר.

המדובר ביחידות גזיות ישנות ומזהמות ביותר שאינן מתבססות על טכנולוגיה מיטבית זמינה (BAT). נתונים ומידע זמין מדיווחים בארץ, כמו גם מנתונים המגיעים מהעולם על פליטות זיהום מיחידות דומות, מצביעים כי יחידות אלו מזהמות בתחמוצות חנקן בערך פי שניים יותר מאשר יחידות פחמיות בעלות סולקנים (כל 4 היחידות הפחמיות באשקלון הינן בעלות סולקנים - האחרונה בהרצה), ומזהמות יותר בחלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) מאשר היחידות הפחמיות בעלות הסולקנים. יחידות אלו מזהמות אף יותר מתחנות גזיות פיקריות (המופעלות בשעות שיאי הצריכה), שנחשבות למזהמות מאד.

תחנת הכוח באשדוד (צילום: עמוס מירון, רשיון CC BY-SA 3.0)

תחנת הכוח באשדוד (צילום: עמוס מירון, רשיון CC BY-SA 3.0)

7. בהיתר הפליטה שפרסם המשרד להגנת הסביבה נקבע ביחס ליחידות המזהמות האמורות באתר "אשכול" כי לאור הזיהום הגבוה מהן, נדרשת חברת החשמל להגביל את השימוש בהן לייצור בהיקף של עד 2,300 שעות לשנה, עם גמישות מסוימת שקבע המשרד בסך כמות השעות המותרת להפעלה על פני שבע שנות ההיתר. הגבלת שעות זו הוגדרה בהיתר הפליטה של תחנת "אשכול" בהתאם לדרישות התקינה האירופית בעניין, שאינה מאפשרת יותר שימוש בשגרה בטורבינות מסוג זה. איסור זה תקף גם לטכנולוגיות ישנות ומזהמות נוספות שאינן מוגדרות כטכנולוגיית BAT, שהבולטת שבהן היא הטכנולוגיה המזהמת באתר "אורות רבין" בחדרה המשמשת את היחידות 1-4, אשר שתיים מהן היו אמורות להיסגר בחודש יוני השנה.

8. במילים אחרות, משרד האנרגיה ורשות החשמל מבקשים להסיר את המגבלות שקבע המשרד להגנת הסביבה ולהרחיב את ייצור החשמל בטורבינות גז ישנות ומזהמות אלו על אף הזיהום הרב הנוסף שייפלט מהן, תוך פגיעה חמורה בבריאות הציבור ברשויות שאתם בראשן.

9. אציין כי גורמים באוצר התנגדו בעבר להתקנת סקראברים (סולקנים) על יחידות מזהמות אלו, בעלות של 100-150 מליון שקל ליחידה. זאת, על אף שבספטמבר 2023 יפוג תוקפו של היתר הפליטה הנוכחי ואינו צפוי להתחדש ע"י המשרד להגנת הסביבה, משום שהיחידות הללו אינן מוגדרות כטכנולוגיה מיטבית זמינה (BAT).

חוף באשדוד (צילום: נתי שוחט)

חוף באשדוד (צילום: נתי שוחט)

עוד אזכיר, כי עלה חשש של גורמים בשוק החשמל וגם בממשלה אשר מעורבים בביצוע הרפורמה במשק החשמל, כי סגירת ארבע יחידות אלו עלולה לפגוע במאמצי חברת החשמל למקסם את התמורה ממכירת תחנת "אשכול" (ייתכן ומדובר בפגיעה בהיקף של מאות מיליוני שקלים ואף למעלה מכך, שלא ישורשרו להפחתה בתעריפי החשמל לצרכנים, כפי שהתרחשה לאחר מכירת התחנות "אלון תבור" "רמת חובב", ו"חגית").

10. בנסיבות אלו מצאתי לנכון לפנות אליכם בדחיפות ולבקש את מעורבותכם במציאת פתרון לסוגיה באופן שימנע החמרה באיכות האוויר ובבריאותם של תושבי אשדוד, אשקלון והסביבה. אנו סבורים כי יש להתנגד בתקיפות למאמצים אלו של משרד האנרגיה ורשות החשמל, שתביא לפגיעה של ממש בתושבי אזור אשדוד ואשקלון. יתרה מזו, דרישה זו של משרד האנרגיה מצטרפת למאמצי משרד האוצר לעקר מתוכן את חוק אוויר נקי ואת סמכויות המשרד להגנת הסביבה להגביל את פליטת המזהמים המסוכנים לאוויר, כפי שנחשף שוב בדיוני התקציב האחרונים, תוך סיכון חמור לכלל אזרחי ישראל כולם.

11. אשר על כן אבקשכם כי תפנו בדחיפות למשרד האנרגיה, לרשות החשמל ולמשרד להגנת הסביבה, על מנת לסכל את הכוונה להגביר את השימוש ביחידות הייצור המזהמות האמורות לעיל. בדרך זו ניתן יהיה למנוע פגיעה מיותרת נוספת באיכות האוויר ובבריאותם של תושבי האזור ובעקיפין - לשרת גם את הציבור הישראלי כולו.

בכבוד רב,

יוני ספיר

יו"ר עמותת "שומרי הבית"